เว็บ Royal Online V2 สมัครสโบเบท บางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บ Royal Online V2 สมัครสโบเบท ข้อความรวมถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทั่วไปสามารถระบุได้ด้วยการใช้คำศัพท์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเช่น “อาจ” “จะ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “ประมาณ” “คาดการณ์” “เชื่อ” หรือ “ดำเนินการต่อ” หรือคำในแง่ลบหรือคำอื่นที่คล้ายคลึงกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการยอมรับของลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่ม

ขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศเมื่อเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งที่มีผลิตภัณฑ์และทรัพยากรทางการเงินที่กว้างขึ้น คู่แข่งของเราแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด ความสามารถของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบความสำเร็จ การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ของเรา การพึ่งพาผู้ขายรายใหญ่ การพึ่งพาผู้ผลิตตามสัญญาเพื่อประกอบผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของเราในประเทศจีน ความสามารถของเราในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ความสามารถของเราในการ

สรรหาและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพเมื่อ บริษัท เติบโตขึ้น การพึ่งพาบุคคลที่สามสำหรับการขายนอกสหรัฐอเมริการวมถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยุโรปละตินอเมริกาและเอเชีย สภาพเศรษฐกิจและการเมืองในสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยุโรปละตินอเมริกาและเอเชีย การยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของตลาด ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในต่างประเทศ ความพร้อมใช้งานของส่วนประกอบของบุคคลที่สามในราคาที่เหมาะสม สงครามราคาหรือแรงกดดันด้าน

ราคา เว็บ Royal Online V2 ที่สำคัญอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ในสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการในอนาคต กลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำมันและก๊าซใหม่ของเราจะผลักดันให้ลูกค้ายอมรับมากขึ้น ผลของการฟ้องร้องระหว่าง TransAct และ Avery

Dennison Corporation; และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ

ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการอัปเดตให้สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด ผลิตภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการในอนาคต กลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำมันและก๊าซใหม่ของเราจะผลักดันให้

ลูกค้ายอมรับมากขึ้น ผลของการฟ้องร้องระหว่าง TransAct และ Avery Dennison Corporation; และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือ

โดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการอัปเดตให้สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด ผลิตภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการในอนาคต

กลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำมันและก๊าซใหม่ของเราจะผลักดันให้ลูกค้ายอมรับมากขึ้น ผลของการฟ้องร้องระหว่าง TransAct และ Avery Dennison Corporation; และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการอัปเดตให้สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ

การเข้าซื้อกิจการในอนาคต กลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำมันและก๊าซใหม่ของเราจะผลักดันให้ลูกค้ายอมรับมากขึ้น ผลของการฟ้องร้องระหว่าง TransAct และ Avery Dennison Corporation; และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการอัปเดตให้สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลง

หรือไม่คาดคิด ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการในอนาคต กลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำมันและก๊าซใหม่ของเราจะผลักดันให้ลูกค้ายอมรับมากขึ้น ผลของการฟ้องร้องระหว่าง TransAct และ Avery Dennison Corporation; และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงาน

ของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการอัปเดตให้สอดคล้องกับเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด ผลของการฟ้องร้องระหว่าง TransAct และ Avery Dennison Corporation; และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่าง

มากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการอัปเดตให้สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด ผลของการฟ้องร้องระหว่าง TransAct และ Avery Dennison

Corporation; และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ

ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการอัปเดตให้สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการอัปเดตให้สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลง

หรือไม่คาดคิด ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการอัปเดตให้สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิดTransAct Technologies Incorporated เป็นผู้นำในการพัฒนาและผลิตโซลูชันเฉพาะตลาด

ซึ่งรวมถึงเครื่องพิมพ์เทอร์มินัลซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สำหรับอุตสาหกรรมที่ทำธุรกรรมและอื่น ๆ อุตสาหกรรมเหล่านี้ ได้แก่ คาสิโนและเกมลอตเตอรีความปลอดภัยด้านอาหารการธนาคารจุดขายการบริการน้ำมันและก๊าซและการแพทย์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ แต่ละตลาดมีข้อกำหนดที่สำคัญและแตกต่างกัน

สำหรับการพิมพ์และการทำธุรกรรมจะไม่สมบูรณ์จนกว่าจะมีการผลิตใบเสร็จและ / หรือตั๋ว เครื่องพิมพ์และผลิตภัณฑ์ TransAct ได้รับการออกแบบมาจากพื้นฐานตามความต้องการเฉพาะของตลาดและจำหน่ายภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์Ithaca®, Epic, EPICENTRAL®และPrintrex® TransAct จัดจำหน่าย

เครื่องพิมพ์ผ่าน OEM ผู้ค้าปลีกมูลค่าเพิ่มผู้จัดจำหน่ายที่เลือก และตรงไปยังผู้ใช้ปลายทาง TransAct มีเครื่องพิมพ์ติดตั้งอยู่ทั่วโลกกว่า 2.4 ล้านเครื่อง TransAct ยังมุ่งมั่นที่จะให้บริการเครื่องพิมพ์ระดับโลกอะไหล่อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์การพิมพ์ให้กับฐานเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งทั่วโลกที่กำลังเติบโต ผ่าน

TransAct Services Group TransAct จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุสิ้นเปลืองที่ครบถ้วนที่ใช้ในกิจกรรมการพิมพ์และการสแกนของลูกค้าในตลาดการบริการการธนาคารการค้าปลีกการเล่นเกมรัฐบาลและน้ำมันและก๊าซ ผ่านเว็บสโตร์ อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์การพิมพ์ไปจนถึงฐานเครื่องพิมพ์ที่มีการติดตั้งเพิ่ม

ขึ้นทั่วโลก ผ่าน TransAct Services Group TransAct จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุสิ้นเปลืองที่ครบถ้วนที่ใช้ในกิจกรรมการพิมพ์และการสแกนของลูกค้าในตลาดการบริการการธนาคารการค้าปลีกการเล่นเกมรัฐบาลและน้ำมันและก๊าซ ผ่านเว็บสโตร์ อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์การพิมพ์ไปจนถึงฐานเครื่องพิมพ์

ที่มีการติดตั้งเพิ่มขึ้นทั่วโลก ผ่าน TransAct Services Group TransAct จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุสิ้นเปลืองที่ครบถ้วนที่ใช้ในกิจกรรมการพิมพ์และการสแกนของลูกค้าในตลาดการบริการการธนาคารการค้าปลีกการเล่นเกมรัฐบาลและน้ำมันและก๊าซ ผ่านเว็บ

สโตร์http://www.transactsupplies.comและทีมขายตรง TransAct ตอบสนองความต้องการออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ TransAct มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Hamden, CT สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมhttp://www.transact-tech.com หรือโทร 203.859.6800เกี่ยวกับ Suzo-Happ Group

กลุ่ม Suzo-Happ ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 โดยการรวมกิจการของ Suzo International ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเนเธอร์แลนด์และ Happ Controls ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Mount Prospect, IL ส่วนเพิ่มเติมที่สำคัญถูกสร้างขึ้นด้วย Advanced Electronic Systems ในปี 2548, Starpoint

Electrics ในปี 2549, Dynamics Chinatec ในปี 2550 และกลุ่ม บริษัท Transcity ในปี 2556 องค์กรที่รวมกันนี้ดำรงตำแหน่งผู้นำระดับโลกในตลาดอุปกรณ์เกมและความบันเทิงและอุปกรณ์เสริม พนักงาน 550 คนของ บริษัท ให้บริการลูกค้ามากกว่า 20,000 รายทั่วโลก Suzo-Happ มีความ

สามารถในการผลิตวิศวกรรมการจัดจำหน่ายและการบริการใน 10 ประเทศทั่วโลก ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่www.suzohapp.comข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าAsia Entertainment & Resources Ltd. ประกาศมูลค่าการซื้อขายของโรลลิงชิป 1.49 พันล้านเหรียญสหรัฐในเดือนสิงหาคม 2556
04 กันยายน 2556 08:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ฮ่องกง – ( BUSINESS WIRE ) – Asia Entertainment & Resources Ltd. (“ AERL”) (NASDAQ: AERL) ซึ่งดำเนินงานผ่าน บริษัท ในเครือและ บริษัท ผู้สนับสนุนที่เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการเล่นเกมในห้องวีไอพี (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) สำหรับเดือนสิงหาคม 2013 ที่ห้องวีไอพีของ บริษัท ในมาเก๊าอยู่ที่ 1.49 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเทียบกับ 1.47 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนสิงหาคม 2555 ซึ่งเปรียบเทียบกับปี – รายได้จากการเล่นเกมโดยรวมของมาเก๊าเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปีในเดือนสิงหาคม 2013 อัตราการชนะสำหรับเดือนสิงหาคม 2013 อยู่ที่ 2.65%

ในช่วงแปดเดือนแรกของปี 2013 มูลค่าการซื้อขายโรลลิ่งชิปของ AERL อยู่ที่ 11.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (เฉลี่ย 1.44 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน) ลดลง 10% เมื่อเทียบกับปีต่อปีเทียบกับ 12.85 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (เฉลี่ย 1.61 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน) สำหรับ แปดเดือนแรกของปี 2555 รายได้จากเกมรวมของมาเก๊าเพิ่มขึ้น 16% ในช่วงแปดเดือนแรกของปี 2556

การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการซื้อขายของโรลลิ่งชิปส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 2013 จากการเข้าซื้อ 100% ของผลกำไรที่ได้รับจากการดำเนินงานของห้องเกมวีไอพีที่ระดับ 1 ของ Le Royal Arc Casino

ห้องวีไอพีของ บริษัท เน้นการเดิมพันสูงเป็นหลัก บาคาร่าคิดเป็นประมาณ 88% ของการชนะคาสิโนมาเก๊าทั้งหมดตามข้อมูลของ Macau Gaming Inspection and Coordination Bureau (DICJ) ในมาเก๊ามีการใช้วิธีการจ่ายค่าตอบแทนสองวิธีเพื่อชดเชยผู้โปรโมตเกมห้องวีไอพี ตามค่าคอมมิชชันคงที่รายได้ของผู้สนับสนุนการเล่นเกมในห้องวีไอพีจะขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์การหมุนเวียนของโรลลิ่งชิปที่ตกลงกัน ในการแบ่งผลแพ้ / ชนะผู้สนับสนุนการเล่นเกมในห้อง VIP จะได้รับเปอร์เซ็นต์ที่ตกลงกันไว้ของ“ การชนะ” ในห้องเกมวีไอพี (รวมถึงค่าตอบแทนจูงใจบางอย่าง) และจะต้องรับเปอร์เซ็นต์ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นด้วย เมื่อเทียบกับค่าคอมมิชชั่นคงที่

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 ห้อง AERL VIP ทั้งหมดอยู่ในรูปแบบค่าตอบแทนส่วนแบ่งรายได้

คำจำกัดความของการหมุนเวียนชิปกลิ้ง

คาสิโนใช้โรลลิ่งชิปเทิร์นโอเวอร์เพื่อวัดปริมาณธุรกิจวีไอพีที่ทำธุรกรรมและแสดงถึงจำนวนเงินเดิมพันทั้งหมดที่ผู้เล่นทำ การเดิมพันจะเดิมพันด้วย “ชิปที่ไม่สามารถต่อรองได้” และการเดิมพันที่ชนะจะจ่ายโดยคาสิโนในรูปชิป “เงินสด” “ชิปที่ไม่สามารถต่อรองได้” ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้เล่นวีไอพีเพื่อให้คาสิโนคำนวณค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายให้กับผู้โปรโมตเกมในห้องวีไอพีค่าคอมมิชชั่นจะจ่ายตามจำนวน “ชิปที่ไม่สามารถต่อรองได้” ทั้งหมดที่ผู้เล่นแต่ละคนซื้อ ผู้โปรโมตเกมห้องวีไอพีจึงกำหนดให้ผู้เล่น “ม้วน” เป็นครั้งคราว “ชิปเงินสด” ของพวกเขาเป็นชิป “ไม่สามารถต่อรองได้” สำหรับการเดิมพันต่อไปเพื่อที่พวกเขาจะได้รับค่าคอมมิชชั่น การหมุนเวียนชิปกลิ้ง”) “ชิปที่ไม่สามารถต่อรองได้” สามารถเปลี่ยนกลับเป็นเงินสดได้ตลอดเวลาการเดิมพันโดยใช้ชิปหมุนซึ่งต่างจากการใช้ชิปเงินสด DICJ ใช้เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างรายได้จากโต๊ะ VIP และรายได้จากตารางตลาดมวลชน

เกี่ยวกับ Asia Entertainment & Resources Ltd.

AERL เป็น บริษัท โฮลดิ้งซึ่งดำเนินงานผ่าน บริษัท ในเครือและ บริษัท ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้โปรโมตเกมห้องวีไอพีและมีสิทธิ์ได้รับผลกำไรทั้งหมดของผู้สนับสนุนเกมวีไอพีจากห้องเกมวีไอพี ปัจจุบันผู้โปรโมตเกมห้องวีไอพีของ AERL ได้เข้าร่วมในการโปรโมตสิ่งอำนวยความสะดวกเกมวีไอพีสุดหรู 5 แห่งในมาเก๊าประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ห้องเล่นเกมวีไอพีหนึ่งห้องตั้งอยู่ที่โรงแรม 5 ดาวชั้นนำ StarWorld Hotel & Casino ในตัวเมืองมาเก๊าและอีกห้องหนึ่งตั้งอยู่ในโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Galaxy Macau ™ Resort ใน Cotai ซึ่งแต่ละห้องดำเนินการ โดย Galaxy Casino ห้องเล่นเกมวีไอพีเพิ่มเติมตั้งอยู่ที่ Sands Cotai Central และ City of Dreams Macau ทั้งใน Cotai

แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้รวมถึงแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าที่จัดทำขึ้นตามบทบัญญัติที่ปลอดภัยของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าคือข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวขึ้นอยู่กับความเชื่อและความคาดหวังในปัจจุบันของฝ่ายบริหารของ AERL อยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าString Automotive เปิดตัวแอปพลิเคชันการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
ระบบกำหนดตำแหน่งตัวแทนจำหน่ายมอบโซลูชันเทคโนโลยีที่ครอบคลุมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูล

03 กันยายน 2556 10:36 น. เวลาออมแสงตะวันออก
NEWTON, Mass. – ( BUSINESS WIRE ) – String Automotive ปฏิวัติการตลาดออนไลน์สำหรับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เปิดตัว Dealer Positioning System (DPS) ในวันนี้เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายสามารถดึงดูดเปลี่ยนและรักษาผู้ซื้อรถยนต์ได้มากขึ้นโดยให้ข้อมูลเป็นผู้นำ . DPS ทำให้พลังของการวิเคราะห์อยู่ในมือของตัวแทนจำหน่ายโดยการรวบรวมและตีความแหล่งข้อมูลจำนวนมากเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการที่กำหนดเองสำหรับแต่ละชั้นดาดฟ้า

“ กุญแจสำคัญในการใช้ข้อมูลนี้คือการตีความข้อมูลที่รวดเร็วง่ายและนำไปใช้ได้จริง DPS ของ String ได้นำความสามารถนี้ไปสู่ระดับใหม่ซึ่งจะเปลี่ยนวิธีที่ตัวแทนจำหน่าย“ มองเห็น”

ทวีตนี้
ระบบกำหนดตำแหน่งตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรของ String Automotive ช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นำทางตลาดแบบไดนามิกในปัจจุบันด้วยโซลูชันการตลาดและการวิเคราะห์ขาเข้าแบบรวมในแนวตั้งเท่านั้น DPS ทำงานร่วมกับระบบที่มีอยู่ของตัวแทนจำหน่ายได้อย่างราบรื่นเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลภายในและภายนอกอย่างเป็นกลางส่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงและข้อมูลเชิงแข่งขันเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลทางการตลาดและผลลัพธ์ด้านล่าง

ในฐานะพันธมิตรของ Google Analytics ที่ได้รับการรับรองเพียงรายเดียวในอุตสาหกรรมยานยนต์และเป็นหนึ่งใน 210 รายในโลก String มีตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครเพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพ DPS ของพวกเขาใช้สถิติจาก Google Analytics กับข้อมูลจากระบบการจัดการตัวแทนจำหน่ายของตัวแทนจำหน่ายและผู้ให้บริการ (รวมถึง CallRevu, CallSource, Century Interactive และ Contact At Once) จากนั้นจึงรวมข้อมูลการลงทะเบียนและความต้องการจากผู้นำในอุตสาหกรรมรวมถึง Dataium เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายได้ภาพรวม ของช่องทางการตลาดและประสิทธิภาพการขายเมื่อเทียบกับคู่แข่งและตลาดในประเทศ

“ ตัวแทนจำหน่ายถูกน้ำท่วมและมักใช้ข้อมูลในทางที่ผิดมานานหลายปี ขณะนี้ข้อมูลขนาดใหญ่ในยานยนต์เกิดการระเบิดสำหรับตัวแทนจำหน่ายจำนวนมากมันเป็นเพียง“ ข้อมูลที่มากขึ้น” และพวกเขาก็ไม่มีเวลาเป็นนักวิเคราะห์” Jason Ezell ประธาน Dataium กล่าว “ กุญแจสำคัญทั้งหมดในการใช้ข้อมูลนี้คือการตีความข้อมูลที่รวดเร็วง่ายและดำเนินการได้ DPS ของ String ได้นำความสามารถนี้ไปสู่ระดับใหม่ที่จะเปลี่ยนวิธีที่ตัวแทนจำหน่าย“ มองเห็น” ธุรกิจของพวกเขา เราภูมิใจและตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวนี้”

DPS ทำงานร่วมกับโมดูลอื่น ๆ ของ String ซึ่งรวมถึงการจัดการสินค้าคงคลังเว็บไซต์ที่กำหนดเองที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับ SEO การจัดการชื่อเสียงและ SEM เชิงกลยุทธ์ แต่ละโมดูลสามารถใช้เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับผู้อื่นเพื่อมอบความโปร่งใสข้อมูลเชิงลึกและนวัตกรรมให้กับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ทุกแห่งทำให้สามารถควบคุมโปรแกรมการตลาดออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์

ประโยชน์หลักของ DPS ได้แก่ :

ข้อเสนอ SaaS รุ่นใหม่ที่ยืดหยุ่นซึ่งทำงานร่วมกับ DMS และผู้ให้บริการหลายราย
สังเคราะห์และรวมข้อมูลเป็นรายงานแบบเรียลไทม์ที่ชัดเจนและกระชับ
เปิดใช้ ROI ที่วัดได้ของการใช้จ่ายดิจิทัล
การวิเคราะห์ที่ชาญฉลาดเชิงลึกและคาดการณ์ได้
การแสดงข้อมูลด้วยภาพอย่างง่าย (ด้วยเทคโนโลยีการแสดงภาพที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร)
สร้างและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำวันที่กำหนดเองโดยอัตโนมัติ
อำนวยความสะดวกในการได้เปรียบเชิงกลยุทธ์โดยเน้นโอกาสและภัยคุกคามทางการแข่งขันในตลาดท้องถิ่นของตัวแทนจำหน่าย
“ ดีลเลอร์กำลังจมอยู่ในข้อมูล แต่มันนั่งอยู่ในไซโล ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปของคุณพยายามขายรถยนต์ไม่ใช่สร้างสเปรดชีต ตัวแทนจำหน่ายจำเป็นต้องมีชุดเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับข้อมูลของตนตลอดจนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดในพื้นที่ของตนตีความและระบุพื้นที่ของโอกาสเพื่อให้สามารถกลับไปดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกนั้นได้ทันที” เคนกล่าว Kolodziej ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง String Automotive “ DPS นำเสนอวิธีการดูข้อมูลที่หลากหลายและสร้างสรรค์ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นตัวแทนจำหน่ายผู้จัดการทั่วไปหรือผู้อำนวยการอีคอมเมิร์ซคุณจะพบรายละเอียดในระดับที่คุณต้องเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าเกิดอะไรขึ้นในตัวแทนจำหน่าย และตลาดท้องถิ่นในปัจจุบัน”

“[The String DPS] เป็นเหมือน Swiss Army Knife ที่มีเครื่องมือการตลาดดิจิทัลหลายอย่างในหนึ่งเดียวมันให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของความพยายามทางการตลาดของฉันพร้อมข้อมูลที่นำไปใช้ได้จริงที่ฉันสามารถใช้ได้ทันที” Paul Atkinson ลูกค้าเบต้ากล่าว ผู้อำนวยการฝ่ายขายของ Ehrlich Toyota of Greeley, Colorado

ราคาและการวางจำหน่าย

DPS มีให้สำหรับตัวแทนจำหน่ายทันที ลูกค้าใหม่สามารถลงทะเบียนได้ที่ AutoCon และรับราคาโชว์ลด 695 เหรียญต่อเดือน (MSRP ปกติคือ 1,295 เหรียญ)

เยี่ยมชมเราได้ที่ AutoCon

เยี่ยมชม String Automotive เพื่อดูการสาธิตสดของ DPS ที่ AutoCon ที่ Aria Resort and Casino ในลาสเวกัสวันที่ 4-6 กันยายน 2556 บูธ # 211 Ken Kolodziej ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งจะนำเสนอ“ Your Best ‘BS’ Detector: What Your Data Says About the Health of Your Business” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายนเวลา 14.30 น. หยุดโดยเทคโนโลยียานยนต์ String ตู้โชว์ในศุกร์ 6 กันยายนณเวลา 9.30 น

เกี่ยวกับ String Automotive

String Automotive ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านการวิเคราะห์และการตลาดออนไลน์ให้บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อเพิ่มยอดขาย แพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลของ String ช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์สามารถควบคุมการแสดงตนทางออนไลน์และรับสินค้าคงคลังต่อหน้าลูกค้าที่มีแผนจะซื้อ String ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 และตั้งอยู่ที่เมืองนิวตันรัฐแมสซาชูเซตส์ทำให้เข้าใจถึงการขายสินค้าโดยผูกการจัดการสินค้าคงคลังเข้ากับการทำการตลาดออนไลน์โดยตรงติดอาวุธให้ตัวแทนจำหน่ายมีความรู้ที่จำเป็นในการแยกตัวออกจากคู่แข่งและให้ข้อมูลที่โปร่งใสและนำไปปฏิบัติได้เพื่อระบุว่าอะไรได้ผลและอะไร ต้องปรับปรุง โดยการเข้าหาการจัดการสินค้าคงคลังแบบองค์รวมตัวตนออนไลน์และชื่อเสียง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือการร้องขอการสาธิตฟรีกรุณาเยี่ยมชมเราได้ที่www.stringautomotive.comEmpire Resorts และ EPR Properties ลงนามในข้อตกลงตัวเลือกใหม่
ข้อตกลงใหม่ให้ศักยภาพในการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

03 กันยายน 2556 10:02 น. เวลาออมแสงตะวันออก
MONTICELLO, NY – ( BUSINESS WIRE ) – Empire Resorts, Inc. (NASDAQ-GM: NYNY) (“Empire”) และ EPR Properties (NYSE: EPR) (“EPR”) ประกาศในวันนี้ว่า Monticello Raceway ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของตน Management, Inc. (“ MRMI”) และ EPT Concord II, LLC (“ EPT”) ได้ตกลงที่จะแก้ไขข้อตกลงตัวเลือกระหว่าง MRMI และ EPT (“ ข้อตกลงทางเลือก”) ซึ่ง EPT ให้สิทธิ์ MRMI ในการเช่าทรัพย์สินบางอย่างที่ถืออยู่ โดย EPT ที่สถานที่ตั้งของ Concord Resort ใน Sullivan County รัฐนิวยอร์กซึ่งทั้งสองฝ่ายได้วางแผนที่จะพัฒนารีสอร์ทคาสิโนโรงแรมและสนามแข่งม้าในระดับภูมิภาค

“ ข้อตกลงทางเลือกใหม่นี้ช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อผลลัพธ์ของการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐนิวยอร์กและช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนในที่ดินที่มีอยู่ในซัลลิแวนเคาน์ตี้”

ทวีตนี้
เอ็มมานูเอลเพิร์ลแมนประธานคณะกรรมการ Empire Resorts กล่าวว่า“ เรายินดีที่ได้ทำข้อตกลง Option นี้กับ EPR เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัท ของเรา ที่สำคัญข้อตกลงทางเลือกให้ความยืดหยุ่นที่จำเป็นในการรองรับผลใด ๆ ของการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งรัฐนิวยอร์กในเดือนพฤศจิกายน 2013 ด้วยเหตุนี้เราจึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะจัดหาพื้นที่ตอนเหนือของนิวยอร์กพร้อมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและงานที่จำเป็นอย่างยิ่ง”

David Brain ประธานและซีอีโอของ EPR Properties กล่าวว่า“ ข้อตกลงทางเลือกใหม่นี้ช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อผลลัพธ์ของการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งรัฐนิวยอร์กและช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนที่ดินที่มีอยู่ใน Sullivan County”

จากการแก้ไขเพิ่มเติมตัวเลือกของ MRMI ในการเช่าอสังหาริมทรัพย์จะขยายเป็นวันต่างๆในอนาคตโดยขึ้นอยู่กับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐนิวยอร์กที่อนุญาตให้คาสิโนที่ไม่ใช่ชนเผ่ามากถึงเจ็ดแห่งได้รับการอนุมัติจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการลงประชามติในเดือนพฤศจิกายน 2556 MRMI อาจขยายระยะเวลาของข้อตกลงตัวเลือกเป็นรายเดือนโดยจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนที่เพิ่มขึ้นทุกปีจนถึงวันที่ในอนาคตตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ข้อตกลงทางเลือกถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นของโครงการซึ่งรวมถึงการใช้แผนพัฒนาพื้นที่ขั้นสุดท้ายที่ครอบคลุมสำหรับระยะที่ 1 ของโครงการโดย Town of Thompson เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2013 Empire ยังได้ลงนามในข้อตกลงแรงงานโครงการกับ Hudson Valley สภาการค้าการก่อสร้างตลอดจนข้อตกลงสันติภาพแรงงานที่ดำเนินการกับ New York Hotel and Motel Trades Council

ระยะที่ 1 ของโครงการ Concord Resort ประกอบด้วยรีสอร์ทคาสิโนพร้อมโรงแรมสนามแข่งม้าอัฒจรรย์ / โชว์รูมสิ่งอำนวยความสะดวกจำลองศูนย์จัดงานเลี้ยงร้านอาหารที่จอดรถและองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการสนับสนุนความสำเร็จโดยรวมของโครงการ นอกจากนี้ยังคาดว่าจะมีการอนุมัติแผนไซต์สำหรับทั้ง Golf Phase และส่วนประกอบที่เลือกของ Entertainment Village Phase ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ผลกระทบทางเศรษฐกิจรวมของขั้นตอนเหล่านี้จะสร้างงานใหม่เทียบเท่าเต็มเวลากว่า 1,000 ตำแหน่งที่ไซต์ ผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นจากระยะเริ่มต้นนี้อยู่ที่ประมาณ 290 ล้านดอลลาร์ต่อปี

เกี่ยวกับ EPR Properties

EPR Properties เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) แบบพิเศษที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มตลาดที่เลือกซึ่งต้องการความรู้เฉพาะด้านอุตสาหกรรมในขณะที่นำเสนอศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและน่าสนใจ เงินลงทุนทั้งหมดของเราเกิน 3.2 พันล้านดอลลาร์และส่วนการลงทุนหลักของเราคือความบันเทิงสันทนาการและการศึกษา เรายึดมั่นในเกณฑ์การจัดจำหน่ายและการลงทุนที่เข้มงวดโดยเน้นที่มาตรฐานกระแสเงินสดระดับอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์ เราเชื่อว่าแนวทางเฉพาะของเราให้ความได้เปรียบในการแข่งขันและมีศักยภาพในการเติบโตที่สูงขึ้นและผลตอบแทนที่ดีขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่www.eprkc.com

เกี่ยวกับ Empire Resorts

Empire Resorts เป็นเจ้าของและดำเนินงานผ่าน บริษัท ในเครือ Monticello Raceway Management, Inc. , Monticello Casino & Raceway สนามแข่งรถเทียมและคาสิโนที่ตั้งอยู่ในมอนติเซลโลนิวยอร์กและอยู่ห่างจากใจกลางเมืองแมนฮัตตัน 90 ไมล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.empireresorts.com

คำชี้แจงข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อมูลคาดการณ์ในอนาคต

ข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เกี่ยวกับธุรกิจของ บริษัท ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตคือ “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ที่อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เป็นสาระสำคัญ บริษัท ขอเตือนผู้อ่านไม่ให้เชื่อมั่นในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวมากเกินไปซึ่งแถลงการณ์ดังกล่าวจัดทำขึ้นตามกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2537 และด้วยเหตุนี้ให้กล่าวเฉพาะ ณ วันที่ระบุไว้เท่านั้น สำหรับการอภิปรายเต็มรูปแบบเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากที่มีอยู่ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าโปรดดู “ปัจจัยความเสี่ยง” ในรายงานประจำปีของ บริษัท ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีบัญชีที่สิ้นสุดล่าสุด แก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งรายงานประจำไตรมาสของ บริษัท ในแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสบัญชีที่สิ้นสุดล่าสุด

ฟิทช์ให้คะแนน ‘CCsf’ หมายเหตุการปรับโครงสร้างของ Newland
30 สิงหาคม 2556 02:08 น. เวลาออมแสงตะวันออก
CHICAGO – ( BUSINESS WIRE ) – Fitch Ratings ได้ให้คะแนนสำหรับธนบัตรที่มีหลักประกันอาวุโสที่ได้รับการปรับโครงสร้างใหม่ซึ่งออกโดย Newland International Properties, Corp. (Newland) ในเดือนเมษายน 2013 Newland ซึ่งเป็น บริษัท ในปานามาที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาโรงแรมและคอนโดมิเนียมสุดหรูของ Trump Ocean Club (TOC) ได้ยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลายในบทที่ 11 ในสหรัฐอเมริกา หนึ่งเดือนต่อมา Newland ได้รับการอนุมัติให้ปรับโครงสร้างธนบัตรอาวุโสที่ผิดนัดมูลค่า 220 ล้านดอลลาร์ซึ่งครบกำหนดชำระในเดือนพฤศจิกายน 2014 ทรัพย์สินหลักของ Newland คือทรัพย์สินและสิ่งอำนวยความสะดวกที่แท้จริงซึ่งประกอบด้วย TOC

Newland จัดเตรียมข้อมูลการขายคอลเลกชันและค่าเริ่มต้นที่อัปเดตให้กับฟิทช์พร้อมกับแผนการปรับโครงสร้างองค์กรล่วงหน้าและเอกสารที่แก้ไขเพิ่มเติม ฟิทช์ได้กำหนดอันดับเครดิตและการประมาณการการฟื้นตัว (RE) ให้กับหมายเหตุที่มีการปรับโครงสร้างใหม่ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2017 ตามที่ระบุไว้:

– ธนบัตรอาวุโสมูลค่า 257.6 ล้านดอลลาร์ครบกำหนดไถ่ถอนเดือนกรกฎาคม 2017 ‘CCsf’; RE60%

ธนบัตรที่ปรับโครงสร้างใหม่มูลค่า 257.6 ล้านดอลลาร์แทนที่ธนบัตรที่ผิดนัด 220 ล้านดอลลาร์และรวมดอกเบี้ยค้างรับสำหรับธนบัตรที่ผิดนัดชำระ อันดับเครดิตของฟิทช์ระบุถึงการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในเวลาที่เหมาะสมเป็นรายครึ่งปี

ธุรกรรมส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจาก (i) การจำนองที่มีลำดับความสำคัญเป็นอันดับแรกในอสังหาริมทรัพย์ที่นิวแลนด์เป็นเจ้าของ (ii) เงินสดผ่อนชำระและสัญญาซื้อหน่วยทั้งหมดจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (iii) ภาระผูกพันอันดับแรกในบัญชี Newland ทั้งหมดและเงินฝากทั้งหมดในนั้น (iv) ข้อตกลงใบอนุญาตของทรัมป์ (v) สิทธิของ Newland ในรายได้อื่น ๆ ทั้งหมดจากการดำเนินโครงการซึ่งรวมถึง: (ก) รายได้จากการดำเนินงานการขายและ / หรือการเช่าคาสิโนและสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมเช่นร้านอาหารและสปาและ (ข) ทั้งหมดของ สิทธิของ Newland ใน Beach Club (BC) และสิทธิของ Newland ใน BC Ferry, BC Ferry Payment และ BC Senior Loan ตามที่บังคับใช้ และ (vi) 100% ของหุ้นใน Newland

ไดรฟ์เวอร์ที่สำคัญ

อันดับเครดิตของหมายเหตุการปรับโครงสร้างหนี้ถูก จำกัด โดยปัจจัยต่อไปนี้ i) การพึ่งพาเงื่อนไขอสังหาริมทรัพย์ที่ดีเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยและการชำระเงินต้นในเวลาที่เหมาะสมในช่วงอายุของธนบัตร ii) ข้อ จำกัด ด้านสภาพคล่องที่สำคัญในระยะเวลาอันใกล้ iii) การก่อหนี้เพิ่มเติม และ iv) ข้อ จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับลำดับความสำคัญของการชำระเงินและการใช้การชำระเงิน

