เว็บ Royal Online V2 สมัครสโบเบท บางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บ Royal Online V2 สมัครสโบเบท ข้อความรวมถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทั่วไปสามารถระบุได้ด้วยการใช้คำศัพท์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเช่น “อาจ” “จะ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “ประมาณ” “คาดการณ์” “เชื่อ” หรือ “ดำเนินการต่อ” หรือคำในแง่ลบหรือคำอื่นที่คล้ายคลึงกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการยอมรับของลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่ม

ขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศเมื่อเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งที่มีผลิตภัณฑ์และทรัพยากรทางการเงินที่กว้างขึ้น คู่แข่งของเราแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด ความสามารถของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบความสำเร็จ การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ของเรา การพึ่งพาผู้ขายรายใหญ่ การพึ่งพาผู้ผลิตตามสัญญาเพื่อประกอบผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของเราในประเทศจีน ความสามารถของเราในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ความสามารถของเราในการ

สรรหาและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพเมื่อ บริษัท เติบโตขึ้น การพึ่งพาบุคคลที่สามสำหรับการขายนอกสหรัฐอเมริการวมถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยุโรปละตินอเมริกาและเอเชีย สภาพเศรษฐกิจและการเมืองในสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยุโรปละตินอเมริกาและเอเชีย การยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของตลาด ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในต่างประเทศ ความพร้อมใช้งานของส่วนประกอบของบุคคลที่สามในราคาที่เหมาะสม สงครามราคาหรือแรงกดดันด้าน

ราคา เว็บ Royal Online V2 ที่สำคัญอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ในสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการในอนาคต กลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำมันและก๊าซใหม่ของเราจะผลักดันให้ลูกค้ายอมรับมากขึ้น ผลของการฟ้องร้องระหว่าง TransAct และ Avery

Dennison Corporation; และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ

ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการอัปเดตให้สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด ผลิตภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการในอนาคต กลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำมันและก๊าซใหม่ของเราจะผลักดันให้

ลูกค้ายอมรับมากขึ้น ผลของการฟ้องร้องระหว่าง TransAct และ Avery Dennison Corporation; และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือ

โดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการอัปเดตให้สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด ผลิตภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการในอนาคต

กลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำมันและก๊าซใหม่ของเราจะผลักดันให้ลูกค้ายอมรับมากขึ้น ผลของการฟ้องร้องระหว่าง TransAct และ Avery Dennison Corporation; และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการอัปเดตให้สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ

การเข้าซื้อกิจการในอนาคต กลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำมันและก๊าซใหม่ของเราจะผลักดันให้ลูกค้ายอมรับมากขึ้น ผลของการฟ้องร้องระหว่าง TransAct และ Avery Dennison Corporation; และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการอัปเดตให้สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลง

หรือไม่คาดคิด ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการในอนาคต กลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำมันและก๊าซใหม่ของเราจะผลักดันให้ลูกค้ายอมรับมากขึ้น ผลของการฟ้องร้องระหว่าง TransAct และ Avery Dennison Corporation; และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงาน

ของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการอัปเดตให้สอดคล้องกับเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด ผลของการฟ้องร้องระหว่าง TransAct และ Avery Dennison Corporation; และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่าง

มากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการอัปเดตให้สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด ผลของการฟ้องร้องระหว่าง TransAct และ Avery Dennison

Corporation; และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ

ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการอัปเดตให้สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการอัปเดตให้สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลง

หรือไม่คาดคิด ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการอัปเดตให้สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิดTransAct Technologies Incorporated เป็นผู้นำในการพัฒนาและผลิตโซลูชันเฉพาะตลาด

ซึ่งรวมถึงเครื่องพิมพ์เทอร์มินัลซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สำหรับอุตสาหกรรมที่ทำธุรกรรมและอื่น ๆ อุตสาหกรรมเหล่านี้ ได้แก่ คาสิโนและเกมลอตเตอรีความปลอดภัยด้านอาหารการธนาคารจุดขายการบริการน้ำมันและก๊าซและการแพทย์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ แต่ละตลาดมีข้อกำหนดที่สำคัญและแตกต่างกัน

สำหรับการพิมพ์และการทำธุรกรรมจะไม่สมบูรณ์จนกว่าจะมีการผลิตใบเสร็จและ / หรือตั๋ว เครื่องพิมพ์และผลิตภัณฑ์ TransAct ได้รับการออกแบบมาจากพื้นฐานตามความต้องการเฉพาะของตลาดและจำหน่ายภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์Ithaca®, Epic, EPICENTRAL®และPrintrex® TransAct จัดจำหน่าย

เครื่องพิมพ์ผ่าน OEM ผู้ค้าปลีกมูลค่าเพิ่มผู้จัดจำหน่ายที่เลือก และตรงไปยังผู้ใช้ปลายทาง TransAct มีเครื่องพิมพ์ติดตั้งอยู่ทั่วโลกกว่า 2.4 ล้านเครื่อง TransAct ยังมุ่งมั่นที่จะให้บริการเครื่องพิมพ์ระดับโลกอะไหล่อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์การพิมพ์ให้กับฐานเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งทั่วโลกที่กำลังเติบโต ผ่าน

TransAct Services Group TransAct จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุสิ้นเปลืองที่ครบถ้วนที่ใช้ในกิจกรรมการพิมพ์และการสแกนของลูกค้าในตลาดการบริการการธนาคารการค้าปลีกการเล่นเกมรัฐบาลและน้ำมันและก๊าซ ผ่านเว็บสโตร์ อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์การพิมพ์ไปจนถึงฐานเครื่องพิมพ์ที่มีการติดตั้งเพิ่ม