ธุรกรรมนี้ไม่มีความเสี่ยงจากการก่อสร้างอีกต่อไป นอกจากนี้ขณะนี้ผู้ถือโน้ตมีคำมั่นสัญญาและการกำหนดสิทธิในการออกเสียง 100% ของหุ้นของ Newland คุณลักษณะนี้ไม่ได้ให้ไว้ภายใต้การเยื้องก่อนหน้าของบันทึกย่อที่เป็นค่าเริ่มต้น

ความเสี่ยงด้านตลาดอสังหาริมทรัพย์: การชำระเงินตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ปรับโครงสร้างขึ้นอยู่กับการเพิ่มขึ้นของราคาต่อหน่วยการเพิ่มขึ้นของยอดขายและการเรียกเก็บเงินโดยรวม สถานการณ์คุ้มทุนสมมติว่ามียอดขาย 5-15 หน่วยต่อเดือนโดยราคาต่อปีจะเพิ่มขึ้นในช่วง 10% -16% และขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดที่แข็งแกร่งสำหรับหน่วย ความต้องการอาจได้รับผลกระทบจากการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อการจำนองสำหรับผู้ซื้อที่คาดหวังและราคาอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกสำหรับหน่วยหรูหรา ในช่วงปี 2554-2555 ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรสำหรับหน่วย TOC ลดลง 16% -17% และยังคงผันผวน ความเสี่ยงนี้ทวีความรุนแรงขึ้นโดยตลาดเป้าหมายของโครงการซึ่ง ได้แก่ ผู้ซื้อชาวต่างชาติที่ต้องการซื้อห้องชุดใน TOC เป็นที่อยู่อาศัยรอง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง: สภาพคล่องที่เพียงพอสำหรับการชำระหนี้ขึ้นอยู่กับการเรียกเก็บเงินที่สม่ำเสมอและการเรียกเก็บเงินดาวน์จากการขาย ยอดขายและการเรียกเก็บเงินได้รับผลกระทบอย่างมากจากการชะลอตัวทั่วโลกและการปรับโครงสร้างล่าสุด ยอดขายล่าสุดยังคงอยู่ในระดับต่ำ แต่ บริษัท พยายามที่จะตอบโต้สิ่งนี้ด้วยกลยุทธ์การตลาดแบบใหม่ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การขายและการรวบรวมในเวลาที่เหมาะสม การขายและการเรียกเก็บเงินที่ช้าและการสำรองเงินสดที่ต่ำทำให้ธนบัตรใหม่มีแรงกดดันด้านสภาพคล่องอย่างมีนัยสำคัญในระยะเวลาอันใกล้นี้

ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ยอดเงินสดของบัญชีทรัสต์อยู่ที่ 0.45 ล้านดอลลาร์ลดลงจาก 16.3 ล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน เงินถูกนำไปใช้เพื่อ: i) ชำระเงินงวดแรกที่ครบกำหนดชำระหนี้ (5.855 ล้านดอลลาร์สำหรับการชำระเงินต้นซึ่งรวมดอกเบี้ยเป็นทุนของธนบัตรที่ผิดนัดชำระและดอกเบี้ยประมาณ 0.535 ล้านดอลลาร์ที่ต้องชำระจากธนบัตรที่ปรับโครงสร้างหนี้) และ ii) ชำระค่าธรรมเนียมทางกฎหมายค่าธรรมเนียมการชำระหนี้ตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ การชำระหนี้ครั้งต่อไปจะครบกำหนดในเดือนมกราคม 2014 เป็นจำนวนเงินเท่ากับดอกเบี้ย 11.4 ล้านดอลลาร์และเงินต้น 11.7 ล้านดอลลาร์ ดังนั้นนิวแลนด์ต้องรวบรวม 22.7 ล้านดอลลาร์ภายใน 5-6 เดือนข้างหน้าเพื่อชำระหนี้ครั้งต่อไปตามกำหนดเวลา

การก่อหนี้เพิ่มเติม: นอกเหนือจากโรงแรมและคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จแล้วโครงการยังรวมถึงการดำเนินการการสร้างเสร็จและการดำเนินงานของบีชคลับบน Isla Viveros (BC) ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปีนี้และการซื้อและดำเนินการของ เรือเฟอร์รี่ที่เชื่อมต่อ TOC กับ BC จนถึงปัจจุบันการพัฒนา BC ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้ถือหุ้น Indenture ช่วยให้การพัฒนาได้รับการสนับสนุนทางการเงินผ่านเงินกู้อาวุโสที่ได้รับจาก Newland นอกจากนี้ Indenture ยังอนุญาตให้ Newland จัดหาเงินทุนในการซื้อกิจการหรือสัมปทานเรือเฟอร์รี่สำหรับการขนส่งระหว่าง TOC และ BC (BC Ferry Loan) ผ่านยานพาหนะพิเศษ (SPV) ซึ่งนิวแลนด์จะเป็นเจ้าของ 100% หากมีการกู้ยืมดังกล่าว

น้ำตกและลำดับความสำคัญของการชำระเงิน: สภาพคล่องในระยะสั้นอาจเกิดขึ้นได้หากเงินสดในมือไม่เพียงพอที่จะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในเวลาที่เหมาะสมในหมายเหตุ สิ่งนี้เลวร้ายลงโดยน้ำตกของธุรกรรมซึ่งจัดสรรโฟลว์ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มา รายได้จากการขายห้องชุดชั้นนำเช่นคาสิโนสปาหรือเพนต์เฮาส์สามารถใช้เพื่อชำระเงินล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตามการชำระเงินล่วงหน้าจะต้องทำตามลำดับเวลาย้อนกลับและไม่สามารถใช้ในการตัดจำหน่ายครั้งต่อไปได้ สิ่งนี้ทำให้ธุรกรรมเป็นค่าเริ่มต้นที่เป็นไปได้ในหมายเหตุหากมีการเรียกเก็บเงินไม่เพียงพอจากการขายหน่วยที่ไม่ใช่หลักในช่วงเวลาดังกล่าว

ไม่มีความเสี่ยงจากการก่อสร้าง: การก่อสร้างและงานตกแต่งของ TOC แล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2556 ยูนิตพิเศษจะขายเป็นพื้นที่สีเทา โครงการประกอบด้วยห้องชุดพักอาศัย 630 ยูนิต, โรงแรม – คอนโด 369 ยูนิต, คาสิโน, ท่าเรือ, สระว่ายน้ำ, ร้านค้าปลีก, ร้านอาหารรสเลิศ, ฟิตเนสและสปาพร้อมด้วยที่จอดรถ 1,592 จุด งานเดียวที่ยังไม่เสร็จเกี่ยวข้องกับ BC และยังอยู่ระหว่างดำเนินการความไวต่อการให้คะแนน

อันดับเครดิตของ Newland อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการรวมกันของปัจจัยต่อไปนี้: การขาดการเพิ่มขึ้นของราคาที่สม่ำเสมอการขายที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องและการเรียกเก็บเงินที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ซึ่งจัดสรรให้กับผู้ถือโน้ต

การอัปเกรดคะแนนสามารถพิจารณาได้จากปัจจัยต่างๆต่อไปนี้: กลยุทธ์ทางการตลาดของ Newland พิสูจน์แล้วว่าได้ผล ยอดขายเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการเรียกเก็บเงินอย่างต่อเนื่อง สภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ดีและราคาต่อหน่วยสูงขึ้น และการทำธุรกรรมเริ่มที่จะปลดคันโยกอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่www.fitchratings.comเกณฑ์ที่ใช้บังคับและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง:- ‘เกณฑ์การจัดอันดับทางการเงินที่มีโครงสร้างทั่วโลก’ (24 พฤษภาคม 2556)

เกณฑ์ที่ใช้บังคับและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง:เกณฑ์การจัดอันดับทางการเงินที่มีโครงสร้างทั่โลhttp://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=708661การเปิดเผยเพิ่มเติมสถานะการชักชวhttp://www.fitchratings.com/gws/th/disclosure/solicitation?pr_id=800930

การให้คะแนนเครดิต FITCH ทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อ จำกัด และการปฏิเสธความรับผิดบางประการ โปรดอ่านข้อ จำกัด และข้อปฏิเสธความรับผิดชอบเหล่านี้ได้โดยไปที่ลิงก์นี้: HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS นอกจากนี้คำจำกัดความของการให้คะแนนและข้อกำหนดในการใช้การให้คะแนนดังกล่าวมีอยู่ในเว็บไซต์สาธารณะของหน่วยงาน ‘ WWW.FITCHRATINGS.COM’. การจัดอันดับที่เผยแพร่เกณฑ์และวิธีการสามารถหาได้จากเว็บไซต์นี้ในทุกช่วงเวลา จรรยาบรรณของ FITCH การรักษาความลับความขัดแย้งทางผลประโยชน์การดับเพลิงพันธมิตรการปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สามารถหาได้จากส่วน ‘หลักจรรยาบรรณ’ ของเว็บไซต์นี้ FITCH อาจให้บริการอื่นที่อนุญาตแก่หน่วยงานที่ได้รับการจัดอันดับหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของบริการนี้สำหรับการให้คะแนนสำหรับสิ่งที่นักวิเคราะห์ผู้นำอยู่ในหน่วยงานที่ลงทะเบียนในสหภาพยุโรปสามารถพบได้ในหน้าสรุปรวมสำหรับปัญหานี้บนเว็บไซต์ FITCH

รแก้ไขและการเปลี่ยน: Asia Entertainment & Resources Ltd. ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาสที่สองและครึ่งแรกของปี 2556
30 สิงหาคม 2556 06:40 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ฮ่องกง – ( BUSINESS WIRE ) – ( BUSINESS WIRE ) – เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการโปรดแทนที่ข่าวประชาสัมพันธ์ของชื่อด้านบนด้วยการแก้ไขต่อไปนี้

“กิจกรรมและการนำเสนอทวีตนีข่าวประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการแก้ไขมีดังนี้:Asia Entertainment & Resources Ltd. ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาสที่สองและครึ่งปีแรกของปี 2556

ฮ่องกง – (BUSINESS WIRE) – Asia Entertainment & Resources Ltd. (“AERL” หรือ “the company”, NASDAQ: AERL) บริษัท โปรโมตเกมห้องวีไอพีที่ดำเนินการโดย บริษัท ในเครือและ บริษัท เกมที่เกี่ยวข้องประกาศว่ายังไม่ได้ตรวจสอบ ผลประกอบการสำหรับสามและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 จำนวนเงินทั้งหมดแสดงเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ
สรุปไตรมาส 2 ปี 2556

สำหรับสามเดือน สมัครสโบเบท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2013 โรลลิ่งชิป (วิธีที่คาสิโนใช้ในการคำนวณยอดเดิมพันทั้งหมดของผู้เล่นและปริมาณธุรกรรมธุรกิจเกมวีไอพีทั้งหมดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) เท่ากับ 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ปี 4.7 พันล้านเหรียญสหรัฐลดลง 4.9%

ในไตรมาสที่สองของปี 2556 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม 9.6 ล้านดอลลาร์ของสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ King’s Gaming และ Bao Li Gaming มีผลขาดทุนสุทธิ 3 ล้านดอลลาร์ (0.06 ดอลลาร์ต่อหุ้นเมื่อปรับลดทั้งหมด) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ปีที่แล้วรายได้สุทธิ 22 ล้านดอลลาร์ (0.48 ดอลลาร์ต่อหุ้นเมื่อปรับลดทั้งหมด)

สำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ซึ่งไม่รวมการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ King’s Gaming และ Bao Li Gaming กำไรที่ไม่ใช่ GAAP เท่ากับ 9.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปรับลดทั้งหมด 0.19 ดอลลาร์สหรัฐต่อ หุ้น) ลดลง 42.0% จาก 15.6 ล้านเหรียญสหรัฐ (ปรับลดเต็ม 0.34 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น) ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 AERL ได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อส่วนของกำไรตามข้อตกลงการได้มาซึ่งกำไร (“Oriental VIP Room Acquisition Agreement”) กับ Mr. Vong Veng Im เว็บ Royal Online V2 สมัครสโบเบท (“Oriental VIP Room Vendor”) เนื้อหาของข้อตกลง คือการได้รับ Arc de Triomphe มาเก๊าสิทธิในการทำกำไร 100% ที่เกิดจากการดำเนินงานของห้องเล่นเกมวีไอพีที่ชั้นหนึ่งของคาสิโน Le Royal Arc มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2013 สิทธิในการทำกำไรมาจากการส่งเสริมการขายของ ห้องเล่นเกมวีไอพี

เว็บพนันบอล เว็บแทงคาสิโน ผ่านทางมังกร

เว็บพนันบอล เว็บแทงคาสิโนDragon Corpซึ่งเป็น บริษัท Cryptocurrency มีแผนที่จะสร้างคาสิโนลอยน้ำในมาเก๊าดูเหมือนว่าจะมีการรั่วไหลออกมา แต่ บริษัท อ้างว่าธุรกิจเกมวีไอพีของตนปิดและดำเนินการในเกาหลีใต้

เมื่อเดือนกันยายนมังกรคอร์ปออกมาเข้าฉากคาสิโนมาเก๊ามีแผนทะเยอทะยานที่จะแนะนำเทคโนโลยี blockchainเข้าไปในท้องถิ่นการดำเนินงานการท่องเที่ยวอย่างมีความสุข บริษัท วางแผนที่จะยกระดับ $ 400m ผ่านทางมังกรเหรียญ (DRG) เสนอขายเหรียญเริ่มต้นซึ่งจะช่วยให้กองทุนการก่อสร้างของ $ 300m 1,600 ตารางเมตรลอยมังกรเพิร์ลโรงแรมคาสิโน

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เว็บพนันบอล Macau Businessรายงานว่าBrova Idea ASบริษัท สัญชาตินอร์เวย์ที่ Dragon Corp ขอให้พัฒนาคาสิโนลอยน้ำได้สนับสนุนโครงการนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนื่องจาก Dragon Corp ยังคงชะลอการชำระเงินตามกำหนดครั้งแรก

Milo Andricประธาน Brova Idea บอกกับ Macau Business ว่าเขาเดินทางไปฮ่องกงด้วยค่าใช้จ่ายของตัวเองในขณะที่ บริษัท ของเขายังอยู่ระหว่างการเจรจากับ Dragon Corp เพื่อช่วยเสนอโครงการให้กับนักลงทุน

ในพิธีเปิดของ Dragon Corp ขณะที่ Andric กำลังอยู่บนเวทีเขากล่าวว่าผู้บริหารของ Dragon ยื่นสัญญาให้เขาและเชิญให้เขาเซ็นสัญญาที่นั่นจากนั้น แอนดริคพูดปาวๆว่าเขาไม่ชอบเซ็นชื่อในสิ่งที่เขาไม่เคยอ่าน

แต่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามใน “สัญญาโปรฟอร์มา” บนเวทีโดยผู้บริหารของ Dragon สัญญาว่าจะแทนที่ด้วยสัญญาฉบับสุดท้ายในที่สุด แต่ Andric กล่าวว่าสัญญาฉบับสุดท้าย“ ไม่เคยเกิดขึ้นจริง” ทำให้เขาต้องดึงปลั๊ก

DRAGON PLANTS FLAG ใน SOUTH KOREA’S PARADISE CITY
Dragon Corp ถูกปิดเสียงเกี่ยวกับแผนการเล่นคาสิโนลอยน้ำในปัจจุบัน แต่ชาคริตอาหมัดซีอีโอของ Dragon Corp ได้จัดเซสชั่น Ask Me Anythingเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งเขาอ้างว่า บริษัท หวังว่าจะเปิดให้บริการเกมวีไอพีของมาเก๊าในภายหลัง ปี.

หน่วยงานกำกับดูแลของมาเก๊าระบุชัดเจนว่าพวกเขาไม่มีแผนที่จะอนุญาตการดำเนินการเกมที่เกี่ยวข้องกับคริปโต แต่ Ahmad ยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อ บริษัท ของเขาเพราะมันเป็น“ ระบบกระเป๋าเงินที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีบล็อกเชน”

Ahmad อธิบายว่า Dragon ให้บริการคาสิโนด้วยสกุลเงิน fiat ล่วงหน้าซึ่งจะช่วยให้ Dragon“ เครดิต” สามารถกำหนด“ ให้กับใครก็ได้ที่เราต้องการ” Ahmad ให้ตัวอย่างที่นักพนันโอน Bitcoin ไปยัง Dragon เพื่อแลกกับชิปดังนั้นจึงทำให้คาสิโนหลุดออกไปโดยสิ้นเชิงในแง่ของการจัดการ crypto

Ahmad อ้างว่าได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการขยะ 30 รายซึ่งเขาสัญญาว่าจะระบุว่า“ หลังจากที่ปัญหาทางกฎหมายได้รับการแก้ไขแล้ว” Dragon กล่าวว่าพาร์ทเนอร์ของ junket กำลังแบ่งปันลูกค้าการพนันวีไอพีของพวกเขากับ Dragon“ ในการทดลองใช้ก่อนที่พวกเขาจะยอมรับ DRG ในห้องวีไอพี Ahmad กล่าวว่าพวกขยะเหล่านี้ “ได้ให้คำมั่นสัญญากับคาสิโนและเรามีเงินสดอยู่แล้วกับคาสิโน”

Dragon ประกาศข้อตกลงในเดือนมีนาคมเพื่อใช้โทเค็นในห้องเกมวีไอพีของคาสิโนของGrand Korea Leisureแต่ Ahmad สารภาพว่าข้อตกลงดังกล่าวล้มเหลวเนื่องจาก “ผู้คนไม่เข้าใจ Dragon” หรือรูปแบบธุรกิจ

ในเดือนพฤษภาคมอาหมัดประกาศ“เปิดตัวก่อน” ของสิ่งที่มันบอกว่าเป็นห้องมังกรตราวีไอพีที่พาราไดซ์ จำกัด ‘s Paradise Cityบูรณารีสอร์ทในอินชอนกับ ‘เปิดตัวสุดท้าย’ คาดว่าบางครั้งในเดือนกรกฎาคม Ahmad กล่าวว่าห้อง Dragon Room ที่ Paradise จะเป็น“ พื้นที่พิสูจน์” ของ บริษัท

ก่อนหน้านี้ Dragon ได้ระบุตลาดในเอเชียแปซิฟิกหลายแห่งที่หวังจะปักธงรวมถึงกัมพูชาญี่ปุ่นลาวไทยและเวียดนาม เมื่อไม่นานมานี้ Dragon Corp ได้พัฒนาแผนการสำหรับ Dragon Exchange Platform โดยสัญญาว่า “ค่าธรรมเนียมต่ำถึง 0.1%”

ในช่วง AMA ของเขา Ahmad อ้างว่า Dragon ได้ระดมทุนประมาณ 380 ล้านดอลลาร์ผ่านการลงทุนสาธารณะของ ICO ในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้พร้อมกับการลงทุนภายในและการฝากแบบเปิด แต่ Ahmad กล่าวว่าเงินเพิ่มอีก 45 ล้านดอลลาร์นั้นรวมอยู่ในสัญญาที่รอดำเนินการกับ บริษัท สองแห่ง “ในเขตที่ กฎระเบียบการป้องกันการฟอกเงินค่อนข้างเข้มงวด” นี่เป็นนอกเหนือจากมูลค่า 320 ล้านดอลลาร์ที่ บริษัท อ้างว่าได้เพิ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วผ่านพันธมิตรขยะดั้งเดิมสี่ราย เช่นเดียวกับเหรียญ crytpo ที่เป็นกรรมสิทธิ์มีเวลาเท่านั้นที่จะบอกได้ว่ามังกรตัวนี้เป็นเพียงควัน

coinone-south-korea-crypto-margin-trading-การพนัน – ค่าใช้จ่ายทางการเกาหลีใต้กำลังแนะนำให้มีการฟ้องร้องการพนันที่ผิดกฎหมายกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของ CoinOneสำหรับบริการซื้อขายมาร์จิ้น

ในเดือนมกราคมสำนักงานตำรวจจังหวัด Gyeonggi Nambu ประกาศว่ากำลังดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับบริการซื้อขายหลักทรัพย์ของ CoinOne ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถคาดเดาได้ว่ามูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ในวันพฤหัสบดีที่Yonhap Newsรายงานว่านักวิจัย Gyeonggi Nambu จึงแนะนำให้นำค่าใช้จ่ายของการพนันที่ผิดกฎหมายกับสามผู้บริหาร CoinOne รวมถึงซีอีโอแชมยองฮุน บริษัท กล่าวว่ากำลังให้ความร่วมมือกับการสอบสวนและจะดำเนินการต่อไปหากมีการเรียกเก็บเงินในอนาคต

นอกจากนี้ยังอาจมีการเรียกเก็บเงินกับผู้ใช้จำนวนมาก 20 รายที่จัดการการซื้อขายมาร์จิ้นผ่าน CoinOne ด้วยมูลค่า KRW3b (2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ผู้ใช้ CoinOne ประมาณ 19k ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่จะปิดตัวลง

CoinOne ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเข้ารหัสลับที่ใหญ่เป็นอันดับสามของเกาหลีใต้เปิดตัวการซื้อขายมาร์จิ้นในเดือนพฤศจิกายน 2559 และมีรายงานว่าการสอบสวนเริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม 2017 CoinOne ปิดบริการเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วและ Bithumb คู่แข่งชั้นนำของตลาดได้ปิดตัวเลือกการซื้อขายมาร์จิ้นของตัวเองในช่วง ในเวลาเดียวกัน.

มีรายงานว่าการสอบสวนของตำรวจใช้เวลา 10 เดือนในการหาข้อสรุปเนื่องจากความไม่แน่นอนในกฎหมายที่มีอยู่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ crypto ที่ค่อนข้างใหม่ ในขณะที่การขายชอร์ตเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์หลักของเกาหลีใต้ แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พิจารณาแล้วว่าแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลไม่สามารถจ่ายได้ในช่วงเวลาเดียวกัน

เจ้าหน้าที่ของ CoinOne บอกกับยอนฮับว่าผลิตภัณฑ์การซื้อขายมาร์จิ้นได้รับการตรวจสอบโดยทนายความก่อนที่จะเสนอให้กับลูกค้า มีรายงานว่านักกฎหมายระบุว่าผลิตภัณฑ์ถูกกฎหมายในบางส่วนเนื่องจากไซต์ไม่ได้รับการลดสัดส่วนการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า

ตำรวจกล่าวหาว่าการซื้อขายมาร์จิ้นของ CoinOne อาจทำให้คนประเภทสามานย์สามารถฟอกเงินได้ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาว่าทางการเกาหลีใต้ได้ปรับระดับกับเว็บไซต์การพนันออนไลน์ระหว่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับผู้อยู่อาศัยที่บ้าการพนันในประเทศ

เกาหลีใต้ยังคงปิดกั้นขีดความสามารถของพลเมืองในการเล่นการพนันทำให้พวกเขาเข้าถึงคาสิโนบนบกเพียงแห่งเดียวใน 17 แห่งของประเทศ ตัวเลือกการเล่นเกมที่ถูกกฎหมายอื่น ๆ มีเพียงลอตเตอรี่ท้องถิ่นและบริการพนันกีฬาและการแข่งขันที่ จำกัด

ดิจิทัอิสราเอล – สกุลเงินดิจิทัล – ธนาคาร – การพนันออนไลน์อิสราเอลได้ออกกฎระเบียบใหม่ที่กำหนดให้ธนาคารเพิ่มการตรวจสอบธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์การพนันออนไลน์

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหน่วยงานห้ามการฟอกเงินและการก่อการร้ายทางการเงินของอิสราเอลซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมได้ออกร่างกฎหมายใหม่ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายกำกับดูแลบริการทางการเงินในวันที่ 1 มิถุนายนซึ่งควบคุมผู้ให้บริการสินทรัพย์ทางการเงิน

ร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งมีไว้สำหรับการแสดงความคิดเห็นสาธารณะจนถึงวันที่ 13 มิถุนายนนี้จะให้รายการธุรกรรม cryptocurrency“ ที่อาจดูผิดปกติ” และสถาบันการเงินของอิสราเอลซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลจะต้องตรวจสอบและรายงานต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงาน

ในบรรดาธุรกรรมที่อาจ “ผิดปกติ” เหล่านี้ ได้แก่ “การโอนสกุลเงินเสมือนจริงไปยังแพลตฟอร์มและไซต์การพนันออนไลน์” การเล่นการพนันออนไลน์เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดในอิสราเอลแม้จะมีประเทศที่เป็นฐานที่นิยมสำหรับ บริษัท พนันออนไลน์ไปยังฐานของพวกเขาเทคโนโลยีและการสนับสนุนพนักงาน

มีกิจกรรมการเข้ารหัสลับที่ ‘ผิดปกติ’ อื่น ๆ อีก 36 กิจกรรมที่อ้างถึงในร่างรวมถึงการโอนเงินส่วนบุคคลไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่มีมูลค่ามากกว่า NIS5k (1,400 ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ต่ำมาก แม้แต่เขตปลอดความไว้วางใจซึ่งเป็นสหรัฐอเมริกาก็กำหนดเกณฑ์สำหรับรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยที่ 10,000 ดอลลาร์

ความพยายามที่จะแยกการถ่ายโอนเพื่อให้อยู่ภายใต้เกณฑ์ NIS5k ซึ่งอธิบายว่าเป็น “ลำดับการดำเนินการของผู้รับบริการรายเดียวกันที่มีจุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกำหนดในการรายงาน” จะทำให้เกิดแฟล็กสีแดงที่คล้ายกัน

หน่วยงานทางการเงินจะต้องเก็บบันทึกมูลค่า 5 ปีเกี่ยวกับกิจกรรมการเข้ารหัสลับของลูกค้ารวมถึงที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัลที่อยู่ IP และรายละเอียดทั้งหมดของประวัติการทำธุรกรรม การใช้สกุลเงินที่ไม่ระบุตัวตนเช่น Zcash และ Monero จะยังคงเป็นสิ่งต้องห้าม

ในฐานะที่เป็นกฎระเบียบใหม่อาจเป็นไปอย่างเข้มงวดพวกเขาจะให้ความชัดเจนที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อภาคการเข้ารหัสลับของอิสราเอลและการวัดความมั่นใจบางอย่างว่าสถาบันการเงินกำลังดำเนินการภายใต้กฎหมายในการประมวลผลธุรกรรม crypto ธนาคารของอิสราเอลไม่สนใจเกี่ยวกับการจัดการกับ crypto แม้ว่าจะเผชิญกับคำสั่งศาลที่ป้องกันไม่ให้ธนาคารปิดบัญชีธุรกิจ crypto

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ บริษัท ต่างๆจะกระจายออกไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่จำเป็นต้องตรงกับรูปแบบธุรกิจหลักของตนเพียงแค่ดูที่ Amazon อย่างไรก็ตามอย่างที่สตีฟจ็อบส์ผู้ล่วงลับกล่าวว่า“ นวัตกรรมแตกต่างระหว่างผู้นำและผู้ตาม” บางทีนี่อาจเป็นเหตุผลที่ฟิลิปปินส์ตามการพักผ่อนและรีสอร์ทเวิลด์ (LWRC) ได้ตัดสินใจที่จะได้รับใน cryptocurrency และblockchain

Leisure and Resorts World ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นใน blockchainLWRC ได้ตัดสินใจที่จะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนโดยใช้ EOS ผ่านศูนย์ข้อมูลและศูนย์ข้อมูล LR และโซลูชั่นอิงค์ในเครือ LR บริษัท คาสิโนหวังที่จะเป็นหนึ่งในผู้ผลิตบล็อก EOS ที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์และได้ตั้งข้อตกลงการบริการด้านเทคนิคกับ Fast Distributed Cloud Computing, Inc. (FDDC) เพื่อพยายามทำให้เป็นจริง

ในการยื่นฟ้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง LWRC กล่าวว่า“ EOS เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแบบกระจายซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายวิธีรวมถึงสกุลเงินดิจิทัลแอปพลิเคชันแบบกระจายและบล็อกเชนในอุตสาหกรรม”

“ LR Data อยู่ในธุรกิจเครือข่ายและศูนย์ข้อมูลอยู่แล้วตามปกติของธุรกิจ” LRWC กล่าวในแถลงการณ์ “ LR Data ตั้งใจที่จะโฮสต์โหนด EOS ในฟิลิปปินส์เท่านั้นดังนั้นจึงกลายเป็น BP [ผู้ผลิตบล็อก] ในฐานะ BP นั้น LR Data จะจัดหาตำแหน่งร่วมของศูนย์ข้อมูลการดำเนินงานเครือข่ายที่ซ้ำซ้อนและปลอดภัยและการบริการลูกค้า สำหรับบริการ LR Data จะได้รับค่าบริการโฮสติ้ง”

การดำเนินการโหนดทั้งหมดสำหรับ EOS นั้นได้รับการว่าจ้างจากชุมชนทั้งหมด ตัวดำเนินการโหนดเรียกว่าโฮสต์หรือผู้ผลิตบล็อก นอกจาก TSA ที่ลงนามกับ FDCC แล้วผู้ให้บริการคาสิโนยังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อสร้างข้อตกลงความร่วมมือ ศูนย์ข้อมูล LR จะโฮสต์และจัดการการทำงานของเครือข่ายของโหนด

เทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแบบกระจายที่อยู่เบื้องหลัง EOS สามารถใช้ในแอพพลิเคชั่นที่หลากหลายรวมถึงแอพพลิเคชั่นแบบกระจาย (DApps) บล็อคเชนอุตสาหกรรมและสกุลเงินดิจิทัลผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ของ Wannabe Cryptocurrency ZeroEdgeได้ประกาศการเสนอขายเหรียญเริ่มต้นรอบที่สองแม้ว่าจะมีหลักฐานมากมายว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นการหลอกลวง

ZeroEdge จัดขาย ICO ก่อน ICO ครั้งแรกของโทเค็นคริปโต ‘Zerocoin’ ที่ใช้ Ethereum ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนด้วยการเปิดตัวธุรกิจการพนันกีฬาออนไลน์และคาสิโนที่จะเข้าสู่ตลาดการพนันออนไลน์ด้วยบ้าน 0% edge (ซึ่งตามที่เราชี้ให้เห็นในความครอบคลุมเดิมของเราไม่ใช่ศูนย์)

การสะท้อนสุภาษิตที่ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเป็นครั้งแรกในฐานะโศกนาฏกรรมจากนั้น ZeroEdge กำลังวางแผน ICO รอบที่สองในเดือนมิถุนายนคราวนี้เสนอส่วนลด 58% สำหรับราคาโทเค็น การลดราคาจำนวนมากนั้นชี้ให้เห็นว่ารอบแรกขายไม่ได้มากเท่าที่ บริษัท หวังไว้หรือ บริษัท ถูกบังคับให้เข้าสู่กิจวัตรการขายยากเนื่องจากมีหลักฐานที่น่ากลัวว่าธุรกิจของพวกเขาเป็นเรื่องหลอกลวง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคมMedium.com ได้เผยแพร่การตรวจสอบเชิงลึกของ ZeroEdge ซึ่งระบุว่า “คาสิโนและ ‘Zerocoins’ ที่พวกเขาจะเปิดตัวในวันที่ 27 มีนาคมเป็นของปลอมทั้งหมด” เราขอแนะนำให้ทุกคนอ่านบทความฉบับเต็มเพื่อทำความเข้าใจถึงความยาวที่นักต้มตุ๋นจะไปโบยโทเค็นการปั๊มและถ่ายโอนข้อมูลที่ไร้ประโยชน์

การสอบสวนของ Simon Casey ได้เปิดเผยธงสีแดงที่ร้ายแรงรวมถึงการอ้างสิทธิ์โดยไม่เจตนาโดย ‘Adam Casey’ CEO ของ ZeroEdge (ไม่มีความเกี่ยวข้อง) เกี่ยวกับการทำงานให้กับเจ้ามือรับแทงที่ถูกกฎหมาย William Hill และ Centrebet รวมถึงรายชื่อ ‘ที่ปรึกษา’ ที่แสดงความประหลาดใจที่รวมไว้ใน รายการนี้และอ้างว่าถือใบอนุญาตการเล่นเกม Curacao ซึ่งเป็นของคู่แข่งรายใดรายหนึ่ง

การสืบสวนของ Casey ยังพบอีเมลจากตัวแทน ZeroEdgeชื่อ ‘Tom’ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าติดต่อ Keith Whyte ที่ US National Council on Problem Gambling “กำลังมองหาพันธมิตรที่สามารถช่วยเราในการพัฒนา [sic] แนวคิดคาสิโนนี้ต่อไปและแก้ไขปัญหาการติดการพนัน ”

พวกเขาใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ แต่ ZeroEdge.bet ตีพิมพ์การโต้แย้งบนสื่อที่อ้างว่า “ไม่มีการหลอกลวงและไม่มีกลไกในการมองเห็น” แต่ล้มเหลวในการแก้ไขข้อค้นพบของ Casey ซึ่งอาจเป็นเพราะพวกเขาทำไม่ได้ การโต้แย้งโดยพื้นฐานแล้วกลายเป็นรุ่นของ ‘ผู้เกลียดชังจะเกลียด’ และอ้างว่าผู้สงสัยทั้งหมดไม่พอใจเพราะ ZeroEdge ปฏิวัติอย่างมาก อื้อหือ…

ผู้คน … สำหรับความรักของพระเจ้าไม่มีประเด็นที่จะพนัน ICOหรือ ICO ใด ๆ สำหรับเรื่องนั้นนอกจากเพื่อเสริมสร้างผู้ออกตราสารของพวกเขา มีสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นที่ยอมรับแล้วนั่นคือ Bitcoin Cash ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ต่ำการประมวลผลธุรกรรมที่รวดเร็วความสามารถในการใช้จ่ายกับผู้ค้าจำนวนมากที่เติบโตอย่างรวดเร็วไม่ต้องพูดถึงความปลอดภัยของการรู้ว่าเทคโนโลยีจะไม่หายไปในวัน

นั้น หลังจากที่คุณโอนเงินที่หามาได้ยากไปยังอุซเบกิสถานหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมของมาเก๊าได้ยกเลิกความเป็นไปได้ที่ศูนย์กลางคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อนุญาตให้ดำเนินการเล่นเกมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลได้ทุกเมื่อในเร็ว ๆ นี้

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Paulo Martins Chanผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกมของมาเก๊า (DICJ) ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุม G2E Asia Conference ทราบว่าหน่วยงานกำกับดูแลไม่มีแผนที่จะอนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเล่นเกมทำธุรกรรมในสกุลเงินดิจิทัล “ในอนาคตอันใกล้นี้”

ธุรกิจมาเก๊าอ้างคำพูดของ Chan (ในภาพ) ว่าไม่มีคาสิโนใดที่ยอมรับการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลเนื่องจาก“ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังไม่ได้รับการแนะนำอย่างเป็นทางการในมาเก๊า” Chan กล่าวต่อไปว่า Macao Monetary Authority (AMCM)“ ไม่สนับสนุน” ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ cryptocurrency“ โดยเฉพาะในภาคเกม”

การใช้ cryptocurrencies เช่น Bitcoin เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำข้อตกลงระหว่างบุคคลทั่วไปนั้นไม่ผิดกฎหมายในมาเก๊า แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ AMCM ได้ออกแถลงการณ์ว่าสกุลเงินเสมือนเป็น ‘สินค้าเสมือนจริง’ และด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่ “ทั้งสกุลเงินตามกฎหมายหรือเครื่องมือทางการเงิน .”

เมื่อปลายปีที่แล้ว บริษัท ในฮ่องกงชื่อDragon Corp ได้จัดให้มีการเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICO) สำหรับโทเค็น Dragon Coin โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนให้กับโรงแรมคาสิโนลอยน้ำในน่านน้ำนอกมาเก๊า ในบรรดานักลงทุนที่แย่งชิงโทเค็นนั้นมีผู้ให้บริการคาสิโนคาสิโนมาเก๊าที่ไม่ปรากฏชื่อสี่รายซึ่งรายงานว่ามองว่าโทเค็นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเคลื่อนย้ายเงินทั้งในและนอกจีนแผ่นดินใหญ่

Chan ของ DICJ บอกกับสำนักข่าวมาเก๊าว่าตระหนักดีถึงกิจกรรมของ Dragon Corp และได้รวมกับ AMCM เพื่อระบุต่อสาธารณะว่า Dragon Corp“ ไม่ได้เป็นของผู้ให้บริการเกมในมาเก๊าผู้ให้บริการขยะหรือผู้สนับสนุนเกมวีไอพี ดังนั้นจึงไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับมาเก๊า”

มังกรคอร์ปได้พบตั้งแต่การต้อนรับอย่างเป็นมิตรในเกาหลีใต้ผ่านข้อตกลงกับผู้ประกอบการคาสิโนแกรนด์เกาหลีสันทนาการ Dragon Corp วางแผนที่จะใช้ Dragon Coin ที่ใช้ Ethereum ในห้องเกม VIP ของ GKL เพื่อลดต้นทุนการทำธุรกรรมของการเคลื่อนไหวของสกุลเงินสำหรับทั้งขยะและลูกค้าที่มีจำนวนสูง

ในการสัมภาษณ์กับ Stephanie Tower ของ CalvinAyre.com ซูซานโอเลียรีซีอีโอของ Alderney eGambling ได้กล่าวถึงความท้าทายในการควบคุมการใช้สกุลเงินดิจิทัลในอุตสาหกรรมการพนันนับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อทศวรรษที่แล้วสกุลเงินดิจิทัลเช่น Bitcoin ได้กลายเป็นทางเลือกในการชำระ

เงินสำหรับผู้ให้บริการการพนันจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ความน่าสนใจของสกุลเงินดิจิทัลอยู่ที่ความปลอดภัยและความสามารถในการปกป้องผู้ให้บริการจากการฉ้อโกงของผู้เล่น Cryptocurrencies ยังตอบสนองความต้องการของทั้งผู้ประกอบการและผู้เล่นสำหรับตัวเองการควบคุมระบบการป้องกันจากการแทรกแซงจากภายนอกขอบคุณBlockchain

ที่สำคัญที่สุดสกุลเงินดิจิทัลจะให้การประมวลผลคำขอเติมเต็มบัญชีและถอนเงินได้ทันที

แม้จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น แต่หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินและการพนันยังคงแบ่งแยกการใช้สกุลเงินดิจิทัลในการทำธุรกรรมแบบวันต่อวัน Susan O’Leary ซีอีโอของ Alderney eGambling ชี้ให้เห็นว่าปัญหาเว็บมืดที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies ยังคงเป็นอุปสรรคสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่ง ปัญหาเหล่านี้รวมถึงกิจกรรมทางอาญาเช่นการฟอกเงินและการหลอกลวงทางการเงิน

“ วัตถุประสงค์ของเราคือการป้องกันอันตรายและฉันคิดว่านั่นเป็นเส้นสีแดงไม่ใช่แค่สำหรับหน่วยงานกำกับดูแล แต่สำหรับธุรกิจและการดำเนินงานที่ได้รับการควบคุมที่มองหาการป้องกันอาชญากรรมและความผิดทางอาญา” O’Leary กล่าวกับ CalvinAyre.com “ จากมุมมองด้านกฎระเบียบ [cryptocurrencies] ไม่มีระบบกำกับดูแล มีปัญหาเกี่ยวกับเว็บมืดมากมายและนั่นคืออุปสรรคหลักที่เรากำลังพบ”

เมื่อมองในด้านที่สดใส O’Leary กล่าวว่าหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินและการพนันกำลังพิจารณาศักยภาพของสกุลเงินดิจิทัลเป็นทางเลือกในการชำระเงิน

เธออ้างถึงหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินในญี่ปุ่นและหลายประเทศในแอฟริกาที่กำลังพิจารณาควบคุมสกุลเงินดิจิทัลหรือหาทางให้รัฐบาลสนับสนุน ในทางกลับกันหน่วยงานกำกับดูแลการพนันกำลังพยายามหาวิธีที่ดีกว่าในการทำงานกับ cryptocurrencies

“ จากมุมมองด้านกฎระเบียบการเล่นเกม [cryptocurrency และ blockchain] มีความแตกต่างกัน ใช่เทคโนโลยีพื้นฐานของพวกเขาคล้ายกัน แต่การใช้บล็อกเชนนั้นง่ายกว่ามาก เป็นเพียงระบบการจัดการข้อมูลอื่นที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบต่างๆมากมาย มันช่วยลดภาระด้านกฎระเบียบได้มากและมีศักยภาพมากมาย” O’Leary กล่าว “ และประการที่สองการใช้สกุลเงินดิจิทัลมีศักยภาพอย่างมากและอาจมีประโยชน์ในเชิงบวกมากมาย”

Jimmy Nguyen: Blockchain สามารถให้ฟังก์ชันการเล่นเกมได้
ในการให้สัมภาษณ์กับ Stephanie Raquel จาก CalvinAyre.com Jimmy Nguyen ซีอีโอของ nChain อธิบายว่า Bitcoin Cash และเทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเกมได้อย่างไร

Bitcoin Cash (BCH) ซึ่งเป็น bitcoin ที่แท้จริงเพียงตัวเดียวและเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้งานได้เพียงตัวเดียวของโลกมีกำหนดจะอัปเกรดเครือข่ายครั้งที่สองในวันที่ 15 พฤษภาคมซึ่งเป็นการปูทางให้สกุลเงินดิจิทัลเป็นที่สนใจของภาคธุรกิจค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซมากขึ้น

การอัปเกรดเครือข่ายพยายามเพิ่มขนาดบล็อกเริ่มต้นจาก 8MB เป็น 32MB และกู้คืน OP_Codes บางรายการสำหรับฟังก์ชันขั้นสูง นักวิเคราะห์ Crypto คาดการณ์ว่าหนึ่งในอุตสาหกรรมที่จะได้รับประโยชน์จากการอัพเกรด Bitcoin Cash คืออุตสาหกรรมการพนัน

Jimmy Nguyen ซีอีโอของ nChain ชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่กำลังมองหาสกุลเงินดิจิทัลที่รวดเร็วแข็งแกร่งและมีเครือข่ายที่ปรับขนาดได้อย่างหนาแน่น เหงียนกล่าวว่าสิ่งนี้จะเป็นไปไม่ได้ในบล็อคเชนอื่นนอกจาก Bitcoin Cash

Bitcoin Cash ซึ่งเป็น Bitcoin ที่แท้จริงตามที่วาดไว้ในสมุดปกขาวของ Satoshi Nakamoto จะสามารถขับเคลื่อนธุรกรรมทั้งหมดที่อุตสาหกรรมเกมต้องการเนื่องจากการอัปเกรดจะปลดปล่อยสัญญาอัจฉริยะและความสามารถในการสร้างโทเค็นของสกุลเงินดิจิทัลตาม Nguyen

“ [Bitcoin Cash] มีบล็อกที่ใหญ่กว่าการปล่อยออกมาเพื่อขยายขนาดเครือข่ายอย่างหนาแน่นและเพิ่มพลังให้กับระบบการชำระเงินนี้ซึ่งการทำธุรกรรมนั้นรวดเร็วมากค่าธรรมเนียมต่ำมากและได้รับการยืนยันอย่างง่ายดาย” Nguyen กล่าวกับ CalvinAyre.com“ เนื่องจากพลังดังกล่าว เราเห็นใน Bitcoin Cash เครือข่ายและสกุลเงินดิจิทัลมีการใช้งานสำหรับทุกอุตสาหกรรมรวมถึงเกมด้วย”

มีหลายวิธีที่ blockchain ของ Bitcoin Cash สามารถมอบฟังก์ชันการทำงานในเกมได้ตามที่ nChain CEO กล่าว

ประการแรกเหงียนกล่าวว่าตอนนี้ความไว้วางใจในการเดิมพันน้อยลงเป็นไปได้เพราะไม่จำเป็นต้องมีตัวแทนเอสโครว์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดิมพันด้วยสัญญาอัจฉริยะของ Bitcoin Cash เขาเสริมว่าสัญญาอัจฉริยะจะทำให้สามารถจัดการและดำเนินการได้ด้วยตนเองในสิ่งที่เกิดขึ้นในการเดิมพัน

“ ตัวอย่างเช่นคุณและฉันวางเดิมพันบน eSports โดยไม่จำเป็นต้องมีเอเย่นต์เอสโครว์เงินที่เราวางเดิมพันได้อาจถูกเก็บไว้ในกระเป๋า Bitcoin และขึ้นอยู่กับว่าใครชนะการเดิมพันระบบจะเข้ารหัสโดยอัตโนมัติเพื่อส่งเงินให้กับใครก็ตามที่เป็นผู้ชนะ โดยไม่ต้องมีใครอยู่ตรงกลาง” เหงียนอธิบาย“ นั่นคือวิธีที่เครือข่าย Bitcoin Cash สามารถกระจายอำนาจและกำจัดตัวกลางและทำให้โลกของเกมมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

นอกเหนือจากสัญญาอัจฉริยะ Nguyen กล่าวว่า nChain กำลังทำงานเกี่ยวกับการสร้างโทเค็นด้วยการใช้บล็อกเชน Bitcoin Cash แนวคิดคือการสร้างไอเท็มในเกมที่เป็นที่นิยมอย่างมากในเกมออนไลน์และสร้างตลาดดิจิทัลโดยลบนายหน้าหรือการแลกเปลี่ยนที่อยู่ตรงกลางตามที่ Nguyen กล่าว

“ พื้นที่ตลาดแบบกระจายอำนาจที่ผู้เล่นสามารถซื้อขายขายและแลกเปลี่ยนคุณสามารถติดตามความโดดเด่นหรือความเป็นเจ้าของของมันเพื่อให้แน่ใจว่ามันไม่ใช่ของปลอมและมีการซื้อขายในมือจริง ๆ และทั้งหมดนี้สามารถจัดการได้ในบล็อกเชน Bitcoin Cash ในอนาคต ,” เขาพูดว่า.

นอกเหนือจากการเล่นเกมเหงียนกล่าวว่าสัญญาอัจฉริยะและโทเค็นของ Bitcoin Cash อาจถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่นความบันเทิงสื่อและการค้าปลีก

“ Bitcoin Cash สามารถใช้เป็นสกุลเงินได้ทำให้การชำระเงินถูกและเร็วขึ้น แต่ blockchain ที่เป็นพื้นฐานช่วยให้เทคโนโลยีกระจายอำนาจทุกประเภทสามารถทำสิ่งต่างๆได้เช่น smart contract” เขากล่าว“ ดังนั้นฉันคิดว่านั่นคือเหตุผลที่ Bitcoin Cash มีประสิทธิภาพมากสำหรับทุกอุตสาหกรรมทั้งในรูปแบบการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลราคาถูกและเป็นพื้นฐานของเครือข่ายข้อมูลที่สามารถขับเคลื่อนฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยมได้”

างคนรู้จักเขาในฐานะ“ ผู้ชายที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน Instagram” สำหรับคนอื่นเขาเป็นผู้เล่นโป๊กเกอร์ดังที่ประสบปัญหา เขาถูกไฟไหม้โดยเฉพาะในการถ่ายวิดีโอระหว่างการโจมตีหมู่นอกอ่าวมั ณ ฑะเลย์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมโดยแสดงเหมือนบรูซวิลลิสจากภาพยนตร์เรื่อง Die Hard หลังจากห่างหายไปจากความสนใจของสื่อเพียงเล็กน้อยDan Bilzerianก็กลับมาอีกครั้งคราวนี้ประกาศความตั้งใจของเขาบน Twitter ที่จะ“ กลับมาใน [sic] crypto”

Bilzerian ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าสุทธิมากกว่า 100 ล้านเหรียญทวีตการกลับสู่โลก crypto เมื่อวันจันทร์ เขาอ้างว่าได้สร้างรายได้มหาศาลจากการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลทำให้ “ซื้อ Bitcoin จำนวนมาก” ในเดือนพฤษภาคม 2017 เขากล่าวว่า“ มันบ้ามากที่ได้ดูที่อึเพิ่มขึ้นเหมือนกันมันเหมือนกับว่าฉันเล่นพนันใน Super Bowl หรืออะไรสักอย่าง” เขาบอกว่าจะมีการลงทุนใน BTC เหรียญ Ethereum, Monero และBitcoin เงินสด

ชาวฟลอริดามีประวัติโป๊กเกอร์ที่ยาวนานและค่อนข้างน่าสงสัย ตามที่เฮนม็อบเขาเท่านั้นที่เคยเก็บได้ในการแข่งขันที่สำคัญหนึ่งชนะ $ 36,000 สำหรับการวาง 180 ในปี 2009 WSOPแชมป์ อย่างไรก็ตามเขาอ้างว่าได้รับรางวัล 10.8 ล้านเหรียญสหรัฐในคืนเดียวของการแข่งขันโป๊กเกอร์ในปี 2556 และมีเจตนาดึงเงิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2557

ครอบครัว Bilzerian ขึ้นชื่อเรื่องดราม่า Adam Bilzerian พี่ชายของ Dan สละสัญชาติสหรัฐอเมริกาในปี 2560 สามปีหลังจากที่เขาถูกจับที่สนามบินนานาชาติลอสแองเจลิสตามหมายจับในเนวาดาในข้อหาก่อระเบิด เขาประกาศในปี 2558 ว่าเขาจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาจากนั้นก็เลิกหาเสียงในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน

ไม่ว่าเขาจะต้องการการตรวจร่างกายตั้งแต่ต้นคอหรือไม่ก็ตามการกลับเข้าสู่ crypto เป็นวิธีที่ชาญฉลาด นักวิเคราะห์ทางการเงินและสกุลเงินดิจิทัลหลายรายคาดการณ์ครึ่งปีหลังที่แข็งแกร่งของปีนี้รวมถึง Pantera Capital และ Fundstrat Global และสำหรับผู้ที่พลาดเรือในครั้งแรกอย่าปล่อยให้โอกาสปัจจุบันผ่านไป

บริษัท การเข้ารหัสลับจีนได้จับความกริ้วโกรธของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวอย่างมีความสุขหลาย ๆ หลังจากที่ประกาศว่าเหรียญดิจิตอลอาจจะใช้สำหรับการทำธุรกรรมในคาสิโนมาเก๊า

Macau junkets ห่างเหินจากข่าวปลอมของ บริษัท cryptoบริษัท ด้านเทคนิค Lantai Digital Application Technology Co Ltd เพิ่งเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลที่ควรจะเป็นต่อหน้าสื่อท้องถิ่นโดยระบุว่าสกุลเงินดิจิทัลได้รับการสนับสนุนโดยผู้สนับสนุนการพนันวีไอพีของมาเก๊าหลายราย ปรากฎว่าคำกล่าวอ้างของ Lantai ไม่ใช่ข่าวปลอม

ผู้ให้บริการขยะในมาเก๊าหลายรายเช่น Suncity Group, Tak Chun Group, Meg-Star Group, Guangdong Group และ David Group ได้ออกข้อโต้แย้งทันทีหลังจากการประกาศของ Lantai โดยบอกว่าพวกเขาไม่พอใจที่แบรนด์ของพวกเขาถูกลากเข้าสู่การเปิดตัว ของโทเค็นของ บริษัท จีนตามรายงานของGGRAsia

ผู้ก่อการบางรายวางแผนที่จะลาก Lantai ขึ้นศาลในข้อหาใช้ชื่อทางการค้าและโลโก้ บริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาดหรือการส่งเสริมการขายตามข่าว

หลังจากได้รับสะเก็ดระเบิดจากผู้ให้บริการการพนัน Lantai ยอมรับว่า “ไม่เคยบรรลุข้อตกลงความร่วมมือในรูปแบบใด ๆ กับบริษัท เกมของมาเก๊า ” บริษัท จีนกล่าวเพิ่มเติมว่า“ การสมัครสมาชิกสกุลเงินดิจิทัล กิจกรรมการเปิดตัวการซื้อขายและแอปพลิเคชัน” ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ บริษัท เกม แต่ Lantai กล่าวว่าการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลจะดำเนินต่อไป

“ เราขอแสดงความขอโทษอย่างสุดซึ้งต่อ บริษัท เกมที่ได้รับผลกระทบและยินดีที่จะรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้น” Lantai Digital Application Technology กล่าวในแถลงการณ์ที่โพสต์บนเว็บไซต์

มีรายงานว่าตำรวจศาลยุติธรรมของมาเก๊ากำลังตรวจสอบคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณาว่า Lantai ละเมิดกฎหมายใดหรือไม่ จนถึงขณะนี้ Lei Hon Nei โฆษกตำรวจศาลยุติธรรมกล่าวว่าพวกเขายังไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่อง Lantai แม้แต่เรื่องเดียว

ในทางกลับกันหน่วยงานการเงินของมาเก๊าย้ำคำเตือนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าผู้อยู่อาศัย“ ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการฉ้อโกงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือมีความเป็นไปได้ที่จะถูกใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติในกิจกรรมทางอาญาใด ๆ เนื่องจากสกุลเงินเสมือนเป็นเสมือน สินค้า ‘นั่นคือไม่ใช่ทั้งสกุลเงินที่ถูกกฎหมายหรือเป็นเครื่องมือทางการเงิน ”

นอกชายฝั่งอย่างรวดเร็ว
ลิงก์ ICO ของ Dragon Coin ไปยัง Cambridge Analytica ปรากฏในรายงานฉบับใหม่
มังกรเหรียญเคมบริดจ์ analytica-icoชื่อที่น่าอับอายอีกชื่อหนึ่งถูกเชื่อมโยงกับDragon Coinและเป็น บริษัท ที่คุณอาจเคยได้ยินเมื่อไม่นานมานี้

Cambridge Analyticaบริษัท เก็บเกี่ยวข้อมูลดิจิทัลที่เป็นข่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ด้วยเหตุผลเชิงลบทั้งหมดที่คุณสามารถจินตนาการได้พบว่าตัวเองอยู่ในไฟแก็ซอีกครั้ง นิวยอร์กไทม์ส รายงานที่เชื่อมโยงข้อมูล บริษัท รบกับ Dragon เหรียญของเหรียญเริ่มต้นการเสนอขาย (ICO) ในช่วงปลายปี 2017

สรุปสั้น ๆ : ในเดือนตุลาคมDragon Corporationบริษัท เกมในฮ่องกงได้ริเริ่มการขายโทเค็นเพื่อระดมทุน 500 ล้านดอลลาร์และนำบล็อกเชนไปยังมาเก๊า รายได้จาก ICO จะนำไปสู่การพัฒนา Dragon Pearl Casino Hotel ขนาด 1,600 ตารางเมตร

ในขณะที่ผู้บริหาร Dragon Corp. แสดงความยินดีและโพสท่าเพื่อเผยแพร่ภาพถ่ายที่มีตัวเลขเช่นอดีตผู้นำ 14K Triad Wan ‘Broken Tooth’ Kuok Koiในงาน Dragon Coin Cambridge Analytica ก็ยุ่งอยู่เบื้องหลังส่งอีเมลถึงพันธมิตรและนักลงทุนที่มีศักยภาพในฐานะ เช่นเดียวกับการเตรียมการสำหรับการเดินทางแบบเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปยังย่านมาเก๊าอันหรูหราตามรายงาน

ชาคริตอาหมัดซีอีโอของ Dragon Corp. ปฏิเสธรายงานที่ว่า Wan กำลังจัดหาเงินทุนให้กับโครงการคาสิโนโดยบอกกับ Business Insider ว่า Wan“ มาร่วมงานที่คนอื่นแนะนำในฐานะบุคคลสำคัญในมาเก๊า…เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Dragon และเขาก็ไม่ได้เป็น จัดหาเงินทุนให้กับ Dragon แต่อย่างใด”

ในเดือนมีนาคม Dragon ได้ทำข้อตกลงกับผู้ให้บริการคาสิโนของเกาหลีใต้ Grand Korea Leisure (GKL) เพื่อรวมแพลตฟอร์ม Dragon blockchain ที่ใช้ ERC20 และโทเค็นการเข้ารหัสลับ Dragon Coin ในห้องเกมวีไอพีที่คาสิโน Seven Luck สามแห่งของ GKL รูปแบบธุรกิจของ Dragon ตั้งอยู่

บนพื้นฐานของการลดค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 5% ที่ junkets จ่ายเพื่อย้ายเงินทุนจากจีนแผ่นดินใหญ่ไปยังศูนย์กลางเกมในภูมิภาคเช่นมาเก๊าในขณะที่ลูกค้าของ Junket จะจ่ายเงินที่ใดก็ได้ตั้งแต่ 5-7% เพื่อส่งเงินรางวัลกลับประเทศ

นอกเหนือจาก Dragon Coin แล้ว Cambridge Analytica ยังได้รับรายงานเกี่ยวกับการริเริ่ม ICO ของตัวเองก่อนที่เรื่องอื้อฉาวของ Facebook จะเกิดขึ้น บริษัท ข้อมูลได้พาดหัวข่าวในช่วงต้นปีนี้หลังจากมีรายงานว่าได้ดำเนินการกับแคมเปญการเลือกตั้งที่มีชื่อเสียงมากมายรวมถึงการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาในปี 2559 ที่โดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะ

ตามรายงานของ Reuters Cambridge Analytica ได้เริ่มการหารือกับ บริษัท ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นและตั้งค่า ICO ในปัจจุบันยังไม่มีใครรู้ว่า บริษัท ข้อมูลยังคงดำเนินการตามเส้นทางนี้อยู่หรือไม่ซึ่งจะทำให้สามารถระดมทุนได้มากถึง 30 ล้านเหรียญ

โฆษกของ Cambridge Analytica บอกกับสำนักข่าวว่า บริษัท กำลัง “พัฒนาชุดเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้บุคคลเรียกคืนข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานองค์กร” ในการเสนอราคา “เพื่อให้มีความโปร่งใสอย่างเต็มที่และควบคุมวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา”

“ เรากำลังสำรวจตัวเลือกมากมายสำหรับผู้คนในการจัดการและสร้างรายได้จากข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขารวมถึงเทคโนโลยีบล็อกเชน” โฆษกรายงานระบุ

ผู้ให้บริการคาสิโนของเกาหลีใต้ Grand Korea Leisure (GKL) ได้ทำข้อตกลงกับ บริษัท ฟินเทคDragon Incเพื่อรวมเทคโนโลยี cryptocurrency ไว้ในห้องพนันวีไอพีของ GKL

สัปดาห์นี้ Dragon Inc ซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกงประกาศว่าได้ลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ GKL เพื่อรวมแพลตฟอร์ม Dragon Blockchain ที่ใช้ Ethereum / ERC20 และโทเค็นการเข้ารหัสลับDragon Coin (DRG) ในห้องเกมวีไอพีที่Seven Luckทั้งสามของ GKL – คาสิโนที่มีตราสินค้า Dragon Inc หวังว่าจะเปิดห้อง VIP ของ Seven Luck crypto แห่งแรกภายในเดือนเมษายน

เกาหลีใต้ได้พัฒนาชื่อเสียงในฐานะแหล่งเงินดิจิทัลแม้ว่าในบางครั้งรัฐบาลจะแสดงความไม่สบายใจกับแนวคิดในการเชื่อมโยงการซื้อขาย crypto กับตลาดการพนันที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด การวัดการตอบสนองของรัฐบาลต่อข้อตกลง GKL ของ Dragon เป็นเรื่องที่น่าสนใจ

รูปแบบธุรกิจของ Dragon ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการลดค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 5% ที่ junkets จ่ายเพื่อย้ายเงินทุนจากจีนแผ่นดินใหญ่ไปยังศูนย์กลางเกมในภูมิภาคเช่นมาเก๊าลูกค้า Junket ในขณะเดียวกันก็จ่ายที่ใดก็ได้ตั้งแต่ 5-7% เพื่อส่งเงินรางวัลกลับประเทศ

Dragon ยืนยันว่าการใช้ DRG เพื่อเป็นเงินทุนในการซื้อ Dragon Global Chips (DGC) ข้ามพรมแดนจะช่วยลดต้นทุนเหล่านี้ได้ใกล้เคียงกับ 1% (0.5% ต่อทาง) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรและช่วยให้สามารถปล่อยเงินเดิมพันให้กับนักพนันได้มากขึ้น .

การเรียกร้องมังกรจะมีอยู่แล้วเกณฑ์การสนับสนุนของสี่เอจมาเก๊าแม้ว่ามันจะถูกบังคับให้สื่อรายงานขัดแย้งเชื่อมโยงมังกรสามรูปฉาวโฉ่Wan ‘ฟันหัก’ คว๊อคก้อย ชาคริตคริสอาหมัดซีอีโอของมังกรยืนยันว่าวรรณ“ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับดราก้อนและเขาไม่ได้ให้เงินสนับสนุนดราก้อน แต่อย่างใด”

Dragon กำลังดำเนินการตามใบอนุญาตขยะมาเก๊าของตัวเองและมีแผนจะเปิดตัวเครือข่าย ‘Global Cash Machines’ ที่รองรับ DRG ซึ่งจะวางไว้ในห้องขยะในเครือทั้งหมด Dragon ยังวางแผนที่จะเปิดตัวคาสิโน / โรงแรมแบบลอยตัวแบบไม่ใช้เงินสดในมาเก๊าซึ่งจะรู้จักกันในชื่อ Dragon Pearl ซึ่งหวังว่าจะเปิดให้บริการแก่สาธารณะใน H1 2021

Dragon มีความตั้งใจที่จะรุกเข้าสู่ตลาดอื่น ๆ ในอาเซียนและมีแผนที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหลายรายการทั่วภูมิภาคเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์ของตน งานแรกจะจัดขึ้นในเดือนนี้ในกรุงเทพฯตามด้วยการแวะที่เวียดนามกัมพูชาและลาวก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นและในที่สุดจีนแผ่นดินใหญ่

Becky’s Affiliated: ฉลองวันสตรีสากลด้วยวิธีการเข้ารหัสลับด้วย“ New Girls on the
วันนี้ 8 มีนาคมเป็น “วันสตรีสากล” และตามที่The Telegraphกล่าวว่าวันนี้เป็น “งานทั่วโลกที่เฉลิมฉลองความสำเร็จของสตรีตั้งแต่ทางการเมืองไปจนถึงสังคม – ในขณะที่เรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศ” วันสตรีสากลได้รับการปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1900 และ“ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นการรวมตัวกันของรัฐบาลองค์กรสตรีองค์กรและองค์กรการกุศล”

Becky’s Affiliated: ฉลองวันสตรีสากลด้วยวิธีการเข้ารหัสลับด้วย“ New Girls on the Block”ด้วยจิตวิญญาณของวันสตรีสากลฉันต้องการอุทิศคอลัมน์ของสัปดาห์นี้ให้กับผู้หญิงที่โดดเด่นในวงการคริปโตและเน้นว่าอุตสาหกรรมคริปโตทำงานร่วมกันเพื่อดึงดูดผู้หญิงเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นอย่างไร

เรารู้อยู่แล้วว่าอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์แม้ว่าผู้ชายจะครองตำแหน่ง แต่เป็นอุตสาหกรรมที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้หญิงในการทำงานและด้วยความตื่นเต้นรอบตัวของสกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสและเทคโนโลยีบล็อกเชนฉันไม่เห็นว่าทำไมพื้นที่ crypto ถึงแตกต่างกัน

Daria Arefieva ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง“ CryptoFriends ” ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรมที่มีธีมบล็อกเชนที่ไม่เหมือนใครมาถึง crypto จากอุตสาหกรรมการเงินและไม่เคยมองย้อนกลับไป

“ การเข้าสู่ระบบนิเวศ Crypto ของฉันคือในปี 2016 เมื่อฉันออกจากบทบาทการตลาดก่อนหน้านี้ในธนาคารแห่งหนึ่ง เพื่อนสนิทคนหนึ่งของฉันกำลังทำโปรเจ็กต์ที่น่าตื่นเต้นในเวลานั้นและนี่เป็นช่วงเวลา ‘อาหารเรียกน้ำย่อย’ ของฉัน นับจากจุดนี้เป็นต้นมาฉันติดคริปโตทุกอย่างและรู้ได้เร็วมากว่าฉันจะไม่กลับไปสู่โลกแห่งบริการทางการเงินแบบเดิม ๆ ” Arefieva แบ่งปันกับ CalvinAyre.com

หนึ่งในนวัตกรรมล่าสุดที่ออกมาจาก CryptoFriends คือการเปิดตัว“ New Girls on the Block” ในงาน SXSW Crypto Summitเมื่อวันที่ 12 มีนาคมซึ่งเป็นโปรแกรมพิเศษของการนำเสนอแผงและประเด็นสำคัญที่นำเสนอโดยผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในการเข้ารหัสลับ

“ New Girls On The Block เป็นไอเดียที่ฉันคิดขึ้นมาเพื่อเน้นผู้หญิงชั้นนำทั้งหมดใน Blockchain, Fintech, เกม, การตลาดและอื่น ๆ หลังจากจัดงานไม่กี่กิจกรรมและเข้าร่วมมากมายในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาฉันสังเกตเห็นธีมการวิ่งและ นี่คือการขาดการเป็นตัวแทนของผู้หญิง” Arefieva กล่าว

“ Crypto เป็นอุตสาหกรรมที่ร้อนแรงที่สุดในขณะนี้และอัตราการยอมรับสำหรับหญิงสาวและผู้เชี่ยวชาญด้านสตรีก็น่าตกใจ นี่มีจุดประสงค์เพื่อดึงดูดความสนใจอย่างแท้จริงว่าผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่นี้มีอะไรอยู่แล้วและแสดงให้เห็นว่าพวกเขาทำอะไร แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือการดึงดูดผู้หญิงให้มากขึ้น ระบบนิเวศนี้ยังคงตั้งไข่อยู่มากและเหมาะอย่างยิ่งที่จะมีส่วนร่วมในตอนนี้และช่วยกำหนดว่าอุตสาหกรรมนี้จะสร้างขึ้นอย่างไร” เธอกล่าวเสริม

Becky’s Affiliated: ฉลองวันสตรีสากลด้วยวิธีการเข้ารหัสลับด้วย“ New Girls on the Block”ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอุตสาหกรรม crypto กำลังลุกเป็นไฟในขณะนี้และด้วยเหตุนี้จึงมีการประชุมและกิจกรรมที่เน้นการเข้ารหัสลับหลายร้อยรายการที่เกิดขึ้นทั่วโลกและมีอีกมากมายที่จะตามมา เพื่อให้โดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ CryptoFriends มีความภาคภูมิใจในการนำเสนอสิ่งที่ไม่เหมือนใครในงานของพวกเขา

“ CryptoFriends ไม่ใช่ บริษัท จัดงานแบบดั้งเดิมของคุณ เราเป็น บริษัท ที่ใช้การเข้ารหัสลับ 100% จัดกิจกรรมระดับไฮเอนด์สุดพิเศษในขณะที่จัดหาแพลตฟอร์มเพื่อสร้าง ‘การเชื่อมต่ออัจฉริยะ’ ไม่ใช่หนึ่งในกิจกรรมของเราที่เหมือนเดิมและจนถึงปัจจุบันเราได้ช่วย CryptoFriends อื่น ๆ ระดมทุนหลายร้อยล้านสำหรับธุรกิจที่พวกเขาเคารพนับถือ “Arefieva อธิบาย