ขึ้นทั่วโลก ผ่าน TransAct Services Group TransAct จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุสิ้นเปลืองที่ครบถ้วนที่ใช้ในกิจกรรมการพิมพ์และการสแกนของลูกค้าในตลาดการบริการการธนาคารการค้าปลีกการเล่นเกมรัฐบาลและน้ำมันและก๊าซ ผ่านเว็บสโตร์ อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์การพิมพ์ไปจนถึงฐานเครื่องพิมพ์

ที่มีการติดตั้งเพิ่มขึ้นทั่วโลก ผ่าน TransAct Services Group TransAct จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุสิ้นเปลืองที่ครบถ้วนที่ใช้ในกิจกรรมการพิมพ์และการสแกนของลูกค้าในตลาดการบริการการธนาคารการค้าปลีกการเล่นเกมรัฐบาลและน้ำมันและก๊าซ ผ่านเว็บ

สโตร์http://www.transactsupplies.comและทีมขายตรง TransAct ตอบสนองความต้องการออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ TransAct มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Hamden, CT สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมhttp://www.transact-tech.com หรือโทร 203.859.6800เกี่ยวกับ Suzo-Happ Group

กลุ่ม Suzo-Happ ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 โดยการรวมกิจการของ Suzo International ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเนเธอร์แลนด์และ Happ Controls ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Mount Prospect, IL ส่วนเพิ่มเติมที่สำคัญถูกสร้างขึ้นด้วย Advanced Electronic Systems ในปี 2548, Starpoint

Electrics ในปี 2549, Dynamics Chinatec ในปี 2550 และกลุ่ม บริษัท Transcity ในปี 2556 องค์กรที่รวมกันนี้ดำรงตำแหน่งผู้นำระดับโลกในตลาดอุปกรณ์เกมและความบันเทิงและอุปกรณ์เสริม พนักงาน 550 คนของ บริษัท ให้บริการลูกค้ามากกว่า 20,000 รายทั่วโลก Suzo-Happ มีความ

สามารถในการผลิตวิศวกรรมการจัดจำหน่ายและการบริการใน 10 ประเทศทั่วโลก ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่www.suzohapp.comข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าAsia Entertainment & Resources Ltd. ประกาศมูลค่าการซื้อขายของโรลลิงชิป 1.49 พันล้านเหรียญสหรัฐในเดือนสิงหาคม 2556
04 กันยายน 2556 08:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ฮ่องกง – ( BUSINESS WIRE ) – Asia Entertainment & Resources Ltd. (“ AERL”) (NASDAQ: AERL) ซึ่งดำเนินงานผ่าน บริษัท ในเครือและ บริษัท ผู้สนับสนุนที่เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการเล่นเกมในห้องวีไอพี (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) สำหรับเดือนสิงหาคม 2013 ที่ห้องวีไอพีของ บริษัท ในมาเก๊าอยู่ที่ 1.49 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเทียบกับ 1.47 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนสิงหาคม 2555 ซึ่งเปรียบเทียบกับปี – รายได้จากการเล่นเกมโดยรวมของมาเก๊าเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปีในเดือนสิงหาคม 2013 อัตราการชนะสำหรับเดือนสิงหาคม 2013 อยู่ที่ 2.65%

ในช่วงแปดเดือนแรกของปี 2013 มูลค่าการซื้อขายโรลลิ่งชิปของ AERL อยู่ที่ 11.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (เฉลี่ย 1.44 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน) ลดลง 10% เมื่อเทียบกับปีต่อปีเทียบกับ 12.85 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (เฉลี่ย 1.61 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน) สำหรับ แปดเดือนแรกของปี 2555 รายได้จากเกมรวมของมาเก๊าเพิ่มขึ้น 16% ในช่วงแปดเดือนแรกของปี 2556

การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการซื้อขายของโรลลิ่งชิปส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 2013 จากการเข้าซื้อ 100% ของผลกำไรที่ได้รับจากการดำเนินงานของห้องเกมวีไอพีที่ระดับ 1 ของ Le Royal Arc Casino

ห้องวีไอพีของ บริษัท เน้นการเดิมพันสูงเป็นหลัก บาคาร่าคิดเป็นประมาณ 88% ของการชนะคาสิโนมาเก๊าทั้งหมดตามข้อมูลของ Macau Gaming Inspection and Coordination Bureau (DICJ) ในมาเก๊ามีการใช้วิธีการจ่ายค่าตอบแทนสองวิธีเพื่อชดเชยผู้โปรโมตเกมห้องวีไอพี ตามค่าคอมมิชชันคงที่รายได้ของผู้สนับสนุนการเล่นเกมในห้องวีไอพีจะขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์การหมุนเวียนของโรลลิ่งชิปที่ตกลงกัน ในการแบ่งผลแพ้ / ชนะผู้สนับสนุนการเล่นเกมในห้อง VIP จะได้รับเปอร์เซ็นต์ที่ตกลงกันไว้ของ“ การชนะ” ในห้องเกมวีไอพี (รวมถึงค่าตอบแทนจูงใจบางอย่าง) และจะต้องรับเปอร์เซ็นต์ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นด้วย เมื่อเทียบกับค่าคอมมิชชั่นคงที่

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 ห้อง AERL VIP ทั้งหมดอยู่ในรูปแบบค่าตอบแทนส่วนแบ่งรายได้