“ เราพยายามเพิ่มไหวพริบในการดำเนินการอยู่เสมอเพื่อไม่ให้เราเป็นเพียงการพบปะทางเทคโนโลยีที่น่าเบื่ออีกต่อไป ตัวอย่างเช่นในงานล่าสุดของเราในสิงคโปร์เราปิดท้ายค่ำคืนนี้ด้วย ‘คอนเสิร์ตคริปโต’ ครั้งแรกโดยกลุ่มปอมเปยาชาวรัสเซียบนดาดฟ้าที่สวยงามภายใต้แสงดาว ช่วงเวลาเหล่านั้นเป็นช่วงเวลาที่ยากจะลืมเลือนและเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้สนใจวัยหนุ่มสาวและความคิดสร้างสรรค์เข้ามาในพื้นที่ เราเห็นว่าบทบาทของเราในการสร้างประสบการณ์เหล่านี้และมอบแพลตฟอร์มให้กับผู้คนที่ยอดเยี่ยมเพื่อแสดงด้านที่ดีที่สุดของพวกเขาจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับพวกเขา” เธอกล่าวเสริม

ในขณะที่จัดงานดังกล่าวและเปิดตัว New Girls on the Block ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงที่มีความสามารถในการเข้ารหัสลับ Arefieva เชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความหลากหลายให้กับอุตสาหกรรมโดยรวม

“ อุตสาหกรรมคริปโตสามารถทำได้หลายอย่างเพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชาญด้านผู้หญิงมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนกันสำหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆในความคิดของฉัน สิ่งเดียวกันกับที่ธุรกิจคริปโตต้องทำก็คือบริการทางการเงินหรือธุรกิจเทคโนโลยีต้องทำเช่นกัน ตราบใดที่ธุรกิจต่างๆพยายามดึงดูดและนำผู้เชี่ยวชาญหญิงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามานั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด แต่ก็ต้องพยายามทำ” เธอกล่าว

ในขณะที่ความพยายามในการเพิ่มจำนวนพนักงานหญิงในสกุลเงินดิจิทัลกำลังก่อตัวขึ้นในที่สุดก็มีนางแบบหญิงที่โดดเด่นจำนวนมากในพื้นที่ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับมืออาชีพทั้งชายและหญิง

“ ผู้นำหญิงบางคนใน Blockchain ที่โดดเด่นสำหรับฉัน ได้แก่ Blythe Masters, Caitlin Long และแน่นอนว่า Stacy Herbert Becky’s Affiliated: ฉลองวันสตรีสากลด้วยวิธีการเข้ารหัสลับด้วย“ New Girls on the Block”ผู้หญิงทั้งสามคนนี้แตกต่างกันมาก แต่ติดตามอาชีพที่พวกเขาเคารพนับถือมานานและการได้เห็นสิ่งที่พวกเขาทำเพื่อระบบนิเวศของคริปโตที่กำลังเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อ

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสในการเข้ารหัสลับและการร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญที่โดดเด่นเช่น Masters, Long และ Herbert จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเครือข่ายกับผู้ที่ชื่นชอบการเข้ารหัสลับเป็นประจำและเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นในพื้นที่นี้

“ ฉันเชิญผู้หญิงหรือผู้ชายทุกคนที่หลงใหลในบล็อกเชนอย่างอบอุ่นและมอบโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคนในอุตสาหกรรมที่จะหยุดงานของเราในออสตินเท็กซัสในวันที่ 12 และ 13 มีนาคม ข้อมูลมีอยู่ในเว็บไซต์ของเราwww.cryptofriends.io ” Arefieva แบ่งปัน

Crypto JustBet เผชิญกับการสอบสวนเกี่ยวกับการเรียกร้องการดำเนินการของออสซี่
เว็บไซต์การพนันกีฬา JustBet กำลังถูกสอบสวนเพื่อกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายการพนันเชิงโต้ตอบของออสเตรเลียหลังจากมีรายงานว่า“ แสร้งทำเป็น” จดทะเบียนเพื่อดำเนินธุรกิจในประเทศ

เว็บไซต์เดิมพัน Crypto JustBet เผชิญกับการสอบสวนเกี่ยวกับการเรียกร้องการดำเนินการของออสซี่ที่ไม่มีใบอนุญาตJustBet นำเสนอการพนันสดโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐสำหรับกีฬาของออสเตรเลียเช่นฟุตบอลลีกออสเตรเลีย (AFL) AFLX และ A-League การเดิมพันสดและก่อนการแข่งขันสำหรับกีฬาต่างประเทศ และเกมคาสิโนออนไลน์มากมาย

รายงานของABC Newsระบุว่าเว็บไซต์การพนันกีฬาได้รับการจดทะเบียนโดยชาวปานามาและที่อยู่ IP นั้นถูกโยงไปถึงเมืองซานโฮเซประเทศคอสตาริกา ในออสเตรเลีย JustBet ไม่ได้รับอนุญาตจากค่าคอมมิชชั่นการพนันในรัฐหรือดินแดนใด ๆ แม้ว่าจะได้รับการจดทะเบียนโดย Christmas Island Domain Administration (CIDA) ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบสำหรับที่อยู่เว็บที่ให้บริการ“ .cx” ในดินแดนเกาะออสเตรเลีย ตามรายงาน

สิ่งนี้กระตุ้นให้ Andrew Wilkie MP อิสระของแทสเมเนียเรียกร้องให้“ ปิดตัวลงทันที” เนื่องจากละเมิดกฎหมายการพนันแบบโต้ตอบของรัฐบาลกลางซึ่งห้ามไม่ให้เว็บไซต์การพนันออนไลน์ให้บริการการพนันแบบโต้ตอบที่ไม่มีใบอนุญาตเช่นการเดิมพันที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลและอื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม CIDA กล่าวว่าจำเป็นต้องมีการร้องขอจากทางการหรือการร้องเรียนจากประชาชนก่อนที่จะสามารถยกเลิกการลงทะเบียนไซต์ JustBet ได้

หน่วยงานเฝ้าระวังการพนันออนไลน์ Australian Communications and Media Authority (ACMA) บอกกับสำนักข่าวว่าได้เริ่มการตรวจสอบการดำเนินงานของไซต์แล้ว ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับแก้ไข ACMA มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐบาลกลางเพื่อกำหนดคำสั่งลงโทษทางแพ่งและคำสั่งห้ามผู้ฝ่าฝืนกฎหมายตลอดจนอำนาจในการติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลการพนันในเขตอำนาจศาลอื่น ๆ หากผู้ได้รับใบอนุญาตรายใดรายหนึ่งละเมิดกฎหมายออสซี่

แนวคิดคือ PlayChips จะ“ อนุญาตให้แฟนกีฬาเชื่อมต่อแข่งขันและรวบรวมโดยไม่คำนึงถึงสถานที่ของพวกเขา” Simic กล่าวว่า บริษัท ของเขา“ มุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจ ClassicBet นอกชายฝั่งออสเตรเลียและจะรวม ‘PlayChip’ เป็นตัวเลือกสกุลเงินใหม่ภายในแพลตฟอร์มของตน ”

ก่อนหน้านี้ เว็บแทงคาสิโน ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดีที่น่าสงสัยของ ICO (หรือที่เรียกว่า I See Zeroes) โดยไม่มีเงื่อนไขที่ไม่แน่นอนดังนั้นเราจะย้ำตำแหน่ง ‘ข้อแม้ emptor’ ของเราและให้คุณดำเนินการต่อในวันของคุณ

NEDSCOINS ต้องการให้คุณ
PlayUp ไม่ใช่ผู้ให้บริการออสซี่รายเดียวที่ใช้เส้นทาง ICO ผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์Nedsพร้อมที่จะเริ่มการเดิมพันด้วย Bitcoin จนกระทั่ง Northern Territory Racing Commission (NTRC) ดึงปลั๊กในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ Neds ก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและเพิ่งประกาศแผนการที่จะระดมทุนได้สูงถึง 55 ล้านเหรียญออสเตรเลียผ่าน ICO ของ Nedscoin ที่ใช้Ethereumโทเค็น

โทเค็นที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Neds จะให้ผู้ เว็บพนันบอล เว็บแทงคาสิโน ใช้ไม่เพียงแค่ความสามารถในการเดิมพันผ่านเว็บไซต์เท่านั้น แต่ยังให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นในการแบ่งเงินปันผลเท่ากับ 0.25% ของมูลค่าการเดิมพันของเว็บไซต์ในแต่ละไตรมาส Neds อ้างว่าได้จัดการเงินเดิมพันมูลค่า 233 ล้านเหรียญออสเตรเลียในช่วงสามเดือนแรกของการดำเนินการและค่อนข้างคาดการณ์ในแง่ดีว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 8 พันดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปีภายในปี 2020

อย่างไรก็ตามการใช้ Nedscoin เพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพันจะต้องได้รับการอนุมัติจาก NTRC และไม่มีข้อบ่งชี้ว่าหน่วยงานกำกับดูแลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันในด้านหน้าของสกุลเงินดิจิทัล

สมัครแทงบอล UFABET เว็บบอลออนไลน์ มันทำงานอย่างไร

สมัครแทงบอล UFABET เข้าร่วมหมอผีในยุคกลางและลองเปลี่ยนโลหะพื้นฐานให้เป็นสมบัติใน The Alchemist’s Gold สร้างโดยเกม 2 × 2 5 รีลสล็อต 40 เพย์ไลน์นี้มาพร้อมกับตารางการจ่ายเงินมาตรฐานและตารางการจ่ายโกลด์ที่จ่ายสูงกว่า มองหาไวลด์ที่ซ้อนกันซึ่งเปลี่ยนสัญลักษณ์อื่น ๆ ทั้งหมดบนวงล้อทองและ 2 รอบฟรีสปิน เล่นระหว่าง 40p ถึง 40 ปอนด์ต่อการหมุน

ห้องปฏิบัติการที่สกปรกเป็นฉากหลังของการกระทำที่นี่ – บนวงล้อคุณจะเห็นชุดไพ่เช่นเดียวกับแท่งเงินถ้วยรางวัลจี้โล่และขวดยา มงกุฎเป็นสัญลักษณ์มาตรฐานอันดับต้น ๆ จ่าย 10 เท่าของเงินเดิมพันทั้งหมดของคุณหากคุณได้ 5 มารวมกัน

นักเล่นแร่แปรธาตุเองก็เป็นคนป่าเถื่อนของเกมเขาสามารถปรากฏบนวงล้อ 2 และ 4 เท่านั้น หากเขาลงจอดในรูปแบบที่เรียงซ้อนกันเต็มที่คุณจะเรียกใช้คุณสมบัติของนักเล่นแร่แปรธาตุ สัญลักษณ์อื่น ๆ ทั้งหมดบนวงล้อจะเปลี่ยนเป็นทองคำที่เทียบเท่าและมีการจ่ายเงินใหม่โดยใช้ตารางการจ่ายเงินสีทอง ยกตัวอย่างเช่นการขึ้นฝั่งที่ 5 ของคราวน์จะจ่าย 50 เท่าของเงินเดิมพันทั้งหมดของคุณโดยใช้ตารางการจ่ายเงินทองคำซึ่งเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ในการจ่ายเงินมาตรฐาน 10 เท่า

นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ Mystery – แต่ละรีลมีตำแหน่งลึกลับซ้อนกันซึ่งจะถูกแทนที่ด้วยสัญลักษณ์เดียวกัน (ขีดเส้นป่า) เพื่อการชนะที่เพิ่มขึ้น

สัญลักษณ์กระจายที่ดิน 3, 4 หรือ 5 และคุณจะได้รับรางวัลเท่ากับ 1, 5 หรือ 25 เท่าของเงินเดิมพันของคุณ (หรือ 5, 10 หรือ 50 เท่าของเงินเดิมพันของคุณในโหมดทองคำ) – คุณจะได้รับโบนัสหมุนฟรีที่ คุณจะได้รับ 10, 15 หรือ 20 ฟรีสปิน จากนั้นคุณจะได้รับการเสนอให้เลือก 2 โหมด

เลือกใช้คุณสมบัติ Gold Free Spins ทั้งหมดและฟรีสปินของคุณจะเล่นโดยใช้ Gold Paytable ซึ่งหมายถึงการชนะที่เพิ่มขึ้น หากมี 3 สแคทเตอร์ปรากฏขึ้นคุณจะได้รับรางวัลฟรีสปินมากขึ้นโดยมียอดรวมสูงสุด 40

ตัวเลือกที่สองของคุณคือฟีเจอร์ Easy Feature Free Spins – ทุกครั้งที่เกิด Wildland บนวงล้อ 2 และ / หรือ 4 มันจะขยายออกเพื่อเปลี่ยนทั้งหมดของวงล้อ สัญลักษณ์อื่น ๆ ทั้งหมดบนวงล้อก็เปลี่ยนเป็นสีทองเช่นกัน เช่นเดียวกับข้างต้น 3, 4 หรือ 5 สแคทเตอร์จะให้รางวัลคุณเป็น 10, 15 หรือ 20 ฟรีสปินเพิ่มเติม

Gold ของนักเล่นแร่แปรธาตุไม่ใช่สล็อตที่มีสีสันที่สุดเท่าที่คุณจะเห็นได้เท่าที่มีการออกแบบ ภาพไม่มีความคมชัดระดับ HD ที่นักพัฒนาบางรายจะเห็น ความเป็นเม็ดเล็กทำงานได้ดีพอสำหรับธีมยุคกลาง กล่าวได้ว่าการจ่ายเงิน 80,000 เหรียญ (2,000 เท่าของเงินเดิมพันของคุณ) สามารถชนะได้ในแต่ละการหมุนฟรีดังนั้นจึงคุ้มค่าที่จะพิจารณา

รับโชคที่นั่นและสล็อตนี้สามารถมีชีวิตสมกับชื่อของมันในขณะที่นักเล่นแร่แปรธาตุเสกกองทองพิเศษขึ้นมา

Hot Safari เป็นสล็อต Pragmatic Play ที่มี 5 ถึง 6 รีลและ 25 เพย์ไลน์ เกมแนวสัตว์ป่าที่ตั้งอยู่ในที่ราบแอฟริกานี้ได้รับประโยชน์จากการขยายสัตว์ป่า เมื่อคุณชนะจะมีรีลที่ 6 ที่สามารถเพิ่มการชนะของคุณด้วยตัวคูณสูงสุด 10 เท่า หากคุณเข้าสู่ Super Wild คุณจะเปิดใช้งานคุณสมบัติ Super Wild Bonus ซึ่งคุณจะได้รับ 1 respin และ 1 wild ในแต่ละรีล – ถ้ามันตกลงมาตรงกลางมันจะขยายออก! นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติฟรีสปินพร้อมข้อเสนอฟรีสปินสูงสุด 20 ครั้ง – คุณจะได้รับประโยชน์จากตัวคูณมากถึง 10 เท่าด้วยรีลที่ 6 และเรียกใช้คุณสมบัติโบนัส Super Wild ให้การจ่ายเงินรางวัลสูงสุดถึง 4,000 เท่าของเงินเดิมพันของคุณในแต่ละการหมุน!

มุ่งหน้าไปยังที่ราบที่มีแสงแดดส่องถึงของแอฟริกาใน Hot Safari ซึ่งเป็นสล็อต 5 ถึง 6 รีล 25 ช่องเพย์ไลน์จาก Pragmatic Play เกมแนวสัตว์ป่านี้มาพร้อมกับไวลด์ที่ขยายตัวตัวคูณการชนะที่นำไปใช้กับทุกการหมุนที่ประสบความสำเร็จและสามารถทำยอดสูงสุด 10 เท่าการรีสปินแบบป่าสุดยอดที่เพิ่มไวด์หนึ่งตัวในแต่ละรีลและฟีเจอร์ฟรีสปิน เล่นตั้งแต่ 25p ถึง 125 ปอนด์ต่อการหมุน

ในฉากหลังของทุ่งหญ้าสะวันนาแอฟริกันวงล้อจะรวมไพ่ที่มีมูลค่าต่ำกว่าปกติของ Pragmatic Play ควบคู่ไปกับสัญลักษณ์เมียร์แคท, เนื้อทราย, ม้าลาย, แรดและช้าง ช้าง 5 ตัวในเพย์ไลน์คุณจะได้รับ 400 เหรียญ สิงโตที่ยิ่งใหญ่เป็นสัตว์ป่าของเกมแทนที่สัญลักษณ์อื่น ๆ ทั้งหมดจะทำให้แถบกระจาย เมื่อใดก็ตามที่ป่าลงจอดในตำแหน่งตรงกลางมันจะขยายออกไปจนเต็มทั้งวงล้อนั้น

คุณจะสังเกตเห็นรีลที่ 6 ซึ่งมีตัวคูณที่เลือกระหว่าง 1x ถึง 10x – ในทุกๆการหมุนที่ชนะการจ่ายเงินเริ่มต้นจะได้รับการสนับสนุนจากตัวเลขที่แสดงในรีลตัวคูณ

นอกจากนี้การหมุนรอบรีลที่ 6 เป็น Super Wild – หากตัวชี้ไปที่สิ่งนี้คุณจะเรียกใช้คุณลักษณะ Super Wild Bonus ที่นี่คุณจะได้รับรางวัล 1 respin และ 1 wild ที่เพิ่มเข้ามา เช่นเดียวกับในเกมหลักถ้าป่ามาถึงตำแหน่งตรงกลางป่าจะขยายจนเต็มวงล้อทั้งหมด

หากคุณเป็นแฟนฟรีสปินคุณจะไม่ผิดหวังเช่นกัน – ที่ดิน 3 ของการกระจายลิงเพื่อเรียกใช้คุณสมบัติฟรีสปินซึ่งคุณจะได้รับรางวัลฟรีสปิน 10 ตัวคูณจะกลับมาเล่นอีกครั้งในช่วงฟรีสปิน นอกจากนี้ยังสามารถเรียกใช้คุณลักษณะ Super Wild Bonus รวมถึงทริกเกอร์ฟรีสปินได้ที่นี่ด้วย (รวมสูงสุด 20 รายการ)

สถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบคือการลงจอดบนตำแหน่งกลางของแต่ละแถวร่วมกับตัวคูณสูงสุด 10x สถานการณ์ที่น่ายินดีนั้นจะทำให้คุณได้รับเงินมหาศาลถึง 4,000 เท่าของเงินเดิมพันของคุณ!

Hot Safari มีการดำเนินการมากมาย – ตัวคูณช่วยให้เกมหลักดังขึ้นและคุณจะไม่ต้องรอนานเพื่อใช้คุณสมบัติอื่น ๆ เราพบว่าคุณลักษณะฟรีสปินเป็นเรื่องทั้งหมดหรือไม่มีอะไรเลย ความน่าเชื่อถือมากขึ้นคือการตอบสนองของ Super Wild Bonus วางไวด์หลายตัวที่กลางแถวเพื่อเปิดแล้วซ้อนกันและรางวัลที่ดีบางอย่างก็เป็นไปได้

การออกแบบไม่ได้ซับซ้อนที่สุดเท่าที่คุณจะเห็น สมัครแทงบอล UFABET แต่เราชอบ Hot Safari ขอให้โชคดีกับสัตว์ป่าเหล่านั้นและการเดินทางในแอฟริกาครั้งนี้อาจกลายเป็นเรื่องน่ากลัว

จำพยุหะสแกนดิเนเวียจากสล็อตออนไลน์ที่เรียกว่า Vikings Go Wild ได้หรือไม่? ตอนนี้พวกเขากลับมาสร้างความโกลาหลมากขึ้นในรุ่นนี้จาก Yggdrasil Gaming; เรียกว่าไวกิ้งโกเบอร์เซอร์คและคราวนี้ฮีโร่ของเรากำลังต่อสู้ในทะเลหลวงและการคุกคามของไซเรนซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานที่ล่อให้กะลาสีเรือตายด้วยเสียงเพลงอันน่าหลงใหล

Vikings Go Berzerk เป็นสล็อตห้ารีลที่มีสี่แถวและช่องจ่ายเงินคงที่ยี่สิบห้าช่อง วงล้อเหล่านั้นหมุนไปบนใบเรือของเรือยาวไวกิ้งไม่ต้องสงสัยเลยว่ากำลังเดินทางมาถึงวันแห่งการปล้นสะดมและปล้นสะดม

มีสัญลักษณ์มาตรฐานแปดสัญลักษณ์ที่นี่ค่าที่สูงกว่าซึ่งเป็นตัวละครที่น่ากลัวจากเรื่องนี้ในขณะที่สัญลักษณ์อื่น ๆ คือเหรียญสี่เหรียญที่มีสีและค่าต่างกัน

สัญลักษณ์เสริมคือโล่ขนาดใหญ่ที่มี ‘Wild’ ประดับอยู่ที่ด้านข้างและจะใช้แทนคนอื่น ๆ ทั้งหมดในรูปแบบคอมโบที่ชนะยกเว้นไอคอน Free Spin นอกจากนี้ยังมีหีบสมบัติที่ปรากฏบนวงล้อสี่และห้าซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

คุณสมบัติโบนัส
ฟรีสปิน

สิ่งนี้เกิดขึ้นโดยการลงจอดสามสี่หรือห้าของสัญลักษณ์กระจายฟรีสปินที่ใดก็ได้ในมุมมองซึ่งคุณจะได้รับ 7, 14 หรือ 21 ฟรีสปินตามลำดับโดยมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ที่กำหนดแบบสุ่ม

ไวกิ้งทั้งหมดเป็นเบอร์เซิร์ก
ป่าเหนียวถูกวางในตำแหน่งสุ่ม
ป่าเหนียววางอยู่บนรีลแบบสุ่ม
1-3 ฟรีสปินพิเศษ
เพิ่มสมบัติพิเศษ / หีบสมบัติทองคำ 5 ชิ้นในวงล้อ
ชาวไวกิ้งทุกคนสามารถกลายเป็นสัตว์ป่าเหนียวในรอบนี้ได้โดยการต่อสู้กับไซเรน สิ่งนี้รับประกันได้ว่าจะเกิดขึ้นหากอยู่ในโหมด Berzerk การต่อสู้จะเกิดขึ้นหากชาวไวกิ้งร่อนลงบนวงล้อ แต่จะไม่ชนะบ่อยนัก คุณไม่สามารถกำหนดจำนวนการหมุนเพิ่มเติมจากภายในรอบนี้ได้

หีบสมบัติ

รางวัลต่อไปนี้จะมอบให้เมื่อใดก็ตามที่หีบสมบัติลงจอด:

Standard Chest On Reel Four – อาจให้รางวัลทวีคูณของการเดิมพันไลน์ของคุณสูงถึง 1,000x หรือทริกเกอร์ฟรีสปิน
Golden Chest On Reel Five – อาจให้รางวัลทวีคูณของการเดิมพันในไลน์ของคุณสูงถึง 10,000x ทริกเกอร์ฟรีสปินเพิ่ม 25% ให้กับเครื่องวัดความโกรธแต่ละครั้งหรือเรียก Ragnarok Free Spins
ระหว่าง Ragnarok Free Spins ชาวไวกิ้งมักจะเป็น Berzerk และจะเอาชนะ Sirens ได้เสมอ

ไวกิ้งโกรธ

ด้านล่างวงล้อมีความยาวสี่เมตรซึ่งสอดคล้องกับชาวไวกิ้งทั้งสี่และทุกครั้งที่คุณสร้างคำสั่งผสมที่ชนะซึ่งมีตัวละครนั้น ‘เครื่องวัดความโกรธ’ นี้จะเติมเต็มอีกเล็กน้อย เมื่อเต็มแล้วคุณจะได้รับรางวัลเจ็ดฟรีสปินกับไวกิ้งตัวนั้นในโหมด Berzerk

คำตัดสิน
Vikings Go Berzerk เป็นสล็อตที่ยอดเยี่ยมและเต็มไปด้วยแอคชั่นพร้อมกราฟิกที่ยอดเยี่ยมและคุณสมบัติโบนัสที่ออกแบบมาอย่างดีมากมาย เป็นภาคต่อที่คุ้มค่าของ Vikings Go Wild และมาพร้อมกับ RTP ที่ 96.10%

Hold The Safe เป็นสล็อตแมชชีนวิดีโอ 5 รีล 3 แถวที่มีสายการจ่ายเงินคงที่ 25 บรรทัดพร้อมรูปแบบการเล่นแบบคลาสสิกไอคอนวาดด้วยมือและประสบการณ์การเล่นเกมที่เต็มไปด้วยแอ็คชั่น ผู้เล่นจะมองหา Wilds, Scatters และ Safes เพื่อเปิดใช้งานฟรีสปินที่เรียกใช้ซ้ำได้, โบนัสที่คุ้มค่าและรางวัลแจ็คพอต 500 เหรียญ

เทศกาลจีนที่เต็มไปด้วยสีสันคือการตั้งค่าสำหรับ Peking Luck สล็อต 5 รีล 25 เพย์ไลน์จาก Pragmatic Play จุดเด่นของเกมที่มีความผันผวนนี้รวมถึงไวลด์ที่จ่ายเงินรางวัลเป็นสองเท่าและฟรีสปินรอบที่มีตัวคูณมากขึ้นถึง 36 เท่า เล่นบนอุปกรณ์ทั้งหมดตั้งแต่ 25p ถึง 125 ปอนด์ต่อการหมุน

การออกแบบใน Peking Luck นั้นยอดเยี่ยมมาก วงล้อสีม่วงตั้งอยู่บนฉากหลังของท้องทะเลโคมไฟวิเศษและต้นไม้ที่บานสะพรั่งวงล้อสีม่วงมีค่านิยมต่ำกว่าราชวงศ์และสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน ตามลำดับมูลค่าคือฉิ่งพัดลมกลองและมังกร สัญลักษณ์มาตรฐานที่ดีที่สุดคือหน้ากากคาร์นิวัล วาง 5 สิ่งเหล่านี้ในเพย์ไลน์และคุณจะได้รับเงินรางวัลเท่ากับ 30 เท่าของเงินเดิมพันทั้งหมดของคุณ

ผลตอบแทนที่เป็นไปได้มากกว่าคือผู้หญิงลึกลับกับแฟนที่เป็นคนป่า จ่าย 3, 4 หรือ 5 ไวลด์บนเพย์ไลน์และคุณจะได้เงิน 20, 160 หรือ 400 เท่าของเงินเดิมพัน เมื่อใดก็ตามที่ไวลด์เป็นส่วนหนึ่งของชุดค่าผสมที่ชนะด้วยสัญลักษณ์มาตรฐานการจ่ายเงินจะเพิ่มเป็นสองเท่า

ฆ้องทองคำเป็นผู้โปรย ที่ดิน 3, 4 หรือ 5 ของสิ่งเหล่านี้ที่ใดก็ได้ในสปินเดียวกันและคุณจะได้รับ 3, 10 หรือ 250 เท่าของเงินเดิมพันของคุณรวมทั้งการเรียกใช้คุณสมบัติฟรีสปินจากนั้นคุณจะได้รับแฟน ๆ 6 คนให้เลือก เลือก 1 เพื่อแสดงจำนวนฟรีสปินที่ได้รับรางวัล ซึ่งอาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่ 8 ถึง 38

จากนั้นคุณจะเห็นมังกร 6 ตัว – เลือก 1 ตัวเพื่อแสดงตัวคูณซึ่งจะใช้กับการจ่ายเงินทั้งหมดในช่วงฟรีสปิน ซึ่งจะอยู่ระหว่าง 2x ถึง 18x คุณสามารถชนะ 10 ฟรีสปินทุกครั้งที่คุณได้รับ 3 สแคทเตอร์ขึ้นไปในระหว่างการหมุนฟรีโดยไม่มีขีด จำกัด ! นอกจากนี้สัตว์ป่ายังสามารถรวมกับตัวคูณเพื่อให้มีโอกาสชนะมากยิ่งขึ้น

Peking Luck เป็นเกมที่มีความผันผวนมาก คาดว่าจะมีการวิ่งแบบไม่ใช้เวลานาน แม้แต่ฟีเจอร์ฟรีสปินก็สามารถตีและพลาดได้มาก ได้รับฟรีสปินจำนวนมากพร้อมตัวคูณจำนวนมากจากนั้นลุ้นโชคกับสัตว์ป่าและผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่บางอย่างก็เป็นไปได้

เราสนุกกับ Peking Luck เสียงและภาพเป็นเลิศ รูปแบบการเล่นนั้นเรียบง่าย แต่ความแปรปรวนที่สูงมากทำให้เกิดการกระทำที่ระเบิดได้ ความผันผวนที่สูงเสียดฟ้านั้นไม่เหมาะสำหรับทุกคน หากคุณชอบความเสี่ยงสูงสล็อตรางวัลสูงและจีนคลาสสิกพวกเขาก็ควรพิจารณา Peking Luck

เล่นตำรวจและโจรและพยายามเอาชนะด้วยราชันย์ใน Beat The Bobbies เป็น 5 รีล 243 วิธีในการชนะเกมจาก Eyecon ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติโบนัสที่ให้ฟรีสปินมากถึง 320 ครั้งโดยมีตัวคูณระหว่าง 2x และ 5x เล่นบนอุปกรณ์ทั้งหมดตั้งแต่ 25p ถึง 50 ปอนด์ต่อการหมุน

ในบางครั้งละครของสหรัฐฯเช่น Columbo หรือ Murder She Wrote จะจัดตอนในอังกฤษ ผลลัพธ์มักจะเป็นความคิดโบราณที่ล้าสมัยอย่างมากเกี่ยวกับสิ่งที่อังกฤษเป็นเช่นนั้นการออกแบบใน Beat The Bobbies ทำให้เรานึกถึงเรื่องนี้เล็กน้อย

ภาพนั้นทำออกมาได้ดีมาก แต่ก็มีมากเกินไปในแบบแผน คุณจะเห็นหญิงชราผู้คุมในชุดหมีสกินบุรุษไปรษณีย์ชายชราบูลด็อกผู้หญิงแหวนรัดเกล้ามงกุฎและสัญลักษณ์อัญมณีหมุนวนรอบวงล้อ พวกเขาเข้าร่วมโดยทองแดงผู้เคราะห์ร้ายซึ่งเป็นเกมที่ดุร้าย – เขาปรากฏบนวงล้อกลาง 3 วงเท่านั้นและใช้แทนสัญลักษณ์อื่น ๆ ทั้งหมดนอกเหนือจากเพนนีแมวขโมยซึ่งเป็นตัวกระจายของเกม

วางสัญลักษณ์เพนนี 3, 4 หรือ 5 ในการหมุนเดียวกันและคุณจะได้รับเงินรางวัลเท่ากับ 5, 10 หรือ 50 เท่าของเงินเดิมพันทั้งหมดของคุณ นอกจากนี้คุณยังจะเปิดใช้งานคุณสมบัติเกมฟรีที่นี่คุณจะได้รับตัวเลือกของการหมุนฟรีและการผสมตัวคูณ:

8 ฟรีสปินพร้อมตัวคูณ 5x
10 ฟรีสปินพร้อมตัวคูณ 4x
15 ฟรีสปินพร้อมตัวคูณ 3x
ฟรีสปิน 20 ครั้งพร้อมตัวคูณ 2 เท่า

ลงจอดที่กระจัดกระจายอีกครั้งและคุณสามารถกำหนดค่าฟรีสปินได้มากขึ้น – คุณสามารถรีทริกเกอร์ได้มากถึง 20 ครั้งซึ่งหมายความว่าคุณสามารถจบลงด้วยการหมุนฟรี 320 ครั้งพร้อมตัวคูณ 2x หรือ 128 ฟรีสปินพร้อมตัวคูณ 5x

Beat The Bobbies เป็นเกมที่เล่นง่ายมาก เว็บบอลออนไลน์ เราพบว่ามันค่อนข้างผันผวน คาดว่าคาถายาว ๆ ที่การฉกฉวยของคุณจะเกิดขึ้นน้อยมาก ทริกเกอร์รอบโบนัสและคุณสามารถเติมกระเป๋าที่เต็มไปด้วยของขวัญได้อย่างรวดเร็ว

เราเคยเห็นสล็อตธีมจีนและเม็กซิกันที่เต็มไปด้วยแบบแผนประจำชาติ Beat The Bobbies ทำเพื่อไบล์ตี้ หากคุณชื่นชอบการกระโดดโลดเต้นที่เรียบง่ายและโง่เขลา Beat The Bobbies เสนอเพียงแค่นั้น

เราพยายามที่จะชนะเพชรของปรมาจารย์ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาและตอนนี้ต้องขอบคุณ Pragmatic Play ที่เราตามหาสมบัติของดาวินชี เป็นสล็อต 5 รีล 25 เพย์ไลน์ที่มาพร้อมกับการเลือกฉันรอบฟรีสปินพร้อมตัวคูณที่เพิ่มขึ้นและโบนัสแผนที่ขุมทรัพย์ เล่นเกมที่มีความผันผวนสูงนี้บนอุปกรณ์ทั้งหมดตั้งแต่ 25p ถึง 125 ปอนด์ต่อการหมุน

เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติของศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์การออกแบบที่นี่ค่อนข้างแย่ การดำเนินการเกิดขึ้นกับฉากหลังของแผนที่ขุมทรัพย์ วงล้อสีแดงเข้มประกอบด้วยค่าราชวงศ์ที่มีมูลค่าต่ำกว่ารวมทั้งหนังสือลึกลับหน้าไม้และกระเป๋าเป้ สัญลักษณ์มาตรฐานการจ่ายเงินที่ดีที่สุดคือ John Hunter ที่มอบรางวัลสูงถึง 32 เท่าของเงินเดิมพันของคุณต่อเพย์ไลน์

ดาวินชีเองก็เป็นเกมที่ดุเดือด – เขาปรากฏตัวในวงล้อ 2, 3 และ 4 เท่านั้นและแทนที่ทุกอย่างนอกเหนือจากการกระจาย การกระจายนั้นคือวงล้อรหัส เช่นเดียวกับป่ามันสามารถร่อนลงบนวงล้อกลาง 3 วงเท่านั้น ลงจอด 3 ในสปินเดียวกันและคุณจะเริ่มรอบฟีเจอร์ซึ่งในคุณสมบัติโบนัส 3 อย่างต่อไปนี้จะได้รับแบบสุ่ม

คุณสมบัติ Map Quest – คุณจะเห็นแผนที่ขุมทรัพย์ซึ่งประกอบด้วย 23 สี่เหลี่ยม หมุนวงล้อเพื่อเคลื่อนไปตามกระดาน ยิ่งคุณไปไกลเท่าไหร่รางวัลที่เป็นไปได้ก็ยิ่งมากขึ้น – สูงถึง 100 เท่าของเงินเดิมพันของคุณ

คุณสมบัติ Progressive Multiplier Free Spins – นำคุณสมบัตินี้มาใช้และคุณสามารถตั้งตารอ 12 ฟรีสปินซึ่งตัวคูณจะเพิ่มขึ้น 1 ในแต่ละครั้ง ทริกเกอร์ซ้ำเป็นไปได้ที่นี่เช่นกันซึ่งหมายถึงฟรีสปินสูงสุด 60 ครั้งพร้อมตัวคูณสูงสุด 60x

คุณสมบัติตัวเลือกรางวัล – เลือกจาก 3 วัตถุที่แสดงเพื่อรับรางวัลเงินสด

นี่ไม่ใช่เกมที่ล้ำสมัยที่สุดที่คุณจะเห็นทั้งในแง่ของการออกแบบหรือคุณสมบัติ มีภาพที่ดูล้าสมัยไปแล้ว คุณสมบัติโบนัสทั้งสามรายการเป็นรายการโปรดเก่า ๆ ด้วยเช่นกัน ทุกอย่างสามารถเล่นได้อย่างสมบูรณ์แบบ และนั่นเป็นความจริงอย่างแน่นอนหากคุณชอบการกระทำที่ผันผวน ความแปรปรวนในสมบัติของดาวินชีนั้นสูงมากโดยมีการจ่ายเงินรางวัลสูงถึง 48,000 เท่าของเงินเดิมพันของคุณหากคุณโชคดีด้วยตัวคูณ 60x!