คำจำกัดความของการหมุนเวียนชิปกลิ้ง

คาสิโนใช้โรลลิ่งชิปเทิร์นโอเวอร์เพื่อวัดปริมาณธุรกิจวีไอพีที่ทำธุรกรรมและแสดงถึงจำนวนเงินเดิมพันทั้งหมดที่ผู้เล่นทำ การเดิมพันจะเดิมพันด้วย “ชิปที่ไม่สามารถต่อรองได้” และการเดิมพันที่ชนะจะจ่ายโดยคาสิโนในรูปชิป “เงินสด” “ชิปที่ไม่สามารถต่อรองได้” ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้เล่นวีไอพีเพื่อให้คาสิโนคำนวณค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายให้กับผู้โปรโมตเกมในห้องวีไอพีค่าคอมมิชชั่นจะจ่ายตามจำนวน “ชิปที่ไม่สามารถต่อรองได้” ทั้งหมดที่ผู้เล่นแต่ละคนซื้อ ผู้โปรโมตเกมห้องวีไอพีจึงกำหนดให้ผู้เล่น “ม้วน” เป็นครั้งคราว “ชิปเงินสด” ของพวกเขาเป็นชิป “ไม่สามารถต่อรองได้” สำหรับการเดิมพันต่อไปเพื่อที่พวกเขาจะได้รับค่าคอมมิชชั่น การหมุนเวียนชิปกลิ้ง”) “ชิปที่ไม่สามารถต่อรองได้” สามารถเปลี่ยนกลับเป็นเงินสดได้ตลอดเวลาการเดิมพันโดยใช้ชิปหมุนซึ่งต่างจากการใช้ชิปเงินสด DICJ ใช้เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างรายได้จากโต๊ะ VIP และรายได้จากตารางตลาดมวลชน

เกี่ยวกับ Asia Entertainment & Resources Ltd.

AERL เป็น บริษัท โฮลดิ้งซึ่งดำเนินงานผ่าน บริษัท ในเครือและ บริษัท ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้โปรโมตเกมห้องวีไอพีและมีสิทธิ์ได้รับผลกำไรทั้งหมดของผู้สนับสนุนเกมวีไอพีจากห้องเกมวีไอพี ปัจจุบันผู้โปรโมตเกมห้องวีไอพีของ AERL ได้เข้าร่วมในการโปรโมตสิ่งอำนวยความสะดวกเกมวีไอพีสุดหรู 5 แห่งในมาเก๊าประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ห้องเล่นเกมวีไอพีหนึ่งห้องตั้งอยู่ที่โรงแรม 5 ดาวชั้นนำ StarWorld Hotel & Casino ในตัวเมืองมาเก๊าและอีกห้องหนึ่งตั้งอยู่ในโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Galaxy Macau ™ Resort ใน Cotai ซึ่งแต่ละห้องดำเนินการ โดย Galaxy Casino ห้องเล่นเกมวีไอพีเพิ่มเติมตั้งอยู่ที่ Sands Cotai Central และ City of Dreams Macau ทั้งใน Cotai

แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้รวมถึงแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าที่จัดทำขึ้นตามบทบัญญัติที่ปลอดภัยของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าคือข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวขึ้นอยู่กับความเชื่อและความคาดหวังในปัจจุบันของฝ่ายบริหารของ AERL อยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าString Automotive เปิดตัวแอปพลิเคชันการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
ระบบกำหนดตำแหน่งตัวแทนจำหน่ายมอบโซลูชันเทคโนโลยีที่ครอบคลุมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูล

03 กันยายน 2556 10:36 น. เวลาออมแสงตะวันออก
NEWTON, Mass. – ( BUSINESS WIRE ) – String Automotive ปฏิวัติการตลาดออนไลน์สำหรับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เปิดตัว Dealer Positioning System (DPS) ในวันนี้เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายสามารถดึงดูดเปลี่ยนและรักษาผู้ซื้อรถยนต์ได้มากขึ้นโดยให้ข้อมูลเป็นผู้นำ . DPS ทำให้พลังของการวิเคราะห์อยู่ในมือของตัวแทนจำหน่ายโดยการรวบรวมและตีความแหล่งข้อมูลจำนวนมากเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการที่กำหนดเองสำหรับแต่ละชั้นดาดฟ้า

“ กุญแจสำคัญในการใช้ข้อมูลนี้คือการตีความข้อมูลที่รวดเร็วง่ายและนำไปใช้ได้จริง DPS ของ String ได้นำความสามารถนี้ไปสู่ระดับใหม่ซึ่งจะเปลี่ยนวิธีที่ตัวแทนจำหน่าย“ มองเห็น”

ทวีตนี้
ระบบกำหนดตำแหน่งตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรของ String Automotive ช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นำทางตลาดแบบไดนามิกในปัจจุบันด้วยโซลูชันการตลาดและการวิเคราะห์ขาเข้าแบบรวมในแนวตั้งเท่านั้น DPS ทำงานร่วมกับระบบที่มีอยู่ของตัวแทนจำหน่ายได้อย่างราบรื่นเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลภายในและภายนอกอย่างเป็นกลางส่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงและข้อมูลเชิงแข่งขันเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลทางการตลาดและผลลัพธ์ด้านล่าง

ในฐานะพันธมิตรของ Google Analytics ที่ได้รับการรับรองเพียงรายเดียวในอุตสาหกรรมยานยนต์และเป็นหนึ่งใน 210 รายในโลก String มีตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครเพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพ DPS ของพวกเขาใช้สถิติจาก Google Analytics กับข้อมูลจากระบบการจัดการตัวแทนจำหน่ายของตัวแทนจำหน่ายและผู้ให้บริการ (รวมถึง CallRevu, CallSource, Century Interactive และ Contact At Once) จากนั้นจึงรวมข้อมูลการลงทะเบียนและความต้องการจากผู้นำในอุตสาหกรรมรวมถึง Dataium เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายได้ภาพรวม ของช่องทางการตลาดและประสิทธิภาพการขายเมื่อเทียบกับคู่แข่งและตลาดในประเทศ