คุณจะเล่นสล็อตที่แปลกใหม่และดูดีกว่าสมบัติของดาวินชี ความผันผวนที่สูงเสียดฟ้าทำให้เป็นตัวเลือกที่สามารถเล่นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณชอบสล็อตที่ให้ความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนที่เป็นไปได้มาก ฉันขอแนะนำให้คุณลอง Madame Destiny โดย Pragmatic Play ซึ่งมีความผันผวนสูงเช่นกัน

Just For The Win และ Microgaming นำเสนอ Sidewinder มาพร้อมกับวงล้อ 5 วงและระหว่าง 243 ถึง 1,125 วิธีในการชนะ ด้วยธีมคลาสสิกมันใช้คุณสมบัติ Sidewinder ที่พบใน Rainbrew ซึ่งมีให้เล่นบนทุกอุปกรณ์ตั้งแต่ 10p ถึง 100 ปอนด์ต่อการหมุนวงล้อแนวนอนที่เต็มไปด้วยไวด์ช่วยเพิ่มจำนวนวิธีในการชนะ นอกจากนี้คุณยังสามารถได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติฟรีสปินที่ไวด์เชื่อมต่อเพื่อให้ไวลด์ขยายตัว

มองเห็นแล้ว Sidewinder ให้ความรู้สึกคลาสสิกโดยกล่าวว่ามันเล่นบนชุดรีล 3x5x5x5x3 ที่ทันสมัยซึ่งคุณเริ่มต้นด้วย 243 วิธีในการชนะ ด้วยรูปลักษณ์ย้อนยุคและกราฟิก 8 บิตสัญลักษณ์บนวงล้อ ได้แก่ ดาวโพดำคลับเพชรและหัวใจ นอกจากนี้คุณยังจะได้เห็นบาร์โคลเวอร์ 4 แฉกเกือกม้าระฆังทองและ 7 สีแดงนำโชค อย่างหลังมีค่าที่สุดโดยมีเงินเดิมพัน 8 เท่าหากคุณได้รับ 5 รวมกัน

เช่นเดียวกับ Rainbrew มีสัญลักษณ์เสริม 3 แบบ – คุณมีไวด์ปกติไวด์ด้านบนและไวลด์ล่าง พวกเขาทำหน้าที่ตามปกติเช่นแทนที่สัญลักษณ์ทั้งหมดยกเว้น scatter (โลโก้ Sidewinder) คุณจะเห็นเฉพาะไวด์ปกติบนวงล้อแนวนอนโดยไวด์ด้านบนปรากฏบนรีล 2 และไวลด์ล่างปรากฏบนรีล 4

ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณสมบัติ Sidewinder ซึ่งสามารถเรียกใช้เมื่อไวด์ด้านบนทริกเกอร์รีลแนวนอนด้านบนและ / หรือไวด์ด้านล่างเรียกรีลแนวนอนด้านล่าง จากนั้นคุณจะเล่นกับ 576 วิธีในการชนะด้วยการเปิดใช้งานรีลแนวนอน 1 ครั้ง – หากคุณมี 2 ในการเล่นคุณจะเล่นด้วย 1,125 วิธีในการชนะ เป็นผลให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่จะชนะ

Sidewinder มาพร้อมกับคุณสมบัติฟรีสปินซึ่งจะทำงานเมื่อมีการกระจายด้านข้าง 3 หรือ 4 เส้นปรากฏบนวงล้อ 2, 4 และวงล้อแนวนอนจากนั้นคุณจะได้รับฟรีสปิน 6 หรือ 10 ครั้ง ตอนนี้ทั้งการกระจายแบบไวด์และไซด์เดอร์ปรากฏบนวงล้อแนวนอน 2 วง – หากไวด์หยุดที่ตำแหน่งเดียวกันบนวงล้อแนวนอนทั้งสองจะเชื่อมต่อกันเพื่อสร้างไวด์ที่ขยายตัว คุณจะได้รับอีก 1 สปินฟรีสำหรับการกระจาย Sidewinder ทุกครั้งที่ปรากฏบนวงล้อแนวนอน

โดยพื้นฐานแล้ว Just For The Win เป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะมันเหมือนกับ Rainbrew ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือธีม กล่าวได้ว่าคุณสามารถชนะ 2,720 เท่าของเงินเดิมพันของคุณในทุก ๆ การหมุนฟรีซึ่งจะเพิ่มขึ้นหากคุณได้รับวงล้อป่าเต็ม 3 วง ฉันชอบ Rainbrew มากกว่าเพราะธีมโชคดีของไอริชดีกว่าเวอร์ชันคลาสสิก / 8 บิตในความคิดของฉัน

เข้าร่วมกับกลุ่มคนเลี้ยงหมูและออกปล้นเพื่อหาสมบัติใน Piggy Pirates สร้างโดย Red Tiger Gaming เป็นสล็อต 6 รีล 40 ช่องเพย์ไลน์ที่มาพร้อมกับการออกแบบการ์ตูนที่มีสีสันและรอบฟรีสปินที่รวบรวมไวลด์ทั้งหมดที่โดนแล้วเพิ่มลงในวงล้อเพื่อการหมุนรอบสุดท้าย เล่นบนพีซีแท็บเล็ตหรือมือถือของคุณตั้งแต่ 20p ถึง 40 ปอนด์ต่อการหมุน

การออกแบบของ Piggy Pirates ทำได้ดีมาก วงล้อถูกติดตั้งไว้ในเรือโจรสลัดคู่หนึ่งและมีสัญลักษณ์รูปหัวใจเพชรรูปดอกจิกและจอบที่มีมูลค่าต่ำกว่าจุดยึดแผนที่สมบัติขวดเหล้าและกระเป๋าที่เต็มไปด้วยเหรียญกษาปณ์เงิน

สัญลักษณ์มาตรฐานที่ดีที่สุดคือหีบสมบัติที่เต็มไปด้วยอัญมณี วาง 6 สิ่งเหล่านี้ในเพย์ไลน์เดียวกันและคุณจะได้เงิน 50 เท่าของเงินเดิมพัน เหรียญทองเป็นสัตว์ป่า มันทดแทนทุกอย่างที่ขวางกั้น (หมูน้อย 3 ตัว) และเสนอการจ่ายเงิน 100 เท่าของเงินเดิมพันของคุณหากคุณจัดการเพื่อรวม 6 เข้าด้วยกัน

โจรสลัดลูกหมูของชื่อจะปรากฏขึ้นแบบสุ่มจากนั้นเคลื่อนที่ผ่านหน้าจอครั้งละ 1 รีลจนกว่าพวกเขาจะหลุดจากหน้าจอซึ่งเรียกว่าคุณสมบัติ Piggy Bonus หากลูกหมูทั้ง 3 ตัวปรากฏบนวงล้อพร้อมกันคุณจะเรียกใช้คุณลักษณะฟรีสปินไม่ จำกัด ของเกม

ข้อเสนอนี้คือจำนวนฟรีสปินที่ไม่ได้กำหนด ทุกครั้งที่สัญลักษณ์เสริมตกลงมามันจะถูกรวบรวม การหมุนฟรีจะดำเนินต่อไปจนกว่าสัญลักษณ์ Big Bad Wolf จะปรากฏขึ้น เขาจะวางระเบิดลงบนวงล้อ กระปุกออมสินด้านล่างวงล้อจะระเบิดและเพิ่มไวลด์ที่รวบรวมได้ทั้งหมดลงในวงล้อสำหรับการหมุนฟรี 1 ครั้งสุดท้าย

การเล่าเรื่องโจรสลัดสามหมูน้อยครั้งนี้เป็นเรื่องที่สนุกสนาน ภาพการ์ตูนทำงานได้ดีและซาวด์แทร็กที่หนักหน่วงหีบเพลงมีกัปตัน Pugwash อยู่เล็กน้อย (หนึ่งเรื่องสำหรับวัยรุ่นที่นั่น)

เกมแอ็คชั่นพื้นฐานมีความเสถียรเพียงพอ แต่เป็นฟีเจอร์ Unlimited Free Spins ที่เกมนี้มาเป็นของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณจัดการเพื่อหาเหรียญไวด์จำนวนมากในระหว่างการหมุนฟรี เติมวงล้อด้วยไวลด์ในการหมุนรอบสุดท้ายและผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่บางอย่างก็เป็นไปได้

ชุดรูปแบบที่นี่อาจดูไร้สาระ แต่ Piggy Pirates ทำงานได้ดี เพิ่มการจ่ายเงินที่เป็นไปได้สูงถึง 2,000 เท่าของเงินเดิมพันทั้งหมดของคุณในการผสมและมันจะกลายเป็นเรื่องที่เล่นได้

Temple of Isis เป็นสล็อตอียิปต์โบราณจาก Eyecon ที่มี 5 วงล้อและ 25 ช่องจ่ายเงิน เล่นได้ตั้งแต่ 25p ต่อสปินในทุกอุปกรณ์ได้รับประโยชน์จากการชนะแบบไวด์สองครั้ง นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เกมฟรีที่คุณสามารถรับฟรีสปินได้มากถึง 240 ครั้งพร้อมตัวคูณ 3 เท่าซึ่งช่วยให้คุณได้รับชัยชนะสูงสุดถึง 1,350 เท่าของเงินเดิมพันของคุณในการหมุนฟรีแต่ละครั้ง

Temple of Isis มีพื้นฐานมาจากลูกสาวของ God of the Earth และ Goddess of the Sky Temple of Isis เป็นสล็อตแนวอียิปต์โบราณจาก Eyecon เช่นเดียวกับเกมของผู้พัฒนาเกมหลาย ๆ เกมมันเป็นเกม 5 รีล 25 เพย์ไลน์ที่มาพร้อมกับไวลด์ที่ชนะสองเท่าและรอบฟรีสปินที่การจ่ายเงินทั้งหมดจะสั่น เล่นบนอุปกรณ์ทั้งหมดตั้งแต่ 25p ถึง 12.50 ปอนด์ต่อการหมุน

ช่อง Eyecon มีอะไรให้ชมมากมาย แต่การออกแบบจะไม่อยู่ใกล้ด้านบนสุดของรายการนั้น – ภาพที่นี่ไม่ได้พิเศษเป็นพิเศษ วงล้อตั้งอยู่บนฉากหลังของทะเลทรายที่เต็มไปด้วยปิรามิดวงล้อจะมีสัญลักษณ์ A ถึง 9 ที่มีค่าต่ำกว่าและวัตถุในธีมอียิปต์ 6 ชิ้น ankh cross และ cat god Bastet จะได้รับรางวัลสูงถึง 10 เท่าของเงินเดิมพันของคุณต่อเพย์ไลน์ตามด้วยงูเทพเจ้า Apep ซึ่งให้รางวัลสูงถึง 18 เท่าของเงินเดิมพันของคุณ ตามมาด้วย Eye of Horus และ Scarab Beetle ซึ่งจ่ายเงินมากถึง 38 เท่าของเงินเดิมพันของคุณ

นักบวชชาวอียิปต์เป็นสัญลักษณ์ที่ดุร้ายและเป็นสัญลักษณ์ที่คุ้มค่าที่สุด – วาง 5 สิ่งเหล่านี้บนเพย์ไลน์และคุณจะได้รับ 380 เท่าของเงินเดิมพันทั้งหมดของคุณ เมื่อใดก็ตามที่ไวลด์เป็นส่วนหนึ่งของชุดค่าผสมที่ชนะด้วยสัญลักษณ์มาตรฐานการจ่ายเงินรางวัลนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

สัญลักษณ์อื่น ๆ ที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษคือพีระมิดซึ่งเป็นจุดกระจาย ที่ดิน 3, 4 หรือ 5 ในจำนวนนี้และคุณจะชนะ 5, 20 หรือ 450 เท่าของเงินเดิมพันทั้งหมดของคุณ นอกจากนี้คุณยังจะเรียกใช้คุณลักษณะเกมฟรี ที่นี่คุณสามารถรอ 15 ฟรีสปิน

ชุดค่าผสมที่ชนะใด ๆ เว็บบอลออนไลน์ ที่เกิดขึ้นในระหว่างคุณลักษณะนี้จะเห็นการจ่ายเงินเพิ่มขึ้นด้วยตัวคูณ 3x และเสียงสั่น 3 สแคทเตอร์ขึ้นไปจะทำให้คุณได้รับฟรีสปินอีก 15 รอบ – คุณสามารถรีทริกเกอร์ได้มากถึง 15 ครั้งโดยให้ 240 ฟรีสปิน

Temple of Isis ไม่มีรอบ Pick’em ที่น่าประทับใจที่พบในช่องของ Eyecon ซึ่งน่าผิดหวังเล็กน้อย คุณยังสามารถคาดหวังการดำเนินการมากมายได้ที่นี่แม้ว่าจะต้องขอบคุณการชนะแบบไวลด์สองครั้งและตัวคูณ 3x ในรอบโบนัส

มองเห็นแล้ววิหารไอซิสไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด รอบคุณสมบัติเป็นสิ่งที่ดีแม้ว่า ดูการออกแบบที่ค่อนข้างเกะกะและมีข้อเสนอที่ดีในการเดินทางเสมือนจริงไปยังทะเลทรายนี้เนื่องจากคุณสามารถรับเงินเดิมพันได้มากถึง 1,350 เท่าของเงินเดิมพันในการหมุนฟรีแต่ละครั้ง

จากการตรวจสอบสิ่งนี้ฉันตระหนักว่าสล็อตวิดีโอ 5 รีล 25 เพย์ไลน์ Kiss Me Clover เป็นสล็อตที่น่าจดจำ วิดีโอสล็อตออนไลน์ธีมผจญภัยแฟนตาซีผีแคระไอริชนี้นำเสนอความตื่นเต้นหลายชั่วโมงโดยใช้กราฟิกเช่นหม้อทองเหรียญทองหมวกและเห็ด นอกจาก Kiss Me Clover เหล่านี้แล้วยังมีเอซราชาราชินีแจ็คสิบและเก้าเพิ่มความเพลิดเพลินให้กับสล็อตวิดีโอผจญภัยแฟนตาซีภูติผีแคระชาวไอริชที่ทำมาอย่างดี

เสนอการหมุน $ 0.01 ถึง $ 12.5 คุณสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับความสะดวกสบายจาก Kiss Me Clover พยายามใช้ไอคอนสัตว์ป่าหลายตัวเพื่อให้ได้คะแนนที่บ้าคลั่ง สัญลักษณ์กระจายที่อยู่ใน Kiss Me Clover เป็นสัญลักษณ์พิเศษผีแคระและโคลเวอร์เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในหนึ่งเดียวเพื่อชนะ เช่นเดียวกับเครื่องสล็อตอื่น ๆ ที่มีมากกว่าสองสแคทเตอร์จะเริ่มเกมรอบโบนัส สล็อตเช่น 99 Time

เราสนุกกับการเล่น Kiss Me Clover เกมผจญภัยแฟนตาซีของชาวไอริชสล็อตออนไลน์ที่ออกแบบมาให้มีงานจำนวนมากที่จะทำให้คุณอยู่ในเกมโดยมีหม้อทองคำเหรียญทองหมวกและเห็ดและกราฟิก นี่เป็นหนึ่งในเกมที่ทำให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นมานานขณะที่ฉันเล่นมัน

ในการเล่น Kiss Me Clover ช่วยให้คุณมีความสามารถพิเศษในการรับเครดิตจำนวนมากเพื่อทำสิ่งนี้ให้ได้รับโบนัสรอบสล็อต! ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับโบนัสที่คุณจะได้รับ ฉันชอบฟีเจอร์ Lucky Wheel ของ Kiss Me Clover และความสนุกที่สร้างขึ้น

เมื่อได้รับสัญลักษณ์โคลเวอร์ที่กระจัดกระจายสามตัวขึ้นไปปรากฏที่ใดก็ได้บนวงล้อคุณสมบัตินี้จะเปิดขึ้น เกมฟรีถูกเรียกใช้โดยการได้รับสัญลักษณ์กระจายผีแคระสามตัวขึ้นไปที่ปรากฏที่ใดก็ได้บนวงล้อส่วนเสริมที่น่าตื่นเต้นนี้ดูเหมือนว่าจะจ่ายออกไปไม่เท่ากับสล็อตอื่น ๆ ฉันจะให้ Kiss Me Clover 3 จาก 5 ดาวในรอบโบนัส คุณอาจเสียสมาธิจากการเล่นเกมจริง

Legend of the Golden Monkey เป็นสล็อต 5 รีลชนะทุกทางจาก Yggdrasil Gaming สามารถเล่นได้ตั้งแต่ 25p ต่อการหมุนมันจะได้รับประโยชน์จากไวลด์เหนียว, ไวลด์นับถอยหลัง, สัญลักษณ์หีบสมบัติซึ่งให้รางวัลเงินสดแก่คุณ, ฟีเจอร์ Monkey King ที่ 1 สัญลักษณ์จะถูกเปลี่ยนแบบสุ่มเป็นแบบอื่นและฟีเจอร์ฟรีสปินที่คุณมี 3 โหมดโดยเพิ่มขึ้นแบบซ้อนกัน และเริ่มไวลด์ – เกมที่ยอดเยี่ยมรอบตัว

Legend of the Golden Monkey ขับเคลื่อนโดย Yggdrasil Gaming และเป็นสล็อต 5 รีล Win All Ways ซึ่งสามารถเล่นได้ตั้งแต่ 25p ถึง 125 ปอนด์ต่อการหมุน เท่าที่ชนะทุกวิธีคุณจะชนะโดยการสร้างสัญลักษณ์ที่ตามมา 3 ตัวขึ้นไปจากซ้ายหรือขวา มีให้เล่นบนอุปกรณ์เดสก์ท็อปมือถือและแท็บเล็ตเกมนี้สร้างจากบุคคลในตำนานของจีนที่รู้จักกันในชื่อ Sun Wukong

ด้วยเหตุนี้เกมจึงให้ความรู้สึกแบบจีนโดยทั่วไปเหมือนตั้งอยู่ในวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขา สัญลักษณ์บนวงล้อ ได้แก่ กา, ถ้วยรางวัล, ม้วน, โล่, ยาปรุงยาและหม้อ ในตำนานโบราณ Monkey King เป็นที่รู้กันว่าสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์และสิ่งของต่างๆได้ซึ่งจะเห็นได้ชัดในฟีเจอร์ Monkey King ที่ Monkey King จะปรากฏแบบสุ่มและเปลี่ยน 1 สัญลักษณ์เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งเพื่อให้คุณมีโอกาสชนะการรวมกันมากขึ้น

Legend of the Golden Monkey ได้รับประโยชน์จากสัญลักษณ์ไวด์ 2 สัญลักษณ์ – มีสัญลักษณ์ไวด์เหนียวซึ่งปรากฏเฉพาะในวงล้อ 2 และ 4 เมื่อไวลด์เหนียวเป็นส่วนหนึ่งของคอมโบที่ชนะมันจะยังคงอยู่ในการหมุนครั้งต่อไป

นอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์เสริมการนับถอยหลังซึ่งปรากฏเฉพาะบนรีลกลาง – ดินแดนป่านับถอยหลังที่มีตัวเลขติดอยู่ จากนั้นไวลด์การนับถอยหลังจะยังคงเหนียวสำหรับจำนวนฟรีสปินที่แสดงจำนวน (เช่น 3) หากคุณได้รับการนับถอยหลังอีกครั้งตัวเลขจะรีเซ็ตเป็น 3 อีกครั้ง (เช่นเหนียวสำหรับการหมุนอีก 3 ครั้ง)

สัญลักษณ์ที่สำคัญอื่น ๆ คือสัญลักษณ์หีบสมบัติซึ่งปรากฏเฉพาะในรีลที่ 5 และสุดท้าย – เมื่อเป็นเช่นนั้นคุณจะชนะระหว่าง 2 ถึง 50 เท่าของเงินเดิมพันหรือการเข้าถึงคุณสมบัติฟรีสปิน หรืออีกวิธีหนึ่งคือ 3 สัญลักษณ์หมุนฟรีที่ใดก็ได้บนวงล้อจะทำให้คุณสามารถเข้าถึงได้

สัญลักษณ์ 3 ตัวจะเรียกใช้คุณลักษณะนี้ในขณะที่ 4 จะให้เงินเดิมพันของคุณ 50 เท่าเป็นรางวัลเงินสด หากคุณทริกเกอร์ด้วยสัญลักษณ์สปินฟรี 5 สัญลักษณ์คุณจะได้รับ 250 เท่าของเงินเดิมพันด้วย! อย่างไรก็ตามคุณสามารถเลือกโหมดหมุนฟรี 3 โหมด – รายละเอียดมีดังนี้:

Incremental Wilds – คุณจะได้รับฟรีสปิน 6 ครั้งโดย Monkey King จะเพิ่ม 1 Sticky wild ในรีลที่ 2 หรือ 4 ในการหมุนฟรีแต่ละครั้ง ซึ่งหมายความว่าการหมุนฟรีครั้งสุดท้ายจะเห็น 6 Sticky Wilds นั่นคือ 2 วงล้อป่าเต็มที่ (วงล้อ 2 และ 4)

Stacked Wild – คุณจะได้รับ 8 ฟรีสปินพร้อมกับไวลด์เหนียวในรีลที่ 2 และ 4 เหนียวอย่างถาวร นอกจากนี้ยังมี Triple Stacked Wild พิเศษที่ไม่เหนียวซึ่งสามารถลงจอดบนล้อกลางได้

การเริ่มต้น Wild – คุณจะได้รับฟรีสปิน 10 ครั้งโดยมีป่าเหนียวถาวรที่ตำแหน่งกลางของรีล 3 มองหาไวลด์เหนียวบนวงล้อ 2 และ 4 ด้วย

ฉันพบว่า Legend of the Golden Monkey เป็นการนำเสนอผลต่างระดับกลางถึงสูงที่มีศักยภาพสูงสำหรับการชนะครั้งใหญ่ทั้งในเกมพื้นฐานและฟีเจอร์ฟรีสปิน ฉันชอบความจริงที่ว่าคุณมีไวลด์เหนียวในเกมหลักด้วยซึ่งช่วยได้ สำหรับโหมดสปินฟรี 3 โหมดฉันขอแนะนำโหมด Stacked Wild เนื่องจากการได้รับ Triple Stacked Wild แบบพิเศษบนรีลกลางและไวลด์เหนียวสองสามอันในวงล้อ 2 และ 4 สามารถทำให้ได้รับชัยชนะอย่างมาก มองเห็นได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการชนะสูงถึง 1,200 เท่าของการเดิมพันของคุณ – ข้อเสนอที่ยอดเยี่ยมจาก Yggdrasil Gaming

Heartburst เป็นการผสมผสานที่น่าดึงดูดของสล็อตแมชชีนวิดีโอผลไม้คลาสสิกและองค์ประกอบรางวัลที่ขาดหายไปจากโจรมือเดียวที่เป็นที่นิยม นี่คือสล็อตแมชชีน 3 รีล 3 แถวพร้อมช่องจ่ายเงินที่ปรับได้ 100 ช่องซึ่งคุณสามารถใช้กลยุทธ์การเดิมพันใดก็ได้โดยใช้เหรียญระหว่าง 0.01 ยูโรถึง 0.50 ยูโรและเดิมพัน 1 ยูโรถึง 50 ยูโรต่อรอบ เกมนี้ยังมีแจ็คพอต 3000 เหรียญดังนั้นโปรดอ่านบทวิจารณ์สล็อต Gaming Heartburst ของ Eyecon เพื่อเรียนรู้วิธีรับรางวัลนี้

Chinese Treasures เป็นสล็อตที่ขับเคลื่อนด้วยเกม Red Tiger ซึ่งมี 5 รีลและ 20 เพย์ไลน์ ด้วยธีมภาษาจีนที่ชัดเจนมีสัญลักษณ์เสริมที่จ่ายเป็นสองเท่าเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของชุดค่าผสมที่ชนะ คุณสมบัติฟรีสปินช่วยให้คุณสามารถเลือกจากซองเงินเพื่อกำหนดจำนวนฟรีสปินที่คุณจะได้รับซึ่งจะเพิ่มเป็นสองเท่า อย่างไรก็ตามคุณสมบัติ Dragon สามารถสุ่มขึ้นเพื่อเปลี่ยนวงล้อได้ถึง 3 วงล้อ!

สิ่งมีชีวิตที่คล้ายงูมหึมาสามารถมอบรางวัลที่ยิ่งใหญ่ได้ใน Dragon’s Fire, 5 รีล, สล็อต 40 เพย์ไลน์จาก Red Tiger Gaming การหมุนที่ชนะอย่างต่อเนื่องจะเพิ่มตัวคูณซึ่งสามารถเข้าถึงได้มากถึง 50x ระวัง Dragon’s Eye boost ซึ่งสามารถเพิ่มตัวคูณ 10x ได้ทันที นอกจากนี้ยังมีรอบฟรีสปิน เล่นบนอุปกรณ์ทั้งหมดตั้งแต่ 20p ถึง 10 ปอนด์ต่อการหมุน

ตามปกติสำหรับสล็อต Red Tiger Gaming การออกแบบที่นี่ทำได้ดีมาก ขนาบข้างด้วยมังกรอันยิ่งใหญ่และคลังสมบัติที่เต็มไปด้วยเหรียญวงล้อเคลือบเงาประกอบด้วยไข่มังกรที่มีมูลค่าต่ำกว่า 4 ฟองและสัญลักษณ์มังกรที่มีมูลค่าสูงกว่าสี่วง สัญลักษณ์มาตรฐานการจ่ายเงินที่ดีที่สุดคือตามังกร จะจ่าย 10 เท่าของเงินเดิมพันของคุณหากคุณได้ 5 ร่วมกัน ตามังกรนี้หมุนในรูปแบบเรียงซ้อนกันซึ่งมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ The wild ยังมอบรางวัลสูงถึง 10 เท่าของเงินเดิมพันของคุณ มันหมุนในกองเต็มเกินไป

ทุกการหมุนที่ชนะอย่างต่อเนื่องจะนำคุณสมบัติตัวคูณไข่ของมังกรเข้ามาเล่น สิ่งนี้จะเพิ่มตัวคูณด้วย 1 สูงสุด 50x ในการหมุนใด ๆ คุณจะได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติ Dragon’s Eye Boost ซึ่งส่งตัวคูณพุ่งขึ้น 10 เท่า

ระวังมังกรอนิเมชั่นที่สามารถปรากฏตัวแบบสุ่มในการหมุนใด ๆ หายใจไฟและหมุนวงล้อ 1 ครั้งหรือหลาย ๆ วง – สิ่งนี้เรียกว่าคุณสมบัติ Fire Blasts มังกรยังสามารถเรียกใช้คุณสมบัติฟรีสปิน คุณยังสามารถทำได้โดยเชื่อมโยงไปถึงการกระจายฟรีสปินในวงล้อ 1, 3 และ 5 ในการหมุนเดียวกัน

เลือกจาก 1 ใน 3 สัญลักษณ์เพื่อดูจำนวนฟรีสปินที่คุณได้รับรางวัล คุณลักษณะตัวคูณไข่ของมังกรยังอยู่ในการเล่น แต่จะไม่รีเซ็ตหลังจากหมุนฟรีที่ไม่ชนะ

Dragon’s Fire เป็นเกมที่ค่อนข้างง่าย กุญแจสู่ความสำเร็จคือการหมุนรอบด้วยการหมุนที่ชนะซึ่งตัวคูณสามารถสร้างผลกระทบอย่างมาก – เกมที่มีความผันผวนสูงนี้ให้การจ่ายเงินรางวัล 10,000 เท่าของเงินเดิมพันของคุณในการหมุนแต่ละครั้ง / การหมุนฟรีพร้อมตัวคูณ 50x!

ภาพนั้นน่าประทับใจเช่นเคยและซาวด์แทร็กวงออเคสตราที่กว้างไกลเข้ากับธีมมหากาพย์ได้เป็นอย่างดี นี่ไม่ใช่สล็อตดั้งเดิมที่สุดที่คุณจะเห็น แต่เป็นสล็อตรอบด้านที่ดีมากผสมผสานการออกแบบชั้นยอดเข้ากับความพิเศษที่อาจระเบิดได้ วิ่งไปที่นี่และ Dragon’s Fire สามารถส่งแอคชั่นที่ร้อนแรงมากมาย

Vikings go to Hell คือ 5 รีลสล็อต 25 เพย์ไลน์จาก Yggdrasil Gaming ที่เล่นได้ตั้งแต่ 10p ต่อสปินบนทุกอุปกรณ์ สล็อตไวกิ้งที่ 3 คุณจะถูกนำไปสู่นรกในข้อเสนอโบนัสที่มีคุณสมบัติมากมาย – มันมาพร้อมกับหีบสมบัติที่ให้คะแนนความโกรธ (เพื่อเรียกใช้คุณสมบัติ) รางวัลเงินสดและฟรีสปิน

ปีศาจต่อสู้กับไวกิ้งเพื่อให้คุณได้ไวลด์และคุณจะได้รับการตอบสนองด้วยไวลด์เหนียวในเกมหลัก ฟีเจอร์ Free Spin ช่วยให้คุณได้ฟรีสปินสูงสุด 16 ครั้งในตอนแรกที่ไวกิ้งกลายเป็นไวลด์เหนียว คุณเข้าครอบครอง Lord of Chains และ Lucifix จะมอบไวลด์เหนียว 2 ตัวและตัวคูณ 3 เท่ารวมถึงฟรีสปินและไวลด์แบบสุ่ม มองหาหีบสมบัติที่ให้คุณหมุนฟรีไวด์สุ่มและวงล้อป่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่นี้!