“ ตัวแทนจำหน่ายถูกน้ำท่วมและมักใช้ข้อมูลในทางที่ผิดมานานหลายปี ขณะนี้ข้อมูลขนาดใหญ่ในยานยนต์เกิดการระเบิดสำหรับตัวแทนจำหน่ายจำนวนมากมันเป็นเพียง“ ข้อมูลที่มากขึ้น” และพวกเขาก็ไม่มีเวลาเป็นนักวิเคราะห์” Jason Ezell ประธาน Dataium กล่าว “ กุญแจสำคัญทั้งหมดในการใช้ข้อมูลนี้คือการตีความข้อมูลที่รวดเร็วง่ายและดำเนินการได้ DPS ของ String ได้นำความสามารถนี้ไปสู่ระดับใหม่ที่จะเปลี่ยนวิธีที่ตัวแทนจำหน่าย“ มองเห็น” ธุรกิจของพวกเขา เราภูมิใจและตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวนี้”

DPS ทำงานร่วมกับโมดูลอื่น ๆ ของ String ซึ่งรวมถึงการจัดการสินค้าคงคลังเว็บไซต์ที่กำหนดเองที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับ SEO การจัดการชื่อเสียงและ SEM เชิงกลยุทธ์ แต่ละโมดูลสามารถใช้เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับผู้อื่นเพื่อมอบความโปร่งใสข้อมูลเชิงลึกและนวัตกรรมให้กับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ทุกแห่งทำให้สามารถควบคุมโปรแกรมการตลาดออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์

ประโยชน์หลักของ DPS ได้แก่ :

ข้อเสนอ SaaS รุ่นใหม่ที่ยืดหยุ่นซึ่งทำงานร่วมกับ DMS และผู้ให้บริการหลายราย
สังเคราะห์และรวมข้อมูลเป็นรายงานแบบเรียลไทม์ที่ชัดเจนและกระชับ
เปิดใช้ ROI ที่วัดได้ของการใช้จ่ายดิจิทัล
การวิเคราะห์ที่ชาญฉลาดเชิงลึกและคาดการณ์ได้
การแสดงข้อมูลด้วยภาพอย่างง่าย (ด้วยเทคโนโลยีการแสดงภาพที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร)
สร้างและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำวันที่กำหนดเองโดยอัตโนมัติ
อำนวยความสะดวกในการได้เปรียบเชิงกลยุทธ์โดยเน้นโอกาสและภัยคุกคามทางการแข่งขันในตลาดท้องถิ่นของตัวแทนจำหน่าย
“ ดีลเลอร์กำลังจมอยู่ในข้อมูล แต่มันนั่งอยู่ในไซโล ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปของคุณพยายามขายรถยนต์ไม่ใช่สร้างสเปรดชีต ตัวแทนจำหน่ายจำเป็นต้องมีชุดเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับข้อมูลของตนตลอดจนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดในพื้นที่ของตนตีความและระบุพื้นที่ของโอกาสเพื่อให้สามารถกลับไปดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกนั้นได้ทันที” เคนกล่าว Kolodziej ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง String Automotive “ DPS นำเสนอวิธีการดูข้อมูลที่หลากหลายและสร้างสรรค์ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นตัวแทนจำหน่ายผู้จัดการทั่วไปหรือผู้อำนวยการอีคอมเมิร์ซคุณจะพบรายละเอียดในระดับที่คุณต้องเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าเกิดอะไรขึ้นในตัวแทนจำหน่าย และตลาดท้องถิ่นในปัจจุบัน”

“[The String DPS] เป็นเหมือน Swiss Army Knife ที่มีเครื่องมือการตลาดดิจิทัลหลายอย่างในหนึ่งเดียวมันให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของความพยายามทางการตลาดของฉันพร้อมข้อมูลที่นำไปใช้ได้จริงที่ฉันสามารถใช้ได้ทันที” Paul Atkinson ลูกค้าเบต้ากล่าว ผู้อำนวยการฝ่ายขายของ Ehrlich Toyota of Greeley, Colorado

ราคาและการวางจำหน่าย

DPS มีให้สำหรับตัวแทนจำหน่ายทันที ลูกค้าใหม่สามารถลงทะเบียนได้ที่ AutoCon และรับราคาโชว์ลด 695 เหรียญต่อเดือน (MSRP ปกติคือ 1,295 เหรียญ)

เยี่ยมชมเราได้ที่ AutoCon

เยี่ยมชม String Automotive เพื่อดูการสาธิตสดของ DPS ที่ AutoCon ที่ Aria Resort and Casino ในลาสเวกัสวันที่ 4-6 กันยายน 2556 บูธ # 211 Ken Kolodziej ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งจะนำเสนอ“ Your Best ‘BS’ Detector: What Your Data Says About the Health of Your Business” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายนเวลา 14.30 น. หยุดโดยเทคโนโลยียานยนต์ String ตู้โชว์ในศุกร์ 6 กันยายนณเวลา 9.30 น

เกี่ยวกับ String Automotive

String Automotive ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านการวิเคราะห์และการตลาดออนไลน์ให้บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อเพิ่มยอดขาย แพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลของ String ช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์สามารถควบคุมการแสดงตนทางออนไลน์และรับสินค้าคงคลังต่อหน้าลูกค้าที่มีแผนจะซื้อ String ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 และตั้งอยู่ที่เมืองนิวตันรัฐแมสซาชูเซตส์ทำให้เข้าใจถึงการขายสินค้าโดยผูกการจัดการสินค้าคงคลังเข้ากับการทำการตลาดออนไลน์โดยตรงติดอาวุธให้ตัวแทนจำหน่ายมีความรู้ที่จำเป็นในการแยกตัวออกจากคู่แข่งและให้ข้อมูลที่โปร่งใสและนำไปปฏิบัติได้เพื่อระบุว่าอะไรได้ผลและอะไร ต้องปรับปรุง โดยการเข้าหาการจัดการสินค้าคงคลังแบบองค์รวมตัวตนออนไลน์และชื่อเสียง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือการร้องขอการสาธิตฟรีกรุณาเยี่ยมชมเราได้ที่www.stringautomotive.comEmpire Resorts และ EPR Properties ลงนามในข้อตกลงตัวเลือกใหม่
ข้อตกลงใหม่ให้ศักยภาพในการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

03 กันยายน 2556 10:02 น. เวลาออมแสงตะวันออก
MONTICELLO, NY – ( BUSINESS WIRE ) – Empire Resorts, Inc. (NASDAQ-GM: NYNY) (“Empire”) และ EPR Properties (NYSE: EPR) (“EPR”) ประกาศในวันนี้ว่า Monticello Raceway ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของตน Management, Inc. (“ MRMI”) และ EPT Concord II, LLC (“ EPT”) ได้ตกลงที่จะแก้ไขข้อตกลงตัวเลือกระหว่าง MRMI และ EPT (“ ข้อตกลงทางเลือก”) ซึ่ง EPT ให้สิทธิ์ MRMI ในการเช่าทรัพย์สินบางอย่างที่ถืออยู่ โดย EPT ที่สถานที่ตั้งของ Concord Resort ใน Sullivan County รัฐนิวยอร์กซึ่งทั้งสองฝ่ายได้วางแผนที่จะพัฒนารีสอร์ทคาสิโนโรงแรมและสนามแข่งม้าในระดับภูมิภาค

“ ข้อตกลงทางเลือกใหม่นี้ช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อผลลัพธ์ของการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐนิวยอร์กและช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนในที่ดินที่มีอยู่ในซัลลิแวนเคาน์ตี้”

ทวีตนี้
เอ็มมานูเอลเพิร์ลแมนประธานคณะกรรมการ Empire Resorts กล่าวว่า“ เรายินดีที่ได้ทำข้อตกลง Option นี้กับ EPR เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัท ของเรา ที่สำคัญข้อตกลงทางเลือกให้ความยืดหยุ่นที่จำเป็นในการรองรับผลใด ๆ ของการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งรัฐนิวยอร์กในเดือนพฤศจิกายน 2013 ด้วยเหตุนี้เราจึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะจัดหาพื้นที่ตอนเหนือของนิวยอร์กพร้อมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและงานที่จำเป็นอย่างยิ่ง”

David Brain ประธานและซีอีโอของ EPR Properties กล่าวว่า“ ข้อตกลงทางเลือกใหม่นี้ช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อผลลัพธ์ของการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งรัฐนิวยอร์กและช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนที่ดินที่มีอยู่ใน Sullivan County”

จากการแก้ไขเพิ่มเติมตัวเลือกของ MRMI ในการเช่าอสังหาริมทรัพย์จะขยายเป็นวันต่างๆในอนาคตโดยขึ้นอยู่กับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐนิวยอร์กที่อนุญาตให้คาสิโนที่ไม่ใช่ชนเผ่ามากถึงเจ็ดแห่งได้รับการอนุมัติจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการลงประชามติในเดือนพฤศจิกายน 2556 MRMI อาจขยายระยะเวลาของข้อตกลงตัวเลือกเป็นรายเดือนโดยจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนที่เพิ่มขึ้นทุกปีจนถึงวันที่ในอนาคตตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ข้อตกลงทางเลือกถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นของโครงการซึ่งรวมถึงการใช้แผนพัฒนาพื้นที่ขั้นสุดท้ายที่ครอบคลุมสำหรับระยะที่ 1 ของโครงการโดย Town of Thompson เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2013 Empire ยังได้ลงนามในข้อตกลงแรงงานโครงการกับ Hudson Valley สภาการค้าการก่อสร้างตลอดจนข้อตกลงสันติภาพแรงงานที่ดำเนินการกับ New York Hotel and Motel Trades Council

ระยะที่ 1 ของโครงการ Concord Resort ประกอบด้วยรีสอร์ทคาสิโนพร้อมโรงแรมสนามแข่งม้าอัฒจรรย์ / โชว์รูมสิ่งอำนวยความสะดวกจำลองศูนย์จัดงานเลี้ยงร้านอาหารที่จอดรถและองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการสนับสนุนความสำเร็จโดยรวมของโครงการ นอกจากนี้ยังคาดว่าจะมีการอนุมัติแผนไซต์สำหรับทั้ง Golf Phase และส่วนประกอบที่เลือกของ Entertainment Village Phase ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ผลกระทบทางเศรษฐกิจรวมของขั้นตอนเหล่านี้จะสร้างงานใหม่เทียบเท่าเต็มเวลากว่า 1,000 ตำแหน่งที่ไซต์ ผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นจากระยะเริ่มต้นนี้อยู่ที่ประมาณ 290 ล้านดอลลาร์ต่อปี

เกี่ยวกับ EPR Properties

EPR Properties เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) แบบพิเศษที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มตลาดที่เลือกซึ่งต้องการความรู้เฉพาะด้านอุตสาหกรรมในขณะที่นำเสนอศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและน่าสนใจ เงินลงทุนทั้งหมดของเราเกิน 3.2 พันล้านดอลลาร์และส่วนการลงทุนหลักของเราคือความบันเทิงสันทนาการและการศึกษา เรายึดมั่นในเกณฑ์การจัดจำหน่ายและการลงทุนที่เข้มงวดโดยเน้นที่มาตรฐานกระแสเงินสดระดับอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์ เราเชื่อว่าแนวทางเฉพาะของเราให้ความได้เปรียบในการแข่งขันและมีศักยภาพในการเติบโตที่สูงขึ้นและผลตอบแทนที่ดีขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่www.eprkc.com

เกี่ยวกับ Empire Resorts

Empire Resorts เป็นเจ้าของและดำเนินงานผ่าน บริษัท ในเครือ Monticello Raceway Management, Inc. , Monticello Casino & Raceway สนามแข่งรถเทียมและคาสิโนที่ตั้งอยู่ในมอนติเซลโลนิวยอร์กและอยู่ห่างจากใจกลางเมืองแมนฮัตตัน 90 ไมล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.empireresorts.com

คำชี้แจงข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อมูลคาดการณ์ในอนาคต