เข้าร่วมกับกลุ่มคนเลี้ยงหมูและออกปล้นเพื่อหาสมบัติใน Piggy Pirates สร้างโดย Red Tiger Gaming เป็นสล็อต 6 รีล 40 ช่องเพย์ไลน์ที่มาพร้อมกับการออกแบบการ์ตูนที่มีสีสันและรอบฟรีสปินที่รวบรวมไวลด์ทั้งหมดที่โดนแล้วเพิ่มลงในวงล้อเพื่อการหมุนรอบสุดท้าย เล่นบนพีซีแท็บเล็ตหรือมือถือของคุณตั้งแต่ 20p ถึง 40 ปอนด์ต่อการหมุน

การออกแบบของ Piggy Pirates ทำได้ดีมาก วงล้อถูกติดตั้งไว้ในเรือโจรสลัดคู่หนึ่งและมีสัญลักษณ์รูปหัวใจเพชรรูปดอกจิกและจอบที่มีมูลค่าต่ำกว่าจุดยึดแผนที่สมบัติขวดเหล้าและกระเป๋าที่เต็มไปด้วยเหรียญกษาปณ์เงิน

สัญลักษณ์มาตรฐานที่ดีที่สุดคือหีบสมบัติที่เต็มไปด้วยอัญมณี วาง 6 สิ่งเหล่านี้ในเพย์ไลน์เดียวกันและคุณจะได้เงิน 50 เท่าของเงินเดิมพัน เหรียญทองเป็นสัตว์ป่า มันทดแทนทุกอย่างที่ขวางกั้น (หมูน้อย 3 ตัว) และเสนอการจ่ายเงิน 100 เท่าของเงินเดิมพันของคุณหากคุณจัดการรวม 6 ได้

โจรสลัดลูกหมูของชื่อจะปรากฏขึ้นแบบสุ่มจากนั้นเคลื่อนที่ผ่านหน้าจอครั้งละ 1 รีลจนกว่าพวกเขาจะหลุดจากหน้าจอซึ่งเรียกว่าคุณสมบัติ Piggy Bonus หากลูกหมูทั้ง 3 ตัวปรากฏบนวงล้อพร้อมกันคุณจะเรียกใช้คุณลักษณะฟรีสปินไม่ จำกัด ของเกม

ข้อเสนอนี้คือจำนวนฟรีสปินที่ไม่ได้กำหนด ทุกครั้งที่สัญลักษณ์เสริมตกลงมามันจะถูกรวบรวม การหมุนฟรีจะดำเนินต่อไปจนกว่าสัญลักษณ์ Big Bad Wolf จะปรากฏขึ้น เขาจะวางระเบิดลงบนวงล้อ กระปุกออมสินด้านล่างวงล้อจะระเบิดและเพิ่มไวลด์ที่รวบรวมได้ทั้งหมดลงในวงล้อสำหรับการหมุนฟรี 1 ครั้งสุดท้าย

การเล่าเรื่องโจรสลัดสามหมูน้อยครั้งนี้เป็นเรื่องที่สนุกสนาน ภาพการ์ตูนทำงานได้ดีและซาวด์แทร็กที่หนักหน่วงหีบเพลงมีกัปตัน Pugwash อยู่เล็กน้อย (หนึ่งเรื่องสำหรับวัยรุ่นที่นั่น)

เกมแอ็คชั่นพื้นฐานมีความเสถียรเพียงพอ แต่เป็นฟีเจอร์ Unlimited Free Spins ที่เกมนี้มาเป็นของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณจัดการเพื่อหาเหรียญไวด์จำนวนมากในระหว่างการหมุนฟรี เติมวงล้อด้วยไวลด์ในการหมุนรอบสุดท้ายและผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่บางอย่างก็เป็นไปได้

ชุดรูปแบบที่นี่อาจดูไร้สาระ แต่ Piggy Pirates ทำงานได้ดี เพิ่มการจ่ายเงินที่เป็นไปได้สูงถึง 2,000 เท่าของเงินเดิมพันทั้งหมดของคุณในการผสมและมันจะกลายเป็นเรื่องที่เล่นได้

สโบเบ็ต บาคาร่า UFABET อภิปรายแบบเจาะลึกจะมุ่งเน้นไป

สโบเบ็ต บาคาร่า UFABET จะจัดขึ้นในวันที่ 11 และ 12 กันยายนที่ Horseshoe Casino ใน Downtown Cincinnati การประชุมเพื่อการศึกษาและการที่วิธีที่แบรนด์สร้างความสัมพันธ์แบบดิจิทัลกับผู้บริโภคที่มีความหมายซึ่งสร้างความภักดีในระยะยาวตามแนวทางต่างๆรวมถึงการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลการกำหนดเป้าหมายและการเล่าเรื่องแบรนด์ จัดโดยdunnhumbyUSA และAmerican Advertising Federation (AAF)

Cincinnati , D 2คาดว่าซินซินนาติจะดึงดูดผู้ค้าปลีกนักการตลาดเอเจนซี่และผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากทั่วสหรัฐอเมริกาไปยังซินซินนาติซึ่งเป็นที่ตั้งของ บริษัท ผู้บริโภคด้านการตลาดเช่น Procter & Gamble, The Kroger Co. และ Macy’s จะมีการจำหน่ายตั๋วจำนวน จำกัด สำหรับงานนี้และขอแนะนำให้ลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยราคาพิเศษก่อนใครถึงวันที่ 11 สิงหาคมที่ 375 ดอลลาร์สำหรับสมาชิกที่ไม่ใช่ AAF และ 295 ดอลลาร์สำหรับสมาชิก

AAF นักเรียนที่มีบัตรประจำตัวถูกต้องสามารถซื้อตั๋วได้ในราคา $ 150 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่www.d2cincinnati.comติดตามข่าวสารล่าสุดหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็คเกจลำโพงและสปอนเซอร์ได้ที่www.d2cincinnati.com หรือติดตาม D 2 Cincinnati บน Twitter @ d2Cincinnati # d2Cincyเกี่ยวกับ D 2 Cincinnati:D 2 Cincinnati หรือ Digital Dialogue เป็นการประชุมด้านการตลาดดิจิทัลที่มุ่งเน้นเฉพาะลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

และจุดตัดที่แบรนด์ผู้ค้าปลีกและ บริษัท เทคโนโลยีเชื่อมต่อกับผู้บริโภคแบบดิจิทัล D 2 Cincinnati เป็นความร่วมมือระหว่าง AAF Cincinnati ซึ่งเป็น บริษัท สโบเบ็ต ในเครือท้องถิ่นของสมาคมการค้าโฆษณาที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศซึ่งเป็นผู้นำการประชุม Digital Non Conference ของ Cincinnati เป็นเวลา

ห้าปีและ dunnhumbyUSA บริษัท วิทยาศาสตร์ด้านลูกค้าชั้นนำของโลกซึ่งเป็น บริษัท ร่วมทุนของ The Kroger Co. และลอนดอน – ตาม Dunnhumby Ltd. D 2 Cincinnati จะจัดขึ้นในวันที่ 11 และ 12 กันยายน 2013 ที่ Horseshoe Casino ใน Cincinnati, Ohio สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณา

เยี่ยมชม:www.d2cincinnati.comเกี่ยวกับ dunnhumbyUSA:Dunnhumby เป็น บริษัท ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับลูกค้าชั้นนำของโลก เราวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้ามากกว่า 400 ล้านรายทั่วโลกเพื่อสร้างประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้นและสร้างความภักดี ข้อมูลเชิงลึกและกระบวนการเชิงกลยุทธ์ของ

เราช่วยให้ลูกค้าสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพลิดเพลินไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืน dunnhumbyUSA เป็น บริษัท ร่วมทุนของ The Kroger Company และ Dunnhumby ในลอนดอน Dunnhumby มีพนักงานมากกว่า 2,000 คนในสำนักงานทั่วยุโรปเอเชียและอเมริกาและให้บริการรายชื่อ บริษัท ที่

มีชื่อเสียง ได้แก่ The Kroger Co. , Tesco, Coca-Cola, General Mills, Kimberly-Clark, Macy’s, PepsiCo และ Procter & Gamble สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเราได้ที่ www.dunnhumby.comเกี่ยวกับ AAF Cincinnati:

ภารกิจหลักในชุมชนธุรกิจท้องถิ่นเป็นเวลา 109 ปีภารกิจของ AAF Cincinnati คือการพัฒนาชุมชนการโฆษณาและการสื่อสารในภูมิภาคด้วยการสร้างโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสริมสร้างอาชีพและสร้างแรงบันดาลใจให้กับความคิดสร้างสรรค์ AAF Cincinnati ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผล

กำไรที่จัดตั้งขึ้นเป็น บริษัท ในเครือของ (และเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งเดิมในปี 1905) American Advertising Federation (AAF) AAF มีสำนักงานใหญ่ในวอชิงตัน ดี.ซี. คือ “Unifying Voice for Advertising” ซึ่งเป็นสมาคมการค้าโฆษณาระดับชาติที่เก่าแก่ที่สุดโดยมีผู้เชี่ยวชาญ

มากกว่า 40,000 คนในอุตสาหกรรมโฆษณาผู้มีอำนาจในการเล่นเกมของชนเผ่า Mohegan ปิดการร้องขอความยินยอมเพื่อแก้ไขการเยื้องบันทึกย่อที่สอง
30 กรกฎาคม 2556 23:10 น. เวลาออมแสงตะวันออUNCASVILLE, Conn. – ( BUSINESS WIRE ) – The Mohegan Tribal Gaming

Authority (the“ Authority”) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัท ได้รับความยินยอมที่จำเป็นในการอนุมัติการแก้ไขที่เสนอ (“ การแก้ไขที่เสนอ”) ในการเยื้อง (“ Indenture”) ที่ควบคุม 11.5% Second Lien Senior Secured Notes ประจำปี 2017 (“ หมายเหตุ”) ซึ่งหน่วยงานร้องขอตามคำเชิญชวนให้

ความยินยอมที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ (“ การร้องขอความยินยอม”)หน่วยงานดังกล่าวได้รับความยินยอมจากผู้ถือครองของจำนวนเงินต้นรวมส่วนใหญ่ภายในเวลา 17.00 น. ตามเวลาเมืองนิวยอร์กของวันที่ 30 กรกฎาคม 2013 (“ วันที่หมดอายุ”) การแก้ไขที่เสนอต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือบันทึกส่วนใหญ่

ผู้ถือแต่ละรายที่ส่งมอบอย่างถูกต้อง (และไม่ได้เพิกถอนอย่างถูกต้อง) ความยินยอมต่อการแก้ไขที่เสนอก่อนวันหมดอายุมีสิทธิ์ได้รับการยินยอมชำระเงินเท่ากับ 2.50 ดอลลาร์ต่อจำนวนเงินต้น 1,000 ดอลลาร์ ผู้ถือที่ให้ความยินยอมหลังจากวันที่หมดอายุจะไม่ได้รับการยินยอมชำระเงิน การจ่ายความยินยอมจะ

จ่ายให้กับผู้ถือที่ยินยอมทันทีหลังจากความพึงพอใจหรือการสละสิทธิ์ของเงื่อนไขในการร้องขอความยินยอมรวมถึงเงื่อนไขการจัดหาเงินอื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในคำแถลงการชักชวนให้ความยินยอมลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2013 (“คำชี้แจงการขอความยินยอม”) การตามสัญญาเพิ่มเติมซึ่งรวมเอาการแก้ไขที่เสนอ ใน

ขณะที่สัญญาเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการดำเนินการการแก้ไขที่เสนอจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะถึงเวลาดังกล่าวหากมีเงื่อนไขของการร้องขอความยินยอมเป็นที่พอใจหรือได้รับการยกเว้นและจะมีการจ่ายเงินยินยอมหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใด ๆ หน่วยงานไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่ายินยอม ผู้มีอำนาจ

มีสิทธิ์ที่จะยกเว้นเงื่อนไขใด ๆ ในการชักชวนให้ยินยอมCredit Suisse Securities (USA) LLC เป็นตัวแทนการชักชวนและ DF King & Co. , Inc. เป็นตัวแทนข้อมูลและตัวแทนจัดทำเอกสารสำหรับการร้องขอความยินยอมเกี่ยวกับอำนาจหน่วยงานนี้เป็นเครื่องมือของชนเผ่าอินเดียนแดงเผ่าโมฮีแกน

แห่งคอนเนตทิคัตหรือชนเผ่าซึ่งเป็นชนเผ่าอินเดียนที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางโดยมีพื้นที่ประมาณ 544 เอเคอร์ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของคอนเนตทิคัตติดกับ Uncasville คอนเนตทิคัต หน่วยงานนี้ได้รับอนุญาต แต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการและควบคุมกิจกรรมการเล่นเกมในการจองที่มีอยู่ของ

Tribe รวมถึงการดำเนินงานของ Mohegan Sun ศูนย์รวมเกมและความบันเทิงที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 185 เอเคอร์ในการจองของ Tribe ผ่าน บริษัท ย่อย Downs Racing, LP หน่วยงานยังเป็นเจ้าของและดำเนินการ Mohegan Sun ที่ Pocono Downs ซึ่งเป็นสถานที่เล่นเกมและความบันเทิงที่ตั้งอยู่บนพื้นที่

400 เอเคอร์ใน Plains Township รัฐเพนซิลเวเนีย
การดำเนินการเล่นเกมของ Tribe ที่ Mohegan Sun เป็นหนึ่งในสามการดำเนินการเล่นเกมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในนิวอิงแลนด์ตอนใต้ที่ให้บริกาเครื่อง

สล็อตแบบดั้งเดิมและเกมบนโต๊ะ ปัจจุบัน Mohegan Sun ดำเนินธุรกิจในพื้นที่ประมาณ 3.1 ล้านตารางฟุตซึ่งรวมถึง Casino of the Earth, Casino of the Sky, Casino of the Wind, พื้นที่ค้าปลีก 100,000 ตารางฟุตรวมถึง The Shops ที่ Mohegan Sun, Mohegan 10,000 ที่นั่ง Sun

Arena โรงละครคาบาเร่ต์ขนาด 350 ที่นั่งพื้นที่จัดประชุมและการประชุม 100,000 ตารางฟุตและ Sky Hotel Tower สุดหรูประมาณ 1,200 ห้อง Mohegan Sun ที่ Pocono Downs ดำเนินการในพื้นที่ประมาณ 400,000 ตารางฟุตให้บริการเครื่องสล็อตแบบดั้งเดิมและเกมบนโต๊ะ การแข่งรถเทียมแบบ

สดและการเดิมพันแบบซิมัลคาสต์และนอกแทร็กตัวเลือกร้านอาหารและร้านค้าปลีกมากมายและห้องรับรองผู้โดยสารรถบัส สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงานและคุณสมบัติได้โดยไปที่www.mohegansun.com , www.mohegansunpocono.com หรือwww.mtga.comข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าข้อมูลบาง

อย่างที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าภายใต้ความหมายของมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 2477 ข้อความเหล่านี้บางครั้งสามารถระบุได้โดยการใช้การคาดการณ์ล่วงหน้า คำต่างๆเช่น“ อาจ”“

จะ”“ คาดการณ์”“ ประมาณ”“ คาดหวัง” หรือ“ ตั้งใจ” และสำนวนที่คล้ายกัน ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ในอนาคตดังนั้นผลลัพธ์ดังกล่าวอาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงไว้ใน

แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าที่จัดทำโดยหรือในนามของหน่วยงาน ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นไปได้ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานได้รวมอยู่ในรายงานประจำปีแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ตลอดจนรายงานอื่น ๆ ของหน่วยงานและเอกสารที่ยื่น

ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้จัดทำขึ้น ณ วันที่เผยแพร่นี้เท่านั้น หน่วยงานไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือเสริมข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ตามมา หน่วยงาน

ไม่สามารถรับรองได้ว่าผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้จะบรรลุหรือจะเกิดขึ้น เช่นเดียวกับในรายงานอื่น ๆ ของหน่วยงานและเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้จัดทำขึ้น ณ วันที่เผยแพร่นี้เท่านั้น

หน่วยงานไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือเสริมข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ตามมา หน่วยงานไม่สามารถรับรองได้ว่าผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้จะบรรลุหรือจะเกิดขึ้น เช่นเดียวกับในรายงานอื่น ๆ ของหน่วยงานและเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะ

กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้จัดทำขึ้น ณ วันที่เผยแพร่นี้เท่านั้น หน่วยงานไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือเสริมข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ตามมา หน่วยงานไม่สามารถรับรอง

ได้ว่าผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้จะบรรลุหรือจะเกิดขึ้นPenn National Gaming ชื่อ Gary DeWitt, Jr. ผู้จัดการทั่วไปของ Hollywood Gaming ที่ Dayton Racewa30 กรกฎาคม 2556 06:22 น. เวลาออมแสงตะวันออก

WYOMISSING, Pa. & DAYTON, Ohio – ( BUSINESS WIRE ) – Penn National Gaming, Inc. (PENN: Nasdaq) (the“ Company”) ประกาศในวันนี้ว่า Gary DeWitt จูเนียร์วัย 45 ปีซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วย ผู้จัดการทั่วไปของ Hollywood Casino Columbus ตั้งแต่เดือนมกราคม 2013

ได้รับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของ Hollywood Gaming ที่ Dayton Raceway ซึ่งมีกำหนดจะเปิดในช่วงครึ่งหลังของปี 2014 การแต่งตั้งของ Mr.

DeWitt มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2014 ขึ้นอยู่กับการอนุมัติตามกฎข้อบังคับตามธรรมเนียมและเขา จะรายงานโดยตรงต่อรองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการระดับภูมิภาคของ Penn National Gaming, John Finamore

ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของ Hollywood Gaming ที่ Dayton Raceway นาย DeWitt จะมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการเริ่มต้นการเปิดและการจัดการโรงงานมูลค่า 125 ล้านดอลลาร์ที่วางแผนไว้รวมถึงการสรรหาและฝึกอบรมพนักงาน Hollywood Gaming ที่ Dayton Raceway ซึ่งอยู่ระหว่างการ

ก่อสร้างที่สี่แยก Wagner Ford Road และ Needmore Road ใน North Dayton จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจับสลากวิดีโอ (VLT) ที่มี VLT ประมาณ 1,000 เมื่อเปิดซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทาง 5/8-Mile state-of- สนามแข่งรถมาตรฐานศิลปะและตัวเลือกอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย

DeWitt ผู้มีประสบการณ์ 25 ปีในอุตสาหกรรมเกมอยู่กับ Penn National Gaming ตั้งแต่ปี 2548 เมื่อเขาเข้าร่วม Hollywood Casino Baton Rouge ในตำแหน่งรองประธานฝ่ายปฏิบัติการคาสิโน ในช่วงเวลานั้นเขายังดำรงตำแหน่งผู้จัดการช่ององค์กรของ บริษัท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 ถึงมกราคม 2554

เขาได้รับตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปของ Argosy Riverside ในเดือนมกราคม 2554 และเข้าร่วมทีมที่ Hollywood Casino Columbus ในตำแหน่ง

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปในเดือนมกราคม 2556 ก่อนที่จะ DeWitt ร่วมงานกับ Penn National ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงระดับอสังหาริมทรัพย์หลายตำแหน่งซึ่งรวมถึงรองประธานฝ่ายปฏิบัติการสล็อตที่ Horseshoe Casino Hammond ตั้งแต่ตุลาคม 2541 ถึงกรกฎาคม 2548

John Finamore แสดงความคิดเห็นว่า“ เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ย้าย Hollywood Gaming ที่ Dayton Raceway ไปข้างหน้าพร้อมกับการแต่งตั้ง Gary ให้เป็นผู้จัดการทั่วไปคนแรก การก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการใน North Dayton และเราคาดหวังว่า Gary จะได้รับประสบการณ์จากสิ่งอำนวยความสะดวกใน

ภูมิภาคหลายแห่งของเราตลอดจนบทบาทสำคัญของเขาในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องที่ Hollywood Casino Columbus ซึ่งเป็นหนึ่งในอสังหาริมทรัพย์ใหม่ล่าสุดและน่าตื่นเต้นที่สุดของเรา การก่อสร้างกระบวนการจ้างงานการเปิดและทางลาดของอสังหาริมทรัพย์ใหม่ของเราในเดย์ตัน

“ แกรี่เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการการดำเนินงานของโคลัมบัสอย่างมีประสิทธิภาพและในระยะเวลาอันสั้นได้สร้างความสัมพันธ์ที่กว้างขวางกับชุมชนท้องถิ่นที่นั่นและในรัฐโอไฮโอ เราคาดหวังว่าแกรี่จะสร้างตัวเองในโอไฮโอต่อไปและเชื่อว่าเขาเป็นผู้นำในอุดมคติที่จะเป็นหัวหอกในความพยายามของเราในการ

สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชนเดย์ตันเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักขี่ม้าสายพันธุ์มาตรฐานโอไฮโอเพื่อให้แน่ใจว่าเพนน์เนชั่นแนลและเกมฮอลลีวูดคนใหม่ที่สนามแข่งรถเดย์ตัน เป็นสมาชิกที่มีค่าของชุมชนตั้งแต่วันแรก”เกี่ยวกับ Penn National Gaming

Penn National Gaming เป็นเจ้าของดำเนินการหรือมีผลประโยชน์ในการเล่นเกมและสิ่งอำนวยความสะดวกในการแข่งรถโดยมุ่งเน้นที่ความบันเทิงสล็อตแมชชีน ปัจจุบัน บริษัท ดำเนินกิจการโรงงานยี่สิบแปดแห่งในเขตอำนาจศาลสิบแปดแห่ง ได้แก่ ฟลอริดาอิลลินอยส์อินเดียนาไอโอวาแคนซัสลุยเซียนาเมน

แมริแลนด์มิสซิสซิปปีมิสซูรีเนวาดานิวเจอร์ซีย์นิวเม็กซิโกโอไฮโอเพนซิลเวเนียเท็กซัสเวสต์เวอร์จิเนีย และออนแทรีโอ โดยรวมแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกที่

ดำเนินการของ Penn National ในปัจจุบันประกอบด้วยเครื่องเกมประมาณ 34,500 เครื่องเกมบนโต๊ะประมาณ 850 ห้องห้องพักในโรงแรม 2,900 ห้องและพื้นที่เล่นเกมประมาณ 1.6 ล้านตารางฟุตข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างไปจากความคาดหวังอย่างมาก แม้ว่า Penn National Gaming, Inc. และ บริษัท ย่อย (เรียกรวมกันว่า“ บริษัท ” หรือ“ PENN”) เชื่อว่าความคาด

หวังของเราตั้งอยู่บนสมมติฐานที่สมเหตุสมผลภายในขอบเขตของความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของเรา แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเกิดขึ้นจริง ผลลัพธ์จะไม่แตกต่างอย่างมากจากความคาดหวังของเรา ปัจจัยที่มีความหมายซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากความคาดหวัง ได้แก่ การแก้

ปัญหาที่ดีในการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอุทธรณ์โดยโต๊ะกลมโอไฮโอที่กล่าวถึงความถูกต้องตามกฎหมายของขั้วลอตเตอรีวิดีโอในโอไฮโอ (ตอนนี้ก่อนที่ศาลฎีกาโอไฮโอ); ความสามารถของเราในการรักษาความปลอดภัยใบอนุญาตและการอนุมัติของรัฐและท้องถิ่นที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้าง ปัจจัยในการ

ก่อสร้างรวมถึงความล่าช้าค่าใช้จ่ายในการแก้ไขที่ไม่คาดคิดการคัดค้านในท้องถิ่นและต้นทุนแรงงานและวัสดุที่เพิ่มขึ้น ความสามารถของเราในการบรรลุข้อตกลงกับนักขี่ม้าพันธุ์แท้และนักขี่ม้าในโอไฮโอตลอดจนองค์กรแรงงานบางแห่งที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่เสนอและปัจจัยอื่น ๆ ตามที่กล่าวไว้ในรายงานประจำปีของ

บริษัท ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ต่อจากนั้น รายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K ตามที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

Fitch เรท $ 800MM Sr. Notes ‘BB- / RR3’ & $ 2.6B Credit Facility ‘BB + / RR1’
30 กรกฎาคม 2556 03:38 น. เวลาออมแสงตะวันออก

นิวยอร์ก – ( BUSINESS WIRE ) – Fitch Ratings ให้คะแนน Pinnacle Entertainment, Inc. (พินนาเคิล) 800 ล้านดอลลาร์ในธนบัตรอาวุโสฉบับใหม่ที่ไม่มีหลักประกัน ‘BB- / RR3’ และวงเงินสินเชื่ออาวุโสที่มีหลักประกัน 2.6 พันล้านดอลลาร์ ‘BB + / RR1’

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2013 ฟิทช์ได้อัปเกรดอันดับเครดิตเริ่มต้นของผู้ออกหลักทรัพย์ของ Pinnacle เป็น ‘B +’ จาก ‘B’ และระบุอันดับที่คาดว่าจะได้

รับสำหรับการจัดหาเงินทุนของ Pinnacle ในการเข้าซื้อกิจการ Ameristar Casinos, Inc. (Ameristar) ฟิทช์ยังเปิดเผยรายงานเมื่อวานนี้เกี่ยวกับมุมมองเกี่ยวกับการพิจารณาที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุน

การให้คะแนนที่ระบุไว้ข้างต้นสอดคล้องกับการจัดอันดับที่คาดว่าจะได้รับของ Fitch ที่กำหนดไว้ในวันที่ 16 กรกฎาคมรายการทั้งหมดของการดำเนินการจัดอันดับมีอยู่ในตอนท้ายของรุ่นนี้ สามารถดูรายงานวันที่ 29 กรกฎาคมและ 16 กรกฎาคมได้ที่ ‘ www.fitchratings.com ‘

ไดรฟ์เวอร์ที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดหาเงินทุนในการซื้อกิจการเพียงอย่างเดียวเมื่อเทียบกับความคาดหวังของฟิทช์นับตั้งแต่การจัดอันดับในวันที่ 16 กรกฎาคมคือการแทรกชุดสามปีลงในเงินกู้ระยะยาว วงเงินสินเชื่อ 2.6 พันล้านดอลลาร์ในขณะนี้ประกอบด้วยปืนพก 1 พันล้านดอลลาร์ที่ครบกำหนด

ไถ่ถอนปี 2018 และเงินกู้ระยะยาว (TLs) 1.6 พันล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงงวด 3 ปีมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559 และชุดเจ็ดปี 1.1 พันล้านดอลลาร์ที่ครบกำหนดในปี 2563

ฟิทช์มองว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนี้เป็นความเป็นกลางของเครดิตเมื่อเทียบกับ ‘B +’ IDR ของ Pinnacle ชุดใหม่จะกลายเป็นหนี้ที่ครบกำหนดเร็ว

ที่สุดของ Pinnacle ในโครงสร้างเงินทุนแบบ Pro Forma อย่างไรก็ตามโปรไฟล์การครบกำหนดยังคงน่าสนใจและการกำหนดราคาที่ดีขึ้นจะช่วยลดต้นทุนดอกเบี้ยตามรูปแบบ

ฟิทช์มองว่าการขายโครงการ Lake Charles ที่รอดำเนินการอยู่และความยินยอมในการแก้ไข / การสละสิทธิ์ที่ประสบความสำเร็จจากผู้ถือธนบัตรของ Ameristar บนพื้นฐานแบบสแตนด์อะโลน Pinnacle อยู่ระหว่างการติดตามการอัปเกรดเป็น ‘B +’ เมื่อต้นปีนี้ แต่การอัปเกรดล่าช้าเนื่องจากการใช้

ประโยชน์เพิ่มเติมที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าซื้อกิจการของ Ameristar ช่วงเวลาของการอัปเกรดในวันที่ 16 กรกฎาคมของ Fitch ได้รับการสนับสนุนโดยการใช้ประโยชน์จาก Pro Forma ที่ต่ำกว่าจากการขายสินทรัพย์และกลุ่มที่ถูก จำกัด รวมกัน

การขายโครงการ Lake Charles ยังช่วยลดความเสี่ยงของ Pinnacle ต่อการถูกกฎหมายการเล่นเกมในเท็กซัสแม้ว่าเราจะไม่คิดว่านี่เป็นความเสี่ยงระยะใกล้ก็ตาม ฟิทช์เชื่อว่า Landry’s, Inc. (Landry’s) ซึ่งตั้งอยู่ในฮูสตันรัฐเท็กซัสการเป็นผู้ซื้อโครงการ Lake Charles เป็นการพิจารณาเชิงบวกเกี่ยว

กับความเสี่ยงด้านกฎหมายของรัฐเท็กซัส Landry’s ดำเนินกิจการร้านอาหารมากกว่า 100 แห่งในเซาท์เท็กซัสและจะมีแรงจูงใจในการต่อต้านการเล่นเกมที่ถูกกฎหมายในรัฐหลังจากได้รับโครงการ Lake Charles

ปรับปรุงความเสี่ยงทางธุรกิจและโปรไฟล์ FCFสถานะความเสี่ยงทางธุรกิจของ Pinnacle ดีขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการของ Ameristar โดยเฉพาะ บริษัท ที่ควบรวมกิจการจะมีความหลากหลายมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญด้วยการดำเนินงานคาสิโนใน 12 ตลาดที่แตกต่างกันและเจ็ดเขตอำนาจศาล ไม่มีตลาดใดคิดเป็น

สัดส่วนมากกว่า 21% ของ EBITDA อสังหาริมทรัพย์เชิงรุกของ บริษัท สิ่งนี้เปรียบเทียบกับความเข้มข้นปัจจุบันของ Pinnacle ในตลาด Lake Charles, LA และ St. Louis ซึ่งคิดเป็น 37% และ 32% ของ EBITDA ทั้งหมดตามลำดับ

โปรไฟล์ FCF ของ Pinnacle ยังได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญอันเป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการของ Ameristar และการพัฒนาไปป์ไลน์ของ Pinnacle ซึ่งจะเร่งขึ้นด้วยการขายโครงการ Lake Charles ของ Ameristar ฟิทช์คาดการณ์อัตราการดำเนินงาน FCF pro forma สำหรับการเข้าซื้อ

กิจการที่ประมาณ 300 ล้านดอลลาร์หรือ 240 ล้านดอลลาร์เมื่อ Pinnacle หมดผลขาดทุนจากการดำเนินงานสุทธิ (NOLs) และกลายเป็นผู้จ่ายภาษีของรัฐบาลกลางในราวปี 2559

ความเสี่ยงทางการเงินที่มากขึ้นการปรับปรุงโปรไฟล์การดำเนินงานพร้อมกับโปรไฟล์ FCF ที่ดีต่อสุขภาพส่วนใหญ่ช่วยชดเชยความกังวลของฟิทช์เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของการใช้ประโยชน์จากรูปแบบ Pro ของ Pinnacle สำหรับการจัดหาเงินทุน ฟิทช์คำนวณเลเวอเรจ Pro Forma ของ Pinnacle สำหรับการเข้า

ซื้อกิจการโดยประมาณในช่วง 6.35x-6.5x เพิ่มขึ้นจาก 5.1 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ช่วง Pro Forma คำนึงถึงสมมติฐานเชิงอนุรักษ์เกี่ยวกับการขาย Lumiere การควบรวมกิจการและ ปีแห่งการดำเนินงานของ L’Auberge Baton Rouge

ช่วงเลเวอเรจแบบ Pro Forma นั้นสูงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ ‘B +’ IDR ของ Pinnacle; อย่างไรก็ตามฟิทช์คาดว่าพินนาเคิลจะใช้ FCF เพื่อชำระหนี้และเลเวอเรจที่จะลดลงใกล้หรือต่ำกว่า 6.0 เท่าภายในสิ้นปี 2557 ฟิทช์คาดการณ์ว่าการใช้ประโยชน์จะลดลงสู่ช่วงกลาง 5 เท่าภายในสิ้นปี 2558 และช่วงต่ำ

5 เท่า ภายในสิ้นปี 2559 ช่วงเลเวอเรจเป้าหมายที่เปิดเผยต่อสาธารณะของ Pinnacle คือ 3.5x-5.0x เมื่อไม่นานมานี้ บริษัท ได้แสดงเป้าหมายระยะยาวในการไปให้ต่ำกว่า 4x

Pinnacle จะเริ่มสร้าง FCF จำนวนมากเมื่อท่อส่งการพัฒนาของ บริษัท เริ่มคลี่คลายลง ด้วยการขายการพัฒนา Lake Charles โครงการสุดท้ายของ

Pinnacle จะเป็นโรงงาน VLT ที่ River Downs ซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์ภายในครึ่งปีแรก 2014 Fitch คาดว่าวงเงินสินเชื่อใหม่จะมีการสำรองกระแสเงินสดส่วนเกิน 50% และ บริษัท มี เปิดเผยต่อสาธารณชนถึงความตั้งใจที่จะใช้กระแสเงินสดเพื่อใช้ประโยชน์จากงบดุล

การคาดการณ์ EBITDAฟิทช์สร้างความอนุรักษนิยมในระดับที่ยุติธรรมในการคาดการณ์ EBITDA และ FCF เพื่ออธิบายความแปรปรวนที่เกี่ยวข้องกับความ

อ่อนแอทั่วไปในตลาดเกมในภูมิภาครวมถึงการแข่งขันใหม่ในเลกชาร์ลส์บอสเซียร์ซิตี้และตลาดอินเดียนาตอนใต้ การคาดการณ์กรณีพื้นฐานของฟิทช์ประมาณการว่า EBITDA สาขาเดียวกันของ บริษัท ที่รวมกันจะเติบโตในอัตราการเติบโตแบบทบต้นที่ติดลบ 2.9% ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2559

โดยเฉพาะฟิทช์ตั้งสมมติฐานดังต่อไปนี้: EBITDA ของ Belterra จะลดลงประมาณ 30% ในช่วงกลางปี ​​2015 เนื่องจากการกินเนื้อคนจาก Horseshoe

Cincinnati และ River DownEBITDA ของ L’Auberge Lake Charles จะลดลง 25% ในปี 2558 EBITDA ของ Boomtown Bossier City จะลดลงประมาณ 17% สะสมระหว่างกลางปี ​​2013 ถึงกลางปี ​​2014

การลดลงเหล่านี้จะถูกชดเชยบางส่วนจากการเปิดตัว River Downs ในช่วงครึ่งแรกของปี 2014 เพิ่มขึ้นอีกที่ Baton Rouge และความคาดหวังของ Fitch ต่อการเติบโตของ EBITDA ตัวเลขหลักเดียวต่ำที่คุณสมบัติที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันใหม่

กรณีพื้นฐานของฟิทช์คาดการณ์ EBITDA สำหรับ River Downs คือ 35 ล้านดอลลาร์เทียบกับ Scioto Downs ในโคลัมบัสรัฐโอไฮโอซึ่งสร้างรายได้ประมาณ 45 ล้านดอลลาร์ – 50 ล้านดอลลาร์ใน EBITDA แต่ดำเนินการในตลาดที่อิ่มตัวน้อยกว่า