ข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เกี่ยวกับธุรกิจของ บริษัท ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตคือ “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ที่อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เป็นสาระสำคัญ บริษัท ขอเตือนผู้อ่านไม่ให้เชื่อมั่นในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวมากเกินไปซึ่งแถลงการณ์ดังกล่าวจัดทำขึ้นตามกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2537 และด้วยเหตุนี้ให้กล่าวเฉพาะ ณ วันที่ระบุไว้เท่านั้น สำหรับการอภิปรายเต็มรูปแบบเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากที่มีอยู่ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าโปรดดู “ปัจจัยความเสี่ยง” ในรายงานประจำปีของ บริษัท ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีบัญชีที่สิ้นสุดล่าสุด แก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งรายงานประจำไตรมาสของ บริษัท ในแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสบัญชีที่สิ้นสุดล่าสุด

ฟิทช์ให้คะแนน ‘CCsf’ หมายเหตุการปรับโครงสร้างของ Newland
30 สิงหาคม 2556 02:08 น. เวลาออมแสงตะวันออก
CHICAGO – ( BUSINESS WIRE ) – Fitch Ratings ได้ให้คะแนนสำหรับธนบัตรที่มีหลักประกันอาวุโสที่ได้รับการปรับโครงสร้างใหม่ซึ่งออกโดย Newland International Properties, Corp. (Newland) ในเดือนเมษายน 2013 Newland ซึ่งเป็น บริษัท ในปานามาที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาโรงแรมและคอนโดมิเนียมสุดหรูของ Trump Ocean Club (TOC) ได้ยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลายในบทที่ 11 ในสหรัฐอเมริกา หนึ่งเดือนต่อมา Newland ได้รับการอนุมัติให้ปรับโครงสร้างธนบัตรอาวุโสที่ผิดนัดมูลค่า 220 ล้านดอลลาร์ซึ่งครบกำหนดชำระในเดือนพฤศจิกายน 2014 ทรัพย์สินหลักของ Newland คือทรัพย์สินและสิ่งอำนวยความสะดวกที่แท้จริงซึ่งประกอบด้วย TOC

Newland จัดเตรียมข้อมูลการขายคอลเลกชันและค่าเริ่มต้นที่อัปเดตให้กับฟิทช์พร้อมกับแผนการปรับโครงสร้างองค์กรล่วงหน้าและเอกสารที่แก้ไขเพิ่มเติม ฟิทช์ได้กำหนดอันดับเครดิตและการประมาณการการฟื้นตัว (RE) ให้กับหมายเหตุที่มีการปรับโครงสร้างใหม่ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2017 ตามที่ระบุไว้:

– ธนบัตรอาวุโสมูลค่า 257.6 ล้านดอลลาร์ครบกำหนดไถ่ถอนเดือนกรกฎาคม 2017 ‘CCsf’; RE60%

ธนบัตรที่ปรับโครงสร้างใหม่มูลค่า 257.6 ล้านดอลลาร์แทนที่ธนบัตรที่ผิดนัด 220 ล้านดอลลาร์และรวมดอกเบี้ยค้างรับสำหรับธนบัตรที่ผิดนัดชำระ อันดับเครดิตของฟิทช์ระบุถึงการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในเวลาที่เหมาะสมเป็นรายครึ่งปี

ธุรกรรมส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจาก (i) การจำนองที่มีลำดับความสำคัญเป็นอันดับแรกในอสังหาริมทรัพย์ที่นิวแลนด์เป็นเจ้าของ (ii) เงินสดผ่อนชำระและสัญญาซื้อหน่วยทั้งหมดจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (iii) ภาระผูกพันอันดับแรกในบัญชี Newland ทั้งหมดและเงินฝากทั้งหมดในนั้น (iv) ข้อตกลงใบอนุญาตของทรัมป์ (v) สิทธิของ Newland ในรายได้อื่น ๆ ทั้งหมดจากการดำเนินโครงการซึ่งรวมถึง: (ก) รายได้จากการดำเนินงานการขายและ / หรือการเช่าคาสิโนและสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมเช่นร้านอาหารและสปาและ (ข) ทั้งหมดของ สิทธิของ Newland ใน Beach Club (BC) และสิทธิของ Newland ใน BC Ferry, BC Ferry Payment และ BC Senior Loan ตามที่บังคับใช้ และ (vi) 100% ของหุ้นใน Newland

ไดรฟ์เวอร์ที่สำคัญ

อันดับเครดิตของหมายเหตุการปรับโครงสร้างหนี้ถูก จำกัด โดยปัจจัยต่อไปนี้ i) การพึ่งพาเงื่อนไขอสังหาริมทรัพย์ที่ดีเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยและการชำระเงินต้นในเวลาที่เหมาะสมในช่วงอายุของธนบัตร ii) ข้อ จำกัด ด้านสภาพคล่องที่สำคัญในระยะเวลาอันใกล้ iii) การก่อหนี้เพิ่มเติม และ iv) ข้อ จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับลำดับความสำคัญของการชำระเงินและการใช้การชำระเงิน

ธุรกรรมนี้ไม่มีความเสี่ยงจากการก่อสร้างอีกต่อไป นอกจากนี้ขณะนี้ผู้ถือโน้ตมีคำมั่นสัญญาและการกำหนดสิทธิในการออกเสียง 100% ของหุ้นของ Newland คุณลักษณะนี้ไม่ได้ให้ไว้ภายใต้การเยื้องก่อนหน้าของบันทึกย่อที่เป็นค่าเริ่มต้น

ความเสี่ยงด้านตลาดอสังหาริมทรัพย์: การชำระเงินตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ปรับโครงสร้างขึ้นอยู่กับการเพิ่มขึ้นของราคาต่อหน่วยการเพิ่มขึ้นของยอดขายและการเรียกเก็บเงินโดยรวม สถานการณ์คุ้มทุนสมมติว่ามียอดขาย 5-15 หน่วยต่อเดือนโดยราคาต่อปีจะเพิ่มขึ้นในช่วง 10% -16% และขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดที่แข็งแกร่งสำหรับหน่วย ความต้องการอาจได้รับผลกระทบจากการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อการจำนองสำหรับผู้ซื้อที่คาดหวังและราคาอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกสำหรับหน่วยหรูหรา ในช่วงปี 2554-2555 ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรสำหรับหน่วย TOC ลดลง 16% -17% และยังคงผันผวน ความเสี่ยงนี้ทวีความรุนแรงขึ้นโดยตลาดเป้าหมายของโครงการซึ่ง ได้แก่ ผู้ซื้อชาวต่างชาติที่ต้องการซื้อห้องชุดใน TOC เป็นที่อยู่อาศัยรอง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง: สภาพคล่องที่เพียงพอสำหรับการชำระหนี้ขึ้นอยู่กับการเรียกเก็บเงินที่สม่ำเสมอและการเรียกเก็บเงินดาวน์จากการขาย ยอดขายและการเรียกเก็บเงินได้รับผลกระทบอย่างมากจากการชะลอตัวทั่วโลกและการปรับโครงสร้างล่าสุด ยอดขายล่าสุดยังคงอยู่ในระดับต่ำ แต่ บริษัท พยายามที่จะตอบโต้สิ่งนี้ด้วยกลยุทธ์การตลาดแบบใหม่ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การขายและการรวบรวมในเวลาที่เหมาะสม การขายและการเรียกเก็บเงินที่ช้าและการสำรองเงินสดที่ต่ำทำให้ธนบัตรใหม่มีแรงกดดันด้านสภาพคล่องอย่างมีนัยสำคัญในระยะเวลาอันใกล้นี้

ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ยอดเงินสดของบัญชีทรัสต์อยู่ที่ 0.45 ล้านดอลลาร์ลดลงจาก 16.3 ล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน เงินถูกนำไปใช้เพื่อ: i) ชำระเงินงวดแรกที่ครบกำหนดชำระหนี้ (5.855 ล้านดอลลาร์สำหรับการชำระเงินต้นซึ่งรวมดอกเบี้ยเป็นทุนของธนบัตรที่ผิดนัดชำระและดอกเบี้ยประมาณ 0.535 ล้านดอลลาร์ที่ต้องชำระจากธนบัตรที่ปรับโครงสร้างหนี้) และ ii) ชำระค่าธรรมเนียมทางกฎหมายค่าธรรมเนียมการชำระหนี้ตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ การชำระหนี้ครั้งต่อไปจะครบกำหนดในเดือนมกราคม 2014 เป็นจำนวนเงินเท่ากับดอกเบี้ย 11.4 ล้านดอลลาร์และเงินต้น 11.7 ล้านดอลลาร์ ดังนั้นนิวแลนด์ต้องรวบรวม 22.7 ล้านดอลลาร์ภายใน 5-6 เดือนข้างหน้าเพื่อชำระหนี้ครั้งต่อไปตามกำหนดเวลา

การก่อหนี้เพิ่มเติม: นอกเหนือจากโรงแรมและคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จแล้วโครงการยังรวมถึงการดำเนินการการสร้างเสร็จและการดำเนินงานของบีชคลับบน Isla Viveros (BC) ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปีนี้และการซื้อและดำเนินการของ เรือเฟอร์รี่ที่เชื่อมต่อ TOC กับ BC จนถึงปัจจุบันการพัฒนา BC ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้ถือหุ้น Indenture ช่วยให้การพัฒนาได้รับการสนับสนุนทางการเงินผ่านเงินกู้อาวุโสที่ได้รับจาก Newland นอกจากนี้ Indenture ยังอนุญาตให้ Newland จัดหาเงินทุนในการซื้อกิจการหรือสัมปทานเรือเฟอร์รี่สำหรับการขนส่งระหว่าง TOC และ BC (BC Ferry Loan) ผ่านยานพาหนะพิเศษ (SPV) ซึ่งนิวแลนด์จะเป็นเจ้าของ 100% หากมีการกู้ยืมดังกล่าว

น้ำตกและลำดับความสำคัญของการชำระเงิน: สภาพคล่องในระยะสั้นอาจเกิดขึ้นได้หากเงินสดในมือไม่เพียงพอที่จะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในเวลาที่เหมาะสมในหมายเหตุ สิ่งนี้เลวร้ายลงโดยน้ำตกของธุรกรรมซึ่งจัดสรรโฟลว์ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มา รายได้จากการขายห้องชุดชั้นนำเช่นคาสิโนสปาหรือเพนต์เฮาส์สามารถใช้เพื่อชำระเงินล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตามการชำระเงินล่วงหน้าจะต้องทำตามลำดับเวลาย้อนกลับและไม่สามารถใช้ในการตัดจำหน่ายครั้งต่อไปได้ สิ่งนี้ทำให้ธุรกรรมเป็นค่าเริ่มต้นที่เป็นไปได้ในหมายเหตุหากมีการเรียกเก็บเงินไม่เพียงพอจากการขายหน่วยที่ไม่ใช่หลักในช่วงเวลาดังกล่าว

ไม่มีความเสี่ยงจากการก่อสร้าง: การก่อสร้างและงานตกแต่งของ TOC แล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2556 ยูนิตพิเศษจะขายเป็นพื้นที่สีเทา โครงการประกอบด้วยห้องชุดพักอาศัย 630 ยูนิต, โรงแรม – คอนโด 369 ยูนิต, คาสิโน, ท่าเรือ, สระว่ายน้ำ, ร้านค้าปลีก, ร้านอาหารรสเลิศ, ฟิตเนสและสปาพร้อมด้วยที่จอดรถ 1,592 จุด งานเดียวที่ยังไม่เสร็จเกี่ยวข้องกับ BC และยังอยู่ระหว่างดำเนินการความไวต่อการให้คะแนน