สภาพคล่องPinnacle จะมีโปรไฟล์สภาพคล่องที่ดี ฟิทช์คาดการณ์ว่าพินนาเคิลจะมีเงินประมาณ 580 ล้านดอลลาร์สำหรับปืนพก 1 พันล้านดอลลาร์หลังจากคิดเป็นเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ค้างอยู่ประมาณ 10 ล้านดอลลาร์และ 410 ล้านดอลลาร์เมื่อปิด การประมาณการเบิกจ่าย 410 ล้านดอลลาร์จะพิจารณาถึง

หนี้ที่ค้างอยู่ที่ Pinnacle และ Ameristar ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2013 1.15 พันล้านดอลลาร์ในการพิจารณาการได้มาและการชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม และวางแผนที่จะออกเงินกู้ระยะยาว 1.6 พันล้านดอลลาร์และ 800 ล้านดอลลาร์ในธนบัตรใหม่ที่ไม่มีหลักประกัน (446 ล้านดอลลาร์ใช้เพื่อรี

ไฟแนนซ์ธนบัตรที่มีอยู่)หลังจากการซื้อกิจการปิดลง Pinnacle อาจใช้ปืนพกเพื่อเป็นทุนให้กับโครงการ Lake Charles ของ Ameristar ก่อนที่โครงการจะปิดการขาย ปืนพกนี้อาจใช้ในการสร้าง River City เฟส II และการก่อสร้าง River Downs ให้เสร็จสิ้นแม้ว่า FCF ของ บริษัท ที่รวมกันควรจะ

สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้แบบฟอร์มสำหรับการรีไฟแนนซ์ธนบัตรอาวุโส 8.625% ของ Pinnacle ที่ครบกำหนดในปี 2560 ซึ่งจะครบกำหนดเร็วที่สุดคือปี 2559 เมื่อถึงกำหนดส่ง TL ชุดใหม่ FCF ตามดุลยพินิจคาดว่าจะยังคงสูงกว่า $ 200 ล้าน โครงการสุดท้ายในท่อส่งการพัฒนาของ

Pinnacle คือ River Downs ซึ่งจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่สองของปี 2014 Pinnacle มีเงินอีก 186 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้จ่ายใน River Downs ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2013ฟิทช์ได้กำหนดเรตติ้งดังต่อไปนี้ วงเงินสินเชื่ออาวุโส 2.6 พันล้านดอลลาร์ใหม่ของพินนาเคิล ‘BB + / RR1’;

– พินนาเคิลเสนอธนบัตรอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์ ‘BB- / RR3’; บันทึกย่อที่ไม่มีหลักประกันอาวุโส 7.5% ที่มีอยู่ของอเมริสตาร์ถูกสันนิษฐานโดย Pinnacle เมื่อการซื้อกิจการปิด ‘BB- / RR3อันดับที่มีอยู่ของ Fitch สำหรับ Pinnacle มีดังนี้:

– ผู้ให้คะแนนเริ่มต้น ‘B +’ ก่อนการเข้าซื้อกิจการสินเชื่อที่มีหลักประกันระดับสูง ‘BB + / RR1’ บันทึกย่ออาวุโสที่ไม่มีหลักประกัน ‘BB- / RR3’; บันทึกย่อที่ไม่มีหลักประกันที่ด้อยสิทธิด้อยสิทธิ ‘B- / RR6’แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพการให้คะแนนธุรกรรม

‘RR1’ ในวงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกันระดับสูง ‘RR3’ ในบันทึกย่อที่ไม่มีหลักประกันและ ‘RR6’ ในบันทึกย่อที่ด้อยสิทธิสอดคล้องกับช่วงสำหรับความคาดหวังในการฟื้นตัวของฟิทช์ในกรณีที่ผิดนัดสำหรับช่วง 91% -100% ตามลำดับ 51% -70% และ 0% -10%

ฟิทช์ยังคงคาดหวังการฟื้นตัวอย่างเต็มที่สำหรับผู้ให้กู้ที่มีหลักประกัน แต่มีปัจจัยหนุนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโครงสร้างเงินทุนก่อนการเข้าซื้อกิจการ ฟิทช์คำนวณการกู้คืนสำหรับผู้ถือโน้ตอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันที่ระดับต่ำสุดของช่วง 51% -70% อย่างไรก็ตามฟิทช์คาดว่าโอกาสในการฟื้นตัวของกลุ่มอาวุโสที่ไม่มีหลัก

ประกันจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจาก Pinnacle ใช้ FCF เพื่อชำระหนี้ที่มีหลักประกัน Pinnacle ระบุว่าตั้งใจจะใช้ FCF เพื่อชำระหนี้และฟิทช์คาดว่าวงเงินสินเชื่อใหม่จะมีการสำรองกระแสเงินสดส่วนเกิน 50%

นอกเหนือจากการกวาดกระแสเงินสดแล้วฟิทช์คาดว่าวงเงินสินเชื่อใหม่จะมีข้อกำหนดการขายสินทรัพย์โดยทั่วไปซึ่งจะกำหนดให้ Pinnacle จ่ายวงเงินสินเชื่อหรือนำเงินที่ได้มาลงทุนใหม่ ข้อกำหนดนี้รวมอยู่ในบันทึกย่ออาวุโสของ Ameristar 7.5% ที่ Pinnacle สันนิษฐาน Ameristar Notes ยังมีข้อ จำกัด

ของ EBITDA 3.5x ในการออกตราสารหนี้ที่มีหลักประกัน สัญญาบันทึกย่อที่ด้อยสิทธิอันเป็นมรดกของ Pinnacle ที่เกี่ยวข้องกับการออกตราสารหนี้อาวุโสจะถูกทำให้ล้าสมัยด้วยธุรกรรมที่วางแผนไว้เนื่องจากมีการแกะสลักสำหรับการจัดหาเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการได้มา

ความไวต่อการให้คะแนนที่ IDR ‘B +’ ในปัจจุบันและด้วยเลเวอเรจในตอนแรกที่สูงกว่า 6 เท่า Fitch คาดว่าจะไม่มีการให้คะแนนที่เป็นบวกสำหรับ Pinnacle ในระยะเวลาอันใกล้ อย่างไรก็ตามด้วยการเพิ่มขนาดและความหลากหลายที่จะเป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการของ Ameristar โปรไฟล์การ

ดำเนินงานของ Pinnacle สามารถรองรับ IDR ประเภท ‘BB’ ที่เลเวอเรจ 5 เท่าหรือต่ำกว่า ฟิทช์คาดว่าพินนาเคิลจะเข้าถึงหรือเข้าใกล้เลเวอเรจ 5 เท่าภายในระยะเวลาสองถึงสามปี

‘B +’ IDR คำนึงถึงความคาดหวังของฟิทช์ที่ว่า Pinnacle จะสามารถใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจได้ถึงหรือต่ำกว่า 6 เท่าอย่างรวดเร็วหรือประมาณภายในหนึ่งปีหลังจากปิดการซื้อกิจการ เลเวอเรจที่ยังคงสูงกว่า 6.0x เป็นระยะเวลานานขึ้นเนื่องจากการเสื่อมสภาพของการดำเนินงานการก่อหนี้เพิ่มเติมจากการได้

มาซึ่งสินทรัพย์หรือการดำเนินการพัฒนาใหม่ที่สำคัญอาจสร้างแรงกดดันต่อ ‘B +’ IDR ซึ่งมีแนวโน้มในรูปแบบการแก้ไข Outlook เป็น Negative
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ‘ www.fitchratings.com ‘เกณฑ์ที่ใช้บังคับและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง: ‘Corporate Rating Methodology’ (สิงหาคม

2555)’อันดับการฟื้นตัวและเกณฑ์การรับรองสำหรับผู้ออกตราสารที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน’ (พฤศจิกายน 2555) ‘Pinnacle Entertainment, Inc .: Ameristar Acquisition Financing Considerations’ (กรกฎาคม 2013) ‘Fitch อัปเกรด IDR ของ Pinnacle เป็น’ B + ‘; คาดว่าจะให้

สินเชื่อ ‘BB + / RR1’; Sr Notes ‘BB- / RR3’ ‘(กรกฎาคม 2556) ‘Eye in the Sky Series: Indiana – Gaming Jurisdiction Surveillance Monitor’ (มีนาคม 2013);’Eye in the Sky Series: Louisiana – Gaming Jurisdiction Surveillance Monitor’

(มีนาคม 2013); ‘Eye in the Sky Series: Missouri – Gaming Jurisdiction Surveillance Monitor’ (มีนาคม 2013);’Eye in the Sky Series: Ohio – Gaming Jurisdiction Surveillance Monitor’ (มีนาคม 2013)’Eye in the Sky Series: Texas – Gaming

Jurisdiction Surveillance Monitor’ (มีนาคม 2013’ฟิทช์ยืนยัน IDR ของ Pinnacle ที่’ B ‘ในการเข้าซื้อกิจการของ Ameristar; รักษาแนวโน้มเชิงบวก ‘(ธันวาคม 2555);

– ‘2013 Outlook: US Gaming (Return Generation in Full Swing)’ (ธันวาคม 2555)เกณฑ์ที่ใช้บังคับและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องวิธีการจัดอันดับองค์กรhttp://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=684460

อันดับการกู้คืนและเกณฑ์การรับรองสำหรับผู้ออกตราสารที่ไม่ใช่สถาบันการเงิhttp://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=693773

Pinnacle Entertainment, Inc. – การพิจารณาจัดหาเงินทุนของ Ameristar Acquisition

http://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=714036

Eye in the Sky Series: Indiana ¬ タ ヤ Gaming Jurisdiction Surveillance Monitor

http://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=701835

Eye in the Sky Series: Louisiana ¬ タ ヤ Gaming Jurisdiction Surveillance Monitor

http://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=698851

Eye in the Sky Series: Missouri ¬ タ ヤ Gaming Jurisdiction Surveillance Monitor

http://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=699793

ซีรี่ส์ Eye in the Sky: โอไฮโอ ¬ タ ヤ การเฝ้าระวังการเล่นเกมตามกฎหมาย

http://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=704038

Eye in บาคาร่า UFABET the Sky Series: Texas ¬ タ ヤ Gaming Jurisdiction Surveillance Monitor

http://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=702609

2013 Outlook: การเล่นเกมของสหรัฐอเมริกา (Return Generation in Full Swing)

http://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=696684การเปิดเผยเพิ่มเติมสถานะการชักชวนhttp://www.fitchratings.com/gws/th/disclosure/solicitation?pr_id=798195

การให้คะแนนเครดิต FITCH ทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อ จำกัด และการปฏิเสธความรับผิดบางประการ โปรดอ่านข้อ จำกัด และข้อปฏิเสธความรับผิดชอบเหล่านี้ได้โดยไปที่ลิงก์นี้: HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS นอกจากนี้คำจำกัดความของการให้คะแนนและข้อกำหนดในการใช้การ

ให้คะแนนดังกล่าวมีอยู่ในเว็บไซต์สาธารณะของหน่วยงาน ‘ WWW.FITCHRATINGS.COM’. การจัดอันดับที่เผยแพร่เกณฑ์และวิธีการสามารถหาได้จากเว็บไซต์นี้ในทุกช่วงเวลา จรรยาบรรณของ FITCH การรักษาความลับความขัดแย้งทางผลประโยชน์การดับเพลิงพันธมิตรการปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายและ

กระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สามารถหาได้จากส่วน ‘หลักจรรยาบรรณ’ สโบเบ็ต บาคาร่า UFABET ของเว็บไซต์นี้ FITCH อาจให้บริการอื่นที่อนุญาตแก่หน่วยงานที่ได้รับการจัดอันดับหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของบริการนี้สำหรับการให้คะแนนสำหรับสิ่งที่นักวิเคราะห์ผู้นำอยู่ในหน่วยงานที่ลงทะเบียนในสหภาพยุโรปสามารถพบได้ในหน้าสรุปรวมสำหรับปัญหานี้บนเว็บไซต์ FITCH

สมัครเว็บยูฟ่าเบท เกมส์คาสิโนรอยัล ดูข้อเสนอใหม่ล่าสุด

สมัครเว็บยูฟ่าเบท เจ้าหน้าที่มั ณ ฑะเลย์เตือนว่า “ไม่มีการรับรองว่าจะบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้าย” ข้อเสนอใหม่นี้เป็นจุดสูงสุดล่าสุดในการนั่งรถไฟเหาะตีลังกาที่เริ่มขึ้นเมื่อเกือบสองสัปดาห์ก่อน หลังจากทะเลาะกันมานานกว่าหนึ่งสัปดาห์มั ณ ฑะเลย์ในวันศุกร์ได้ปฏิเสธการเสนอราคาของ MGM MIRAGE ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดที่ผู้ถือหุ้นมั ณ ฑะเลย์ยอมรับความเสี่ยงหากหน่วยงานกำกับดูแลฆ่าข้อตกลง หรือต้องการขายสินทรัพย์รายใหญ่เนื่องจากกฎหมายต่อต้านการผูกขาด

ในเวลานั้นมั ณ ฑะเลย์กล่าวว่าข้อเสนอดังกล่าวจะทำให้ MGM MIRAGE มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมั ณ ฑะเลย์โดยให้ MGM MIRAGE มีทางเลือกในการยุติข้อตกลงหลังจาก 15 เดือนในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลตัดสินใจว่าข้อตกลงดังกล่าวผ่านการชุมนุมตามกฎระเบียบหรือไม่

การเสนอราคาใหม่จาก MGM MIRAGE ไม่เพียง แต่เสนอราคาที่สูงกว่า แต่ยังนำเสนอข้อตกลงในการฆ่า ในขณะเดียวกันตัวแทนของชุมชนธุรกิจชนกลุ่มน้อยในลาสเวกัสก็แยกกันออกว่าการซื้อกิจการมั ณ ฑะเลย์ที่ MGM MIRAGE เสนอจะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นสำหรับผู้ค้ารายย่อยหรือไม่และโครงการความหลากหลายของ บริษัท ร่วมจะดีกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ผู้นำทางธุรกิจหลายคนรวมถึงฮันนาห์บราวน์ประธานหอการค้าเมืองที่มุ่งเน้นสีดำเริ่มพิจารณาถึงผลกระทบของการเข้าซื้อกิจการก่อนที่ข้อตกลงฉบับแก้ไขจะเริ่มดำเนินการ

บราวน์กล่าวว่าการผสมผสานของทั้งสอง บริษัท สมัครเว็บยูฟ่าเบท จะไม่ดีต่อชุมชนธุรกิจโดยทั่วไปและนักธุรกิจส่วนน้อยโดยเฉพาะเนื่องจากจะมีร้านค้าน้อยกว่าที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในสัญญา เธอยังบอกด้วยว่าเธอไม่ประทับใจกับโปรแกรมความหลากหลายของ MGM MIRAGE มากพอที่จะเห็นว่าการรวม บริษัท เป็นสิ่งที่ดีสำหรับการจ้างงานของชนกลุ่มน้อย

“ ใหญ่ขึ้นไม่ได้ดีกว่าเสมอไป” บราวน์กล่าว

“ฉันคิดว่าการแข่งขันมีความสำคัญต่อผู้บริโภคและผู้ขาย” เธอกล่าว “หากคุณลบคู่แข่งรายใหญ่รายหนึ่งออกจากสนามก็จะเป็นการลบหนึ่งในตัวเลือกของคุณผู้ขายมองหาโอกาสใหม่ ๆ อยู่เสมอดังนั้นคุณจึงต้องการความเป็นไปได้มากขึ้นไม่ใช่น้อย”

สำหรับโปรแกรมความหลากหลายของ MGM MIRAGE บราวน์กล่าวว่าเธอไม่รู้สึกว่า บริษัท มีความก้าวหน้าเพียงพอในการวางคนที่มีสีในตำแหน่งบริหาร

“ชาวแอฟริกันอเมริกันสามารถได้รับตำแหน่งในระดับล่าง ๆ มาโดยตลอด แต่ไม่ได้อยู่ในระดับการตัดสินใจ” บราวน์กล่าว “ถ้าคุณไม่ได้เตรียมคนของคุณ (สำหรับตำแหน่งบริหาร) คุณก็ต้องอับอายมันเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่ต้องเตรียมคนงานเหล่านั้นให้พร้อมสำหรับตำแหน่งบริหาร”

MGM MIRAGE ถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการจ้างงานที่หลากหลายและการจัดหารายย่อยในอุตสาหกรรมเกม ในเดือนเมษายน บริษัท กล่าวว่าเปอร์เซ็นต์ของคนงานชนกลุ่มน้อยที่ บริษัท จ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น 52.52 เปอร์เซ็นต์ในปี 2546 จาก 51.65 เปอร์เซ็นต์ในปี 2545 บริษัท มีพนักงาน 41,000 คน

เปอร์เซ็นต์ของผู้บริหารส่วนน้อยอยู่ที่ประมาณ 29 เปอร์เซ็นต์และ บริษัท ได้ขยายความสัมพันธ์ตามสัญญากับผู้รับเหมารายย่อย

บริษัท ยังกล่าวอีกว่าได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสมาคมและองค์กรของชนกลุ่มน้อย

แต่บราวน์ยังคงรู้สึกว่าชนกลุ่มน้อยต้องเติมเต็มตำแหน่งที่มีความหมายมากขึ้น

“ ฉันไม่มั่นใจเลยว่าโครงการสร้างความหลากหลายของ MGM (MIRAGE) จะมีผลในมั ณ ฑะเลย์จนกว่าจะมีคนเข้ามาดำรงตำแหน่งสำคัญมากขึ้น” เธอกล่าว “ฉันไม่เห็นมัน”

บราวน์ไม่ได้เป็นตัวแทนของสิ่งที่ผู้สนับสนุนธุรกิจของชนกลุ่มน้อยรายอื่นพูดเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการในอนาคต

“เราตื่นเต้นมากเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ” Al Barber ประธานสมาคมผู้รับเหมาชนกลุ่มน้อยแห่งชาติเนวาดา “นี่คือสอง บริษัท ที่มุ่งมั่นที่จะให้โอกาสแก่ผู้รับเหมารายย่อย”

Barber กล่าวว่าความเป็นผู้นำด้านความหลากหลายของ MGM MIRAGE จะมอบโอกาสให้กับชนกลุ่มน้อยมากขึ้นเนื่องจากมั ณ ฑะเลย์จะดำเนินการภายใต้ปรัชญาเดียวกัน เขากล่าวว่าบทอื่น ๆ ของสมาคมยังมองว่าการเข้าซื้อกิจการที่เสนอนั้นเป็นไปในทางบวก

“MGM MIRAGE อยู่ในระดับแนวหน้าของความหลากหลายและมั ณ ฑะเลย์มีอสังหาริมทรัพย์อยู่ทั่วสหรัฐอเมริกา” Barber กล่าว “ดังนั้นข้อตกลงนี้จึงเกิดขึ้นในระดับชาติทั้งสอง บริษัท มีคุณสมบัติที่ NMAC มีบทต่างๆและพวกเขามองว่านี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับทั้งสมาคม”

Otto Merida ผู้อำนวยการบริหารของหอการค้าละตินกล่าวว่าในขณะที่บางคนมองว่าการรวมกิจการด้วยความสงสัย แต่สาธารณชนควรรับรู้ว่าเป็นทิศทางที่อุตสาหกรรมกำลังมุ่งหน้าไป และเขากล่าวว่า MGM MIRAGE มีประวัติที่ดีในเรื่องความหลากหลาย

“น่าเสียดายที่ (การควบรวมกิจการ) นี้เป็นที่ที่ บริษัท ขนาดใหญ่จะมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น” Merida กล่าว “แต่ฉันไม่เห็นปัญหาใด ๆ พวกเขา (MGM MIRAGE) อยู่แถวหน้าของอุตสาหกรรมในการจัดหาผู้ขายรายย่อยพวกเขามีโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ”

เขาบอกว่าเขาสบายใจที่จะปล่อยมันไป “อยู่ในมือของคณะกรรมการการเล่นเกม (เนวาดา) เพื่อพิจารณาว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่”

Bill Thompson ประธานภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเนวาดาลาสเวกัสกล่าวว่าโปรแกรมความหลากหลายของ MGM MIRAGE อาจถูกมองว่าเป็นผลดีโดยหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งจะพิจารณาว่าการซื้อกิจการนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือไม่

“ ทุกสิ่งที่ MGM ได้ทำในเชิงบวกในชุมชนจะเป็นทรัพย์สิน” ทอมป์สันกล่าว “หน่วยงานกำกับดูแลกำลังมองหาสิ่งที่แตกต่างกันมากมาย: ความสมบูรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและสิ่งที่พวกเขากำลังจะทำกับ Circus Circus Reno มีความสำคัญมากกว่า (โปรแกรมความหลากหลาย) อาจทำให้ความกังวลว่าพวกเขาจะทิ้งอสังหาริมทรัพย์ หากพวกเขาพูดว่า ‘เราเป็นพลเมืองที่ดีขององค์กร’ นั่นอาจช่วยคลายความกลัวได้บ้าง “ทอมป์สันกล่าว

ผู้ถือหุ้นของ Mandalay Resort Group สองคนยื่นฟ้องแยกกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในศาลแขวงคลาร์กเคาน์ตี้กล่าวหาว่าผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารของ บริษัท ล้มเหลวในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในระหว่างการเสนอราคาเข้าครอบครองโดยไม่ได้ร้องขอของ MGM MIRAGE

ทั้งสองฝ่ายถูกยื่นฟ้องก่อนที่มั ณ ฑะเลย์จะปฏิเสธข้อเสนอเบื้องต้นของ MGM MIRAGE ในวันศุกร์และรายงานข้อตกลงที่ตามมาโดยฝ่ายบริหารเพื่อเสนอราคาที่สูงขึ้นในวันจันทร์

ทั้งสองขอสถานะการดำเนินคดีในนามของผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบในทำนองเดียวกันและทั้งเจ้าหน้าที่ชื่อและกรรมการของมั ณ ฑะเลย์รีสอร์ทกรุ๊ปเป็นจำเลย

คำร้องเรียนหนึ่งเรื่องยื่นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายนในนามของ Robert Lowinger ชื่อประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Michael Ensign ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและผู้อำนวยการ Glenn Schaeffer และกรรมการ William Bannen, Jeffrey Benjamin, Michael McKee, Rose McKinney-James, Donna More, Harold Phillips และ วิลเลียมริชาร์ดสันเป็นจำเลย

ชุดของ Lowinger ยื่นฟ้องเมื่อวันจันทร์หลังจากการประกาศการเสนอราคาเข้าซื้อกิจการมูลค่า 7.65 พันล้านดอลลาร์ของ MGM MIRAGE เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายนโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของมั ณ ฑะเลย์ล้มเหลวในการ “ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อเพิ่มมูลค่าและความดึงดูดใจของมั ณ ฑะเลย์ในฐานะผู้สมัครควบ / ซื้อกิจการ” และ “ล้มเหลวในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล เปิดเผยมั ณ ฑะเลย์สู่ตลาดกลางเพื่อสร้างการประมูลที่ดำเนินอยู่สำหรับมั ณ ฑะเลย์ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการมีส่วนร่วมในการเจรจาอย่างจริงจังกับ MGM หรือตัวแทน ”

ชุดที่สองยื่นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายนในนามของ Stephan Ham ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของ JC Ham Residuary Trust มีรายชื่อเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นจำเลยโดยละเว้นเบนจามิน แต่เพิ่มผู้อำนวยการ Arthur Bilger เป็นจำเลย

ชุดดังกล่าวถูกฟ้องในช่วงเวลาเดียวกันมั ณ ฑะเลย์ประกาศว่าปฏิเสธข้อเสนอเบื้องต้นของ MGM MIRAGE และอ้างถึงการขาดการตอบสนองของเจ้าหน้าที่มั ณ ฑะเลย์ต่อกำหนดเส้นตายในวันที่ 8 มิถุนายน MGM MIRAGE ชุดดังกล่าวกล่าวว่าเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการของมั ณ ฑะเลย์ “ยังไม่ตอบสนองและขอขยายเวลาจาก MGM แทนเพื่อเจรจาเงื่อนไขพิเศษสำหรับตัวเองเช่นแพ็คเกจค่าชดเชยและการจ้างงานต่อ”

ชุดดังกล่าวกล่าวว่าเจ้าหน้าที่มั ณ ฑะเลย์ “ล้มเหลวในการพิจารณาอย่างถูกต้องและสุจริตต่อการเสนอราคา MGM ที่ถูกต้องซึ่งแสดงถึงเบี้ยประกันภัยมากกว่า 22 เปอร์เซ็นต์จากราคาซื้อขายของหุ้นก่อนที่จะเสนอในวันที่ 2 มิถุนายนเพื่อจุดประสงค์เดียวในการยึดตัวเอง ในตำแหน่งที่ร่ำรวยในฐานะผู้จัดการของ บริษัท ที่มีการซื้อขายสาธารณะขนาดใหญ่และเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนรวมถึงผลประโยชน์ทางการเงินส่วนบุคคลที่โจทก์หรือชั้นเรียนไม่ได้แบ่งปัน ”

ชุดดังกล่าวขอประกาศว่าจำเลยละเมิดหน้าที่ของตนต่อผู้ถือหุ้นและความเสียหายที่ไม่ได้ระบุค่าตอบแทน

ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของมั ณ ฑะเลย์เพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดดังกล่าว

ทนายความมาร์คอัลไบรท์ได้ยื่นฟ้องเป็นข้อร้องเรียนในชั้นเรียนซึ่งหมายความว่าในที่สุดผู้ถือหุ้นรายอื่นก็อาจเข้าร่วมการกระทำ

โฆษกหญิงของ Albright กล่าวว่าเขาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาท้องถิ่นสำหรับการกระทำทั้งสอง ทนายความหลักของชุดสูทของ Lowinger คือทนายความของนิวยอร์ก Mark Gardy ในขณะที่ทนายความนำของชุดสูทของ Ham คือ Randall Baron และ Douglas Britton จาก San Diego

ซานโฮเซ่แคลิฟอร์เนีย – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – แบม! เอนเตอร์เทนเมนท์ (R) (Nasdaq: BFUN) ยินดีต้อนรับข้อตกลงล่าสุดของ VIS iTV กับ Youbet.com (Youbet) ในฐานะก้าวสำคัญสู่ตลาดอเมริกาเหนือ

VIS iTV เป็น บริษัท ร่วมทุนระหว่าง Flextech Television Limited (Flextech) ซึ่งเป็น บริษัท ในเครือของ Telewest Communications plc (Telewest) และ VIS entertainment Ltd. (VIS) ซึ่งการเข้าซื้อกิจการโดย BAM! ไปอย่างไม่มีเงื่อนไขเมื่อเดือนที่แล้ว

ข้อตกลงกับ Youbet จะเป็นการเปิดตัว I-Race (TM) ครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเกมการจัดการม้าเสมือนจริงที่ทันสมัยของ VIS iTV และเกมเข้าแข่งขันทำให้แฟน ๆ Youbet สามารถเป็นเจ้าของฝึกอบรมและแข่งขันม้าเสมือนจริงได้ทางออนไลน์

เมื่อเปิดใช้งานแล้วลูกค้าของ Youbet จะสามารถเข้าถึงเนื้อหาการแข่งรถที่ไม่มีสะดุดตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันพร้อมกราฟิกที่สมบูรณ์แบบ ออกอากาศจากสกอตแลนด์ซึ่งเทคโนโลยีได้รับการพัฒนา – I-Race เป็นช่องทีวีที่สร้างขึ้นแบบดิจิทัล 100%

“ข้อตกลง VIS iTV กับ Youbet.com ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของ บริษัท เมื่อเราเปิดตัวการร่วมทุนกับ Flextech เรารู้ว่าเทคโนโลยีของเราจะช่วยให้พันธมิตรใหม่ ๆ เช่น Youbet มีเนื้อหาใหม่ที่ลูกค้าต้องการ” Chris van der กล่าว Kuyl ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ VIS

“เราเชื่อว่า VIS iTV จะดึงดูดความสนใจจากผู้ให้บริการเนื้อหาในภาคออนไลน์และการแพร่ภาพมากขึ้นเทคโนโลยีของเราเป็นที่ยอมรับระดับโลกและเราเชื่อว่าแอปพลิเคชันนี้จะยังคงดึงดูดผู้ให้บริการทุกแพลตฟอร์มเนื่องจากพวกเขาแสวงหาเนื้อหามากขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพสูง เนื้อหา.”

“นี่เป็นแรงดึงดูดที่สำคัญสำหรับทุกฝ่ายเมื่อ VIS และ BAM! พูดคุยถึงการรวมกันของเราเมื่อต้นปีนี้และการมุ่งเน้นไปที่ VIS iTV จะยังคงเป็นส่วนสำคัญในกิจกรรมของเราในอนาคต”

ลอนดอน – ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์: “วาณิชธนกิจ UBS กล่าวว่าได้ลดเป้าหมายสำหรับ Rank Group และ Stanley Leisure แต่ยังคงคำแนะนำที่” เป็นกลาง “สำหรับทั้งสองหุ้น

“โฆษกหญิงของ UBS กล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าธนาคารได้ปรับลดเป้าหมายสำหรับ Rank เป็น 325 เพนนีจาก 355p และสำหรับ Stanley Leisure เป็น 460p จาก 500p … ”

คูราเซา – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – Jackpot Madness ทำลายสถิติแจ็คพอตออนไลน์อีกครั้ง Joaquim M. ได้รับรางวัล€ 1,453,610.18 ในสล็อตโปรเกรสซีฟ Major Millions ที่ Jackpot City ในวันที่ 1 มิถุนายน
นี่เป็นผู้เล่นคนที่สี่ที่เข้าร่วมในกลุ่มเศรษฐีรายใหญ่ผ่านเครือข่ายโปรเกรสซีฟ Jackpot Madness รวมถึงการชนะแจ็คพอตออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา คาสิโน Jackpot City ซึ่งเป็นสมาชิกของเครือข่าย Jackpot Madness จะจ่ายเงินรางวัลให้ Joaquim ด้วยการจ่ายเงินสดเพียงครั้งเดียว

Francine Haliva โฆษกของ Jackpot Madness แสดงความคิดเห็นว่า “เราตื่นเต้นเสมอเมื่อ Major Millions ทำลายสถิติออนไลน์สำหรับการจ่ายเงินที่มากที่สุดการชนะครั้งนี้น่าตื่นเต้นเป็นพิเศษเนื่องจาก Joaquim M. เป็นเศรษฐีรายใหญ่ในยุโรปคนแรกของเรา Jackpot Madness เปิดตัวเว็บไซต์ระหว่างประเทศและหลายสกุลเงิน ตัวเลือกในเดือนตุลาคมปีที่แล้วและเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นตัวทำลายสถิติใหม่ล่าสุดของเรามาจากการจัดอันดับของผู้เล่นต่างชาติซึ่งจะนับเป็นครั้งแรกที่ Jackpot Madness ครองตำแหน่งเศรษฐีในสกุลเงินยูโร ”

Jackpot Madness สัมภาษณ์ Joaquim ถึงปฏิกิริยาของเขาต่อการชนะที่ยอดเยี่ยมนี้และเขาแจ้งให้เราทราบว่าเร็ว ๆ นี้เขาจะฉลองวันเกิดครบรอบ 50 ปีและครบรอบแต่งงาน 25 ปี Joaquim วางแผนที่จะใช้ชัยชนะนี้เพื่อเฉลิมฉลองอย่างมีสไตล์ Joaquim ได้รับบาดเจ็บเมื่อ 9 ปีก่อนและไม่สามารถทำงานได้ตั้งแต่นั้นมา เขาวางแผนที่จะลงทุนบางส่วนจากเงินที่ได้มาและแบ่งให้กับลูกชายและลูกสาวของเขาซึ่งปัจจุบันเป็นนักศึกษา

Major Millions เป็นสล็อตโปรเกรสซีฟที่ได้รับความนิยมอย่างสูงซึ่งตอนนี้มีให้เลือกสองเวอร์ชันและสามสกุลเงิน เมื่อเร็ว ๆ นี้ Jackpot Madness ได้เปิดตัวโปรเกรสซีฟนี้ในเวอร์ชัน 5 รีล 15 เพย์ไลน์ใหม่ ทั้งรุ่นคลาสสิกและ 5 รีลใหม่จ่ายเป็นแจ็คพอตโปรเกรสซีฟสะสมเดียวกัน แจ็คพอตเริ่มต้นที่ 250,000 ดอลลาร์และเติบโตขึ้นจนกว่าจะได้รับรางวัล

เกี่ยวกับ Jackpot Madness ดำเนินการโดย Jumbo Jackpots of Curacao เป็นเครือข่ายโปรเกรสซีฟออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก รางวัลแจ็คพอตทั้งหมดที่ได้รับจากคาสิโนที่ให้บริการเกมเหล่านี้ผ่านการจ่ายเงินสดโดยตรงเต็มจำนวนซึ่งเป็นเกมเดียวบนอินเทอร์เน็ตที่ให้สิทธิประโยชน์นี้ เป้าหมายของพอร์ทัลคือเพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบแจ็คพอตมีจุดหมายเดียวที่มีโปรเกรสซีฟให้เลือกมากมายซึ่งมีการจ่ายเงินรางวัลบ่อยครั้งและแจ็คพอตที่ทำลายสถิติ ผลรวมแจ็คพอตเป็นแบบ “ถ่ายทอดสด” และ Jackpot Madness ให้ข้อมูลที่อัปเดตอย่างต่อเนื่องพร้อมลิงก์ไปยังคาสิโนกว่า 70 แห่ง การจ่ายเงินทั้งหมดมากกว่า $ 125,000,000 และจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

สหราชอาณาจักร – 15 มิถุนายน 2547 – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – UKBetting ได้กลายเป็นเจ้ามือรับแทงที่ใช้ OpenBet รายแรกที่ทำตลาดเกมที่เน้นทักษะต่างๆเช่นเกมปาเป้ากอล์ฟและไพ่นกกระจอก

UKBetting จับคู่ผู้เล่นใน Pools เพื่อแข่งขันกันเองในหลาย ๆ เกม การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อเสนอบริการนี้ UKBetting ได้รวมบริการนี้เข้ากับแอปพลิเคชันบนเว็บของตนโดยใช้บริการ ewallet ของ OpenBet API RENO, Nevada – (PRESS RELEASE) – International Game Technology (NYSE: IGT) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัท กำลังแลกเงินหลักทั้งหมด 569.6 ล้านดอลลาร์ซึ่งค้างชำระหนี้อาวุโส 8.375% ซึ่งครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม 2552 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 ในราคาไถ่ถอน คำนวณตามเงื่อนไขของบันทึกย่ออาวุโสบวกดอกเบี้ยค้างรับ แต่ยังไม่ได้ชำระจนถึงวันที่ไถ่ถอน IGT ยังตั้งใจที่จะยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่สอดคล้องกันซึ่งจับคู่กับหมายเหตุอาวุโสด้วยจำนวนเงิน 350.0 ล้านดอลลาร์

ขณะนี้ IGT อยู่ระหว่างการยกเลิกวงเงินสินเชื่อ 260.0 ล้านดอลลาร์ที่มีอยู่และจัดวงเงินสินเชื่อใหม่ 1.0 พันล้านดอลลาร์ซึ่งคาดว่าจะประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน 5 ปี 800.0 ล้านดอลลาร์และเงินกู้ระยะ 5 ปี 200.0 ล้านดอลลาร์ ก่อนที่จะมีการปิดวงเงินสินเชื่อใหม่ IGT อาจยอมรับข้อผูกพันที่เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มขนาดได้สูงสุดถึง 500.0 ล้านดอลลาร์ ความสามารถของเราในการสร้างวงเงินสินเชื่อใหม่และขนาดสูงสุดของวงเงินสินเชื่อนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการอนุมัติตามกฎข้อบังคับบางประการ ผลกระทบสุทธิของธุรกรรมเหล่านี้คาดว่าจะทำให้ต้นทุนดอกเบี้ยสุทธิก่อนหักภาษีลดลงประมาณ 5.0 ล้านดอลลาร์เหลือ 7.0 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2547 และลดลงประมาณ 24.0 ล้านดอลลาร์เหลือ 28.0 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2548

ต้นทุนโดยประมาณของธุรกรรมเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ไถ่ถอน แต่คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 675.0 ล้านดอลลาร์ถึง 705.0 ล้านดอลลาร์ IGT ตั้งใจที่จะระดมทุนในการทำธุรกรรมเหล่านี้โดยใช้รายได้จากการระดมทุนของเงินกู้ระยะยาว 200.0 ล้านดอลลาร์และยอดคงเหลือจากเงินสดที่มีอยู่ IGT คาดว่าจะรับรู้ผลขาดทุนจากการเกษียณอายุก่อนกำหนดของหนี้ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2547 รวมระหว่าง 70.0 ล้านดอลลาร์ถึง 90.0 ล้านดอลลาร์โดยหักภาษี

IGT ยังประกาศในวันนี้ว่าคณะกรรมการ บริษัท ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสจำนวนสิบเซ็นต์ ($ 0.10) ต่อหุ้นซึ่งจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2547 ในเดือนกันยายน 2546 คณะกรรมการของ IGT ได้เพิ่มจำนวน ระดับเงินปันผลรายไตรมาสจากเจ็ดเซนต์ครึ่ง (0.075 ดอลลาร์) จนถึงระดับปัจจุบันที่ 10 เซนต์ (0.10 ดอลลาร์) คณะกรรมการมีความประสงค์ที่จะทบทวนระดับเงินปันผลในปัจจุบันในการประชุมเดือนกันยายน 2547

การอนุญาตซื้อหุ้นคืนที่เหลือของเราภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนของ IGT ปัจจุบันมีจำนวนหุ้นทั้งหมด 39.5 ล้านหุ้น

IGT ยังประกาศว่ายังคงสบายใจกับการประมาณการค่าเฉลี่ยของถนนในปัจจุบันที่ 1.32 ดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณ 2547 โดยไม่รวมผลกระทบของการสูญเสียจากการปลดหนี้ก่อนกำหนดดังกล่าวข้างต้นและเป้าหมายของเราที่จะเติบโต 15% ในกำไรต่อหุ้นปีงบประมาณ 2548

นิวยอร์ก – ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์: “ผู้ผลิตสล็อตแมชชีน International Game Technology (NYSE: IGT) เมื่อวันพุธที่ผ่านมากล่าวว่า บริษัท กำลังขยายวงเงินสินเชื่อและสบายใจกับการคาดการณ์ผลกำไรเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ในปี 2547 ที่ 1.32 ดอลลาร์ต่อหุ้นส่งผลให้หุ้นเพิ่มขึ้น 3.6 เปอร์เซ็นต์.

หุ้นของ IGT ร่วงลง 10% ในวันอังคารเนื่องจากความกังวลว่าการขยายตัวตามแผนของ บริษัท ในสหราชอาณาจักรอาจตกราง แต่คำแถลงในวันพุธของ IGT และรายงานของนักวิเคราะห์ช่วยบรรเทาความกลัวเหล่านั้นตามที่ Art Hogan หัวหน้านักวิเคราะห์การตลาดของ บริษัท การลงทุน Jefferies & Co.

… รีโน IGT ซึ่งตั้งอยู่ในเนวาดากล่าวว่ากำลังยุติวงเงินสินเชื่อ 260 ล้านดอลลาร์และจัดเตรียมวงเงินใหม่ 1 พันล้านดอลลาร์ซึ่งคาดว่าจะประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน 5 ปี 800 ล้านดอลลาร์และเงินกู้ระยะ 5 ปี 200 ล้านดอลลาร์ … ”

หลังจากการประชุมเจ็ดชั่วโมงหลังปิดประตูคณะกรรมการบริหารของมั ณ ฑะเลย์รีสอร์ทกรุ๊ปเมื่อปลายวันอังคารที่ผ่านมาได้ยกนิ้วให้กับข้อเสนอการซื้อกิจการมูลค่า 7.9 พันล้านดอลลาร์ของ MGM Mirage ผู้บริหาร MGM Mirage กล่าวเมื่อปลายวันอังคาร

คณะกรรมการของ MGM Mirage ได้พบกันก่อนหน้านี้ในวันนั้นและได้รับการอนุมัติข้อตกลงขั้นสุดท้ายที่จะสร้าง บริษัท เกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีรายได้รวมกันเกือบ 7 พันล้านดอลลาร์ต่อปี

คณะกรรมการของมั ณ ฑะเลย์ได้ทำสิ่งที่ผู้สังเกตการณ์หลายคนคิดว่าจะเป็นการลงคะแนนตามปกติโดยตกลงเวลา 21.30 น. เพื่อเดินหน้าการควบรวมกิจการ

Jim Murren ประธาน MGM Mirage กล่าวว่าทั้งสองฝ่ายไม่พบอุปสรรคใด ๆ หรือเปลี่ยนแปลงข้อเสนอซื้อหุ้นมูลค่า 71 ดอลลาร์ที่ประกาศเมื่อวันจันทร์ คาดว่าดีลจะปิดได้ภายในสิ้นไตรมาสแรกของปีหน้า

Murren กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวมีความสำคัญเนื่องจาก บริษัท ของเขามีการพัฒนาอย่างมากในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาจนกลายเป็น บริษัท บันเทิงหลากแง่มุมที่มีอนาคตที่ดีในลาสเวกัส

“ ธุรกรรมนี้จะช่วยเสริมสิ่งที่เรามีอยู่แล้วและช่วยให้เราขยายข้อเสนอของเราได้และยังสร้าง บริษัท ที่มีการเงินที่ดีขึ้นอีกด้วย” เขากล่าว

Murren กล่าวว่าการเจรจาเป็นไปอย่างเป็นมิตร แต่เข้มข้นและเขายกย่องคณะกรรมการและผู้บริหารของมั ณ ฑะเลย์ที่ทำงานหนักมากในนามของผู้ถือหุ้นและพนักงาน

Glenn Schaeffer ประธานาธิบดีมั ณ ฑะเลย์ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในช่วงดึกของคืนวันอังคาร

Murren กล่าวว่าขั้นตอนต่อไปคือให้ทั้งสอง บริษัท ส่งใบสมัครที่เหมาะสมไปยังหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางและรัฐเพื่อขออนุมัติ

“ มีงานมากมายรออยู่ข้างหน้า” เขากล่าว “ข่าวดีก็คือเราได้ทำสิ่งนี้มาก่อนและเราทำได้ดีเรารู้ว่าต้องทำอย่างไร”

MGM Mirage เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้เพิ่มข้อเสนอเดิมเป็น 71 ดอลลาร์ต่อหุ้น 4.8 พันล้านดอลลาร์บวกกับสมมติฐานหนี้ 2.5 พันล้านดอลลาร์และหนี้ที่เปลี่ยนแปลงได้ 600 ล้านดอลลาร์

มีการเสนอที่จะจ่าย 7.65 พันล้านดอลลาร์ 68 ดอลลาร์ต่อหุ้น แต่มั ณ ฑะเลย์ปฏิเสธการเสนอราคาเดิมที่ไม่ได้ร้องขอเมื่อวันศุกร์หลังจากที่ MGM Mirage เพิ่มข้อกำหนดค่าธรรมเนียมการยกเลิกในนาทีสุดท้ายที่ Schaeffer เรียกว่าไม่สามารถยอมรับได้

แหล่งข่าวในวอลล์สตรีทกล่าวว่าผู้เจรจาตกลงที่จะเปลี่ยนข้อกำหนดค่าธรรมเนียมการเลิกราเพื่อให้ MGM Mirage รวบรวมเงิน 160 ล้านดอลลาร์ในกรณีที่ผู้ซื้อที่มีศักยภาพรายอื่นไม่น่าจะเข้ามาข้างหน้าและมั ณ ฑะเลย์ก็เลือกที่จะไม่ทำข้อตกลง

หุ้น MGM Mirage ปิดวันอังคารที่ 49.50 ดอลลาร์เพิ่มขึ้น 1.30 ดอลลาร์หรือ 2.7 เปอร์เซ็นต์จาก 2.1 ล้านหุ้นปริมาณการซื้อขายปกติสองเท่า นักวิเคราะห์กล่าวว่าหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมาเนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีการดำเนินการของคณะกรรมการที่ดีต่อการซื้อกิจการ

มั ณ ฑะเลย์ปิดที่ 67.88 ดอลลาร์เพิ่มขึ้น 28 เซนต์หรือ 0.4% จากการซื้อขาย 3.7 ล้านหุ้นซึ่งสูงกว่าปริมาณการซื้อขายปกติ 50%

แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับผลของการควบรวมกิจการที่เสนอจะมีผลต่ออำนาจการกำหนดราคาของ บริษัท ร่วมกัน แต่อดีตเจ้าหน้าที่ต่อต้านการผูกขาดของรัฐบาลบุชกล่าวว่าข้อตกลงควรจะเสร็จสิ้นหาก MGM Mirage และ Kirk Kerkorian เจ้าของส่วนใหญ่ต้องการที่จะควบรวมกิจการอย่างสมบูรณ์

แต่ Mike Cowie อดีตที่ปรึกษาด้านการดำเนินคดีของ Federal Trade Commission กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวซึ่งจะสร้างโกลิอัทเกมที่จะดำเนินการคาสิโน 30 แห่งทั่วโลกและเป็นเจ้าของรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในแถบ Strip จะทำให้เกิดการสอบสวนอย่างละเอียดว่าอาจ จะชะลอการตกลงเป็นเวลา 10 เดือน

Cowie ซึ่งเป็นหุ้นส่วนในสำนักงานกฎหมาย Howrey Simon Arnold & White ซึ่งตั้งอยู่ในวอชิงตันดีซีซึ่งเชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการผูกขาดและกฎหมายระหว่างประเทศกล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจเป็นเรื่องยากที่จะปกป้องเนื่องจาก FTC มีแนวโน้มที่จะกำหนดตลาดของ บริษัท ที่ควบรวมกันอย่างแคบ

แต่เขาคาดเดาว่าดีลจะปิดลงเนื่องจากทั้งสอง บริษัท เป็นเจ้าของ “คุณสมบัติที่หารไม่ได้” ซึ่งจะขายได้ง่ายหากจำเป็น

“คำถามเดียวคือต้องมีการขายสินทรัพย์หรือไม่ แต่อาจแตกออกจากกันด้วยเหตุผลทางธุรกิจเช่น Kerkorian ต้องการให้ศูนย์การประชุมมั ณ ฑะเลย์และหน่วยงานกำกับดูแลสั่งการขายกิจการ แต่ควรมีวิธีทำข้อตกลง” เขาพูดว่า.

คำถามสำคัญสำหรับ FTC คือวิธีกำหนดตลาดสำหรับ MGM Mirage และ Mandalay และตอนนี้ บริษัท ต่างๆแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงลูกค้ากับเขตอำนาจศาลท่องเที่ยวและเกมอื่น ๆ หรือเพียงแค่สำหรับลูกค้าที่มาลาสเวกัส

Cowie กล่าวว่าคำวินิจฉัยของ FTC ล่าสุดในประเด็นที่คล้ายกันแนะนำว่าหน่วยงานจะกำหนดตลาดให้แคบลงซึ่งจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการสอบสวนระยะที่สองซึ่งเป็นการตรวจสอบที่จริงจังที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

นักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทกล่าวว่าหากหน่วยงานกำหนดตลาดการแข่งขันของ บริษัท ว่าเป็นเพียงแค่ลาสเวกัสก็จะทำให้เกิดความกังวลเป็นพิเศษเนื่องจากการควบรวมกิจการที่เสนอจะเกินแนวทางของรัฐบาลกลางภายใต้ดัชนี Herfindahl-Hirschman ซึ่งเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักที่วัดความเข้มข้นของตลาดในอุตสาหกรรม

ปัจจุบันดัชนีจัดอันดับตลาดเกมของลาสเวกัสว่ามีความเข้มข้นปานกลางข้อมูลที่จัดทำโดยบริการวิจัยในนิวยอร์กแสดงให้เห็น แต่ด้วยการควบรวมกิจการ Leverage World กล่าวว่าตลาดของเมืองจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับที่เข้มข้นหรือผูกขาด

คาวีกล่าวว่า FTC จะให้ความสำคัญกับการตรวจสอบเอกสารการกำหนดราคาภายในมากขึ้นเพื่อพิจารณาว่า บริษัท ต่างๆกำหนดราคาห้องและการประชุมตามความคาดหวังที่พวกเขากำลังแข่งขันกันเพื่อธุรกิจในระดับประเทศหรือเฉพาะในบรรดาผู้ประกอบการโรงแรมคาสิโนรายอื่น ๆ บน Strip

ความกังวลเรื่องการต่อต้านการผูกขาดอาจเป็นปัญหาสำหรับคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเนวาดาทำให้การเจรจาล่าช้าออกไปอีกเนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐจะไม่ดำเนินการในกรณีนี้จนกว่าข้อตกลงจะได้รับไฟเขียวจาก FTC ประธานคณะกรรมการ Dennis Neilander กล่าว

เขากล่าวว่าการควบรวมกิจการที่เสนออาจใช้เวลานานกว่าปกติเนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลไม่เคยทบทวนการควบรวมกิจการครั้งใหญ่ภายใต้กฎข้อบังคับต่อต้านการผูกขาดฉบับใหม่ของรัฐ

Neilander กล่าวว่าเนวาดาไม่มีแนวทางเชิงตัวเลขและได้ละเว้นการตั้งค่าใด ๆ และเกี่ยวข้องกับอำนาจการกำหนดราคาของ บริษัท เป็นหลัก

คาวีกล่าวว่า MGM Mirage และมั ณ ฑะเลย์อาจจะโต้แย้งว่าพวกเขาแข่งขันในตลาดระดับประเทศโดยลูกค้าถูกขัดขวางด้วยราคาต่อรองจากคาสิโนจากแอตแลนติกซิตีไปยังดินแดนของชนเผ่าในแคลิฟอร์เนีย

แต่ บริษัท ที่ตั้งอยู่ในลาสเวกัสทั้งสองแห่งได้โต้แย้งว่าลาสเวกัสเป็นตลาดที่ไม่เหมือนใครซึ่งป้องกันคาสิโน Strip จากการแข่งขันนอกรัฐและแนวโน้มระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและ Cowie กล่าวว่า FTC จะตรวจสอบเอกสารภายในเพื่อพิจารณาว่า MGM Mirage เป็นพื้นฐานใด และมั ณ ฑะเลย์ใช้ในการกำหนดราคาห้องและพื้นที่จัดประชุม

เขากล่าวว่า Royal Caribbean Cruises และ Carnival Corp. ได้โต้แย้งที่คล้ายกันในการต่อสู้การควบรวมกิจการเมื่อปีที่แล้วและ FTC กำหนดธุรกิจเรือสำราญไว้อย่างแคบมาก

แต่หลังจากผ่านไป 10 เดือน FTC กล่าวว่ามีการแข่งขันเพียงพอจากผู้ให้บริการเรือสำราญรายอื่นเพื่อให้การควบรวมกิจการดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องถอนทุน

คาวีกล่าวว่าแม้ว่าข้อตกลงดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติ แต่ก็แนะนำว่า FTC จะใช้เวลาในการตรวจสอบการซื้อกิจการมั ณ ฑะเลย์อย่างใกล้ชิดและอาจกำหนดให้ บริษัท ที่รวมกันขายคาสิโนของโรงแรมโดยเฉพาะโดยพิจารณาจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือตามกลุ่มตลาด

อาจกำหนดให้ บริษัท ต้องขาย Bellagio หรือ Mandalay Bay หากตัดสินใจว่า บริษัท ที่ควบรวมกันมีอำนาจในการกำหนดราคามากเกินไปสำหรับรีสอร์ทระดับไฮเอนด์หรือ FTC อาจกำหนดให้ขายศูนย์การประชุมมั ณ ฑะเลย์หากหน่วยงานตัดสินใจว่าจะรวม บริษัท ร่วมกันก็จะควบคุมเช่นกัน พื้นที่จัดประชุมมาก

สถานการณ์ต่อต้านการผูกขาดก่อให้เกิดปริศนาสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลของเนวาดาที่พยายามหลีกเลี่ยงการกำหนดหลักเกณฑ์เชิงตัวเลข

หากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐแจ้งปัญหาการต่อต้านการผูกขาดด้วยการซื้อกิจการ MGM Mirage คาดว่าจะเสนอขายคุณสมบัติใด ๆ ที่จำเป็น แต่ต้องการให้หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดอัตราส่วนที่เฉพาะเจาะจงซึ่งจะต้องเป็นไปตามจำนวนห้องโต๊ะและช่อง

ภายใต้กฎระเบียบการต่อต้านการผูกขาดของเนวาดาไม่มีประวัติกรณีที่เกี่ยวข้องสำหรับการกำหนดให้ บริษัท ที่ควบรวมกันขายทรัพย์สินบางอย่างออกไป

แหล่งข่าวกล่าวว่ามิชิแกนเป็นพื้นที่เดียวที่หน่วยงานกำกับดูแลอาจบังคับให้ บริษัท เกิดใหม่ขายอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งที่ บริษัท เป็นเจ้าของ

แต่ละ บริษัท ดำเนินการคาสิโนในเมืองดีทรอยต์ซึ่งได้ออกใบอนุญาตการเล่นเกมสามใบให้กับผู้ประกอบการ มั ณ ฑะเลย์มีสัดส่วนการถือหุ้น 53.5 เปอร์เซ็นต์ใน MotorCity Casino และ MGM Mirage มีการดำเนินการชั่วคราวในตัวเมืองดีทรอยต์และกำลังวางแผนที่จะแทนที่ด้วยคาสิโน 575 ล้านดอลลาร์

หน่วยงานกำกับดูแลในรัฐอื่น ๆ เช่นอิลลินอยส์มิสซิสซิปปีและนิวเจอร์ซีย์จะต้องทบทวนข้อตกลงดังกล่าว แต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าพวกเขาไม่น่าจะคัดค้าน VANCOUVER, แคนาดา – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – ในความพยายามที่จะลดสแปมและส่งเสริมการปฏิบัติทางธุรกิจที่มีชื่อเสียง Interactive Gaming Council (IGC, www.igcouncil.org) ในวันนี้ได้ประกาศหลักปฏิบัติด้านการโฆษณาที่ปรับปรุงใหม่สำหรับผู้ให้บริการคาสิโนและซอฟต์แวร์ที่เป็นสมาชิก นักพัฒนา
“มันเป็นความจริงที่น่าเศร้าที่คาสิโนทางอินเทอร์เน็ตและหนังสือกีฬามีส่วนรับผิดชอบต่อปัญหาสแปมทั้งโดยเจตนาหรือไม่รู้ตัว” ริคสมิ ธ ผู้อำนวยการบริหารของ IGC กล่าว “สแปมมักมาจาก บริษัท การตลาดของบุคคลที่สามหรือ บริษัท ในเครือแทนที่จะเป็นผู้ให้บริการเกม แต่โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาสแปมสแปมทำให้ผู้บริโภคจำนวนมากไม่จำเป็นต้องมีเจตนาร้ายต่อการเล่นเกมออนไลน์

ตามที่ Smith ระบุว่าสแปมจากเว็บไซต์เกมยังให้ข้อมูลที่สมบูรณ์สำหรับวุฒิสมาชิกสหรัฐ Jon Kyl และพันธมิตรของเขาในการพยายามเข้าใจผิดเพื่อห้ามการเล่นเกมออนไลน์

คณะกรรมการบริหารของ IGC ในการประชุมที่โตรอนโตเมื่อเดือนที่แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีการแก้ไขหลักปฏิบัติด้านการโฆษณา จรรยาบรรณเตือนเกี่ยวกับการโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์รวมถึงสแปมและโฆษณาป๊อปอัป

“ในฐานะองค์กรการค้าโดยสมัครใจ” Smith ตั้งข้อสังเกตว่า “เรามีมาตรการลงโทษอย่างเป็นทางการเพียงเล็กน้อยเพื่อบังคับให้สมาชิกหยุดการส่งสแปมและแน่นอนว่ามีเว็บไซต์และพอร์ทัลเกมออนไลน์มากมายที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ IGC และที่เกี่ยวข้อง ด้วยแนวทางปฏิบัตินี้ แต่เมื่อเราประกาศอย่างเป็นทางการว่าการส่งสแปมไม่ใช่แนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่ยอมรับได้เราจะส่งข้อความที่มีประสิทธิภาพไปทั่วทั้งอุตสาหกรรมหลักจรรยาบรรณถือเป็นก้าวแรกสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมระหว่างประเทศจนกว่าจะมีการนำมาตรฐานดังกล่าวไปใช้อย่างกว้างขวาง IGC จะ นำตัวอย่างต่อไป ”

สมาชิก IGC ตามลักษณะธุรกิจและลูกค้าที่เล่นในเว็บไซต์ของสมาชิกโดยธรรมชาติที่พวกเขาเลือกในด้านความบันเทิงเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมาก “เราทุกคนเห็นโดยตรงว่าสแปมส่งผลกระทบต่อความเพลิดเพลินและประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตอย่างไร” Keith Furlong รองผู้อำนวยการ IGC กล่าว “ส่วนที่รับผิดชอบของอุตสาหกรรมเกมออนไลน์สามารถมีส่วนในการกำจัดกิจกรรมที่น่ารังเกียจนี้ได้โดยการทำความสะอาดการกระทำของตัวเอง”

นอกเหนือจากสแปมจรรยาบรรณการโฆษณายังครอบคลุมประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจออนไลน์ด้วยความรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่นการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูล หลักจรรยาบรรณระบุว่าการโฆษณาไม่ควรเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโอกาสในการชนะควรมีรสชาติดีและไม่ควรมุ่งเน้นไปที่ผู้เยาว์หรือแสดงในไซต์ที่มีผู้เยาว์แวะเวียน เว็บไซต์ควรมีชื่อและที่อยู่ของผู้ดำเนินการข้อมูลติดต่อสำหรับการร้องเรียนและข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลและใบอนุญาตการเล่นเกมที่ไซต์ดำเนินการ

“การยอมรับหลักปฏิบัตินี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความมุ่งมั่นของ IGC ที่มีต่อมาตรฐานระดับสูงและการควบคุมตนเองในอุตสาหกรรม” เฟอร์ลองกล่าว “แต่การบังคับใช้นโยบายเหล่านี้จำเป็นต้องมีการควบคุมโดยเขตอำนาจศาลของรัฐบาลหากรัฐบาลได้รับอนุญาตและควบคุมอุตสาหกรรมนี้ก็จะสามารถบังคับให้ผู้ปฏิบัติงานได้เช่นหยุดการส่งสแปมหรือเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมบนเว็บไซต์ของตน ในเขตอำนาจศาลการเล่นเกมบนบกส่วนใหญ่ของโลกหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลรับรองว่าคาสิโนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมนั่นคือวิธีที่สิ่งต่างๆควรทำงานในพื้นที่ไซเบอร์ ”

นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ IGC ต่อต้านการออกกฎหมายห้ามของสหรัฐฯเช่น “พระราชบัญญัติการห้ามระดมทุนการพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมาย” การเรียกเก็บเงินไม่เพียง แต่ก้าวก่ายสิทธิของรัฐในการควบคุมการเล่นเกมและจัดตั้งธนาคารในฐานะตำรวจอินเทอร์เน็ต แต่เป็นการสละหน้าที่ของรัฐบาลในการควบคุมการเล่นเกมเพื่อปกป้องพลเมือง

ในระหว่างการประชุมคองเกรสครั้งที่ 108 นี้ ส.ว. Kyl เข้ามาใกล้กว่าที่เคยในภารกิจแปลก ๆ ของเขาเพื่อห้ามการเล่นเกมออนไลน์นอกชายฝั่ง ในขณะเดียวกันเขาได้วิพากษ์วิจารณ์องค์การการค้าโลกในสิ่งที่เขาเรียกว่ามีความพยายามที่จะกำหนดเจตจำนงขององค์กรอื่นต่อสหรัฐฯสภาผู้แทนราษฎรผ่านพระราชบัญญัติห้ามการระดมทุนการพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและคณะกรรมการการธนาคารของวุฒิสภาได้อนุมัติร่างกฎหมายลักษณะเดียวกันที่ Kyl แนะนำ . แต่วุฒิสภาเต็มกำลังยุ่งอยู่กับการทำงานในประเด็นอื่น ๆ และไม่ได้ดำเนินการกับร่างกฎหมาย Kyl

“เรากำลังดำเนินการเพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในอุตสาหกรรมของเรา” Sue Schneider ประธาน IGC กล่าว “และเราได้ แต่หวังว่าเมื่อถึงเวลาที่วุฒิสภาพิจารณาร่างกฎหมาย Kyl วุฒิสมาชิกจำนวนมากพอจะตระหนักถึงความไร้ประโยชน์ของการห้ามและใบอนุญาต รัฐที่สนใจจะอนุญาตและควบคุมการเล่นเกมรูปแบบนี้ ”

ข้อความที่สมบูรณ์ของหลักปฏิบัติ เกมส์คาสิโนรอยัล การโฆษณาถูกโพสต์ไว้บนเว็บไซต์ของ IGC ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 เป็นสมาคมการค้าชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมการพนันแบบโต้ตอบระหว่างประเทศโดยมีสมาชิกที่ดำเนินการหรือให้บริการไปยังไซต์โต้ตอบที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่บนเวิลด์ไวด์เว็บ IGC ตั้งอยู่ในแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาเป็นตัวแทนของสภาพแวดล้อมการพนันแบบโต้ตอบที่ยุติธรรมและซื่อสัตย์ เพื่อช่วยผู้ปกครองปกป้องบุตรหลานของตนสมาชิก IGC ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมในระบบการติดฉลากด้วยตนเองของ Internet Content Rating Association IGC ได้พัฒนาจรรยาบรรณสำหรับสมาชิกและโปรแกรมที่เรียกว่า Help Hand เพื่อช่วยเหลือนักพนันที่มีปัญหา

คณะกรรมการของ MGM MIRAGE และ Mandalay Resort Group เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาลงมติอนุมัติข้อเสนอมูลค่า 7.9 พันล้านดอลลาร์ของ MGM MIRAGE สำหรับคู่แข่งมั ณ ฑะเลย์ซึ่งเป็นข้อตกลงที่สรุปแล้วจะสร้างเกมไททันด้วยวิธีการในการพัฒนารีสอร์ทหลายแห่งบน Las Vegas Strip รวมทั้งขยายคาสิโนที่มีอยู่

โอกาสในการขยายตัวในลาสเวกัสเป็นแรงจูงใจสำคัญในการควบรวมกิจการเจ้าหน้าที่ของ MGM MIRAGE กล่าวในวันนี้

“ในตอนท้ายของวันนี้เราเป็นนักพัฒนาและ (มั ณ ฑะเลย์) มีที่ดินมากมายสำหรับสร้างและดำเนินการ (คาสิโน) ต่อไป” จิมเมอเรนประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ MGM MIRAGE กล่าว

มั ณ ฑะเลย์คาดว่าจะสร้างรีสอร์ทบนพื้นที่ 22 เอเคอร์ซึ่งเป็นเจ้าของทางตอนใต้ของรีสอร์ทมันดาเลย์เบย์และยังมีอีก 15 เอเคอร์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนจากคาสิโน Luxor ด้วยเจ้าหน้าที่กล่าว ทั้งสอง บริษัท เป็นเจ้าของคาสิโน Monte Carlo โดยเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมทุนและที่ดินในบริเวณใกล้เคียง และ MGM MIRAGE ได้ออกแบบในการพัฒนาคาสิโน Boardwalk ที่เก่าแก่ขึ้นใหม่ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ 55 เอเคอร์ระหว่างคุณสมบัติของ Monte Carlo และ Bellagio

มั ณ ฑะเลย์จะนำวิธีคิดใหม่ ๆ มาสู่ บริษัท ที่รวมกันเมื่อเติบโตขึ้น

“ ในอุตสาหกรรมนี้คุณแข่งขันด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมไม่ใช่แค่เงินทุนและสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น” เกล็นแชฟเฟอร์ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของมั ณ ฑะเลย์รีสอร์ทกรุ๊ปกล่าว

บริษัท ต่างๆตกลงที่จะเสนอเงินสดโดย MGM MIRAGE ที่ 71 ดอลลาร์ต่อหุ้นสำหรับมั ณ ฑะเลย์ ข้อเสนอนี้รวมถึง 4.8 พันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อหุ้นมั ณ ฑะเลย์ 600 ล้านดอลลาร์ในพันธบัตรมั ณ ฑะเลย์ที่แปลงสภาพได้ยอดเยี่ยมและหนี้มั ณ ฑะเลย์ที่คงค้าง 2.5 พันล้านดอลลาร์ ข้อกำหนดรวมถึงค่าธรรมเนียมการยกเลิกประมาณ 160 ล้านดอลลาร์ที่จะจ่ายให้กับ MGM MIRAGE หาก บริษัท อื่นปรากฏตัวด้วยการเสนอราคาที่สูงขึ้นก่อนที่ดีลจะปิดลง Murren กล่าว ซึ่งสูงกว่าค่าธรรมเนียมการแยกทางที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ MGM Grand Inc. กับ Mirage Resorts Inc. ในปี 2543 ประมาณ 25 ล้านดอลลาร์

ข้อตกลงดังกล่าวคาดว่าจะปิดได้ภายในสิ้นไตรมาสแรกของปีหน้าจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นมั ณ ฑะเลย์รวมถึงการอนุมัติตามกฎระเบียบ การรวมกันนี้จะสร้าง บริษัท เกมส์คาสิโนรอยัล คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีคาสิโน 28 แห่งใน 5 รัฐและพนักงานมากกว่า 70,000 คนทั่วโลก รายได้สำหรับกิจการที่รวมกันในปี 2546 จะอยู่ที่ 6.5 พันล้านดอลลาร์ซึ่งทำให้คู่แข่งรายใหญ่ที่สุดของ บริษัท คือ Caesars Entertainment Inc. และ Harrah’s Entertainment Inc. สองสามพันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์คาดว่ากระแสเงินสดซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ผลกำไรที่สำคัญสำหรับคาสิโนจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์ต่อปีของ MGM MIRAGE เป็นประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์

นั่นหมายถึงกระแสเงินสดที่มีอยู่มากขึ้นเพื่อลงทุนใหม่ในลาสเวกัส Murren กล่าว “ ทั้งสอง บริษัท แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นผู้นำในการลงทุนซ้ำในชุมชนนี้” เขากล่าว “มีที่ดินมากมายให้พัฒนาและเมื่อคุณพัฒนาคุณก็เพิ่มงานเราจะกลายเป็นนายจ้างที่ใหญ่ขึ้นและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเล่นเกมและที่ไม่ใช่เกม”