อันดับเครดิตของ Newland อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการรวมกันของปัจจัยต่อไปนี้: การขาดการเพิ่มขึ้นของราคาที่สม่ำเสมอการขายที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องและการเรียกเก็บเงินที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ซึ่งจัดสรรให้กับผู้ถือโน้ต

การอัปเกรดคะแนนสามารถพิจารณาได้จากปัจจัยต่างๆต่อไปนี้: กลยุทธ์ทางการตลาดของ Newland พิสูจน์แล้วว่าได้ผล ยอดขายเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการเรียกเก็บเงินอย่างต่อเนื่อง สภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ดีและราคาต่อหน่วยสูงขึ้น และการทำธุรกรรมเริ่มที่จะปลดคันโยกอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่www.fitchratings.comเกณฑ์ที่ใช้บังคับและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง:- ‘เกณฑ์การจัดอันดับทางการเงินที่มีโครงสร้างทั่วโลก’ (24 พฤษภาคม 2556)

เกณฑ์ที่ใช้บังคับและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง:เกณฑ์การจัดอันดับทางการเงินที่มีโครงสร้างทั่โลhttp://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=708661การเปิดเผยเพิ่มเติมสถานะการชักชวhttp://www.fitchratings.com/gws/th/disclosure/solicitation?pr_id=800930

การให้คะแนนเครดิต FITCH ทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อ จำกัด และการปฏิเสธความรับผิดบางประการ โปรดอ่านข้อ จำกัด และข้อปฏิเสธความรับผิดชอบเหล่านี้ได้โดยไปที่ลิงก์นี้: HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS นอกจากนี้คำจำกัดความของการให้คะแนนและข้อกำหนดในการใช้การให้คะแนนดังกล่าวมีอยู่ในเว็บไซต์สาธารณะของหน่วยงาน ‘ WWW.FITCHRATINGS.COM’. การจัดอันดับที่เผยแพร่เกณฑ์และวิธีการสามารถหาได้จากเว็บไซต์นี้ในทุกช่วงเวลา จรรยาบรรณของ FITCH การรักษาความลับความขัดแย้งทางผลประโยชน์การดับเพลิงพันธมิตรการปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สามารถหาได้จากส่วน ‘หลักจรรยาบรรณ’ ของเว็บไซต์นี้ FITCH อาจให้บริการอื่นที่อนุญาตแก่หน่วยงานที่ได้รับการจัดอันดับหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของบริการนี้สำหรับการให้คะแนนสำหรับสิ่งที่นักวิเคราะห์ผู้นำอยู่ในหน่วยงานที่ลงทะเบียนในสหภาพยุโรปสามารถพบได้ในหน้าสรุปรวมสำหรับปัญหานี้บนเว็บไซต์ FITCH

รแก้ไขและการเปลี่ยน: Asia Entertainment & Resources Ltd. ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาสที่สองและครึ่งแรกของปี 2556
30 สิงหาคม 2556 06:40 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ฮ่องกง – ( BUSINESS WIRE ) – ( BUSINESS WIRE ) – เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการโปรดแทนที่ข่าวประชาสัมพันธ์ของชื่อด้านบนด้วยการแก้ไขต่อไปนี้

“กิจกรรมและการนำเสนอทวีตนีข่าวประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการแก้ไขมีดังนี้:Asia Entertainment & Resources Ltd. ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาสที่สองและครึ่งปีแรกของปี 2556

ฮ่องกง – (BUSINESS WIRE) – Asia Entertainment & Resources Ltd. (“AERL” หรือ “the company”, NASDAQ: AERL) บริษัท โปรโมตเกมห้องวีไอพีที่ดำเนินการโดย บริษัท ในเครือและ บริษัท เกมที่เกี่ยวข้องประกาศว่ายังไม่ได้ตรวจสอบ ผลประกอบการสำหรับสามและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 จำนวนเงินทั้งหมดแสดงเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ
สรุปไตรมาส 2 ปี 2556

สำหรับสามเดือน สมัครสโบเบท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2013 โรลลิ่งชิป (วิธีที่คาสิโนใช้ในการคำนวณยอดเดิมพันทั้งหมดของผู้เล่นและปริมาณธุรกรรมธุรกิจเกมวีไอพีทั้งหมดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) เท่ากับ 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ปี 4.7 พันล้านเหรียญสหรัฐลดลง 4.9%

ในไตรมาสที่สองของปี 2556 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม 9.6 ล้านดอลลาร์ของสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ King’s Gaming และ Bao Li Gaming มีผลขาดทุนสุทธิ 3 ล้านดอลลาร์ (0.06 ดอลลาร์ต่อหุ้นเมื่อปรับลดทั้งหมด) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ปีที่แล้วรายได้สุทธิ 22 ล้านดอลลาร์ (0.48 ดอลลาร์ต่อหุ้นเมื่อปรับลดทั้งหมด)

สำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ซึ่งไม่รวมการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ King’s Gaming และ Bao Li Gaming กำไรที่ไม่ใช่ GAAP เท่ากับ 9.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปรับลดทั้งหมด 0.19 ดอลลาร์สหรัฐต่อ หุ้น) ลดลง 42.0% จาก 15.6 ล้านเหรียญสหรัฐ (ปรับลดเต็ม 0.34 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น) ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 AERL ได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อส่วนของกำไรตามข้อตกลงการได้มาซึ่งกำไร (“Oriental VIP Room Acquisition Agreement”) กับ Mr. Vong Veng Im เว็บ Royal Online V2 สมัครสโบเบท (“Oriental VIP Room Vendor”) เนื้อหาของข้อตกลง คือการได้รับ Arc de Triomphe มาเก๊าสิทธิในการทำกำไร 100% ที่เกิดจากการดำเนินงานของห้องเล่นเกมวีไอพีที่ชั้นหนึ่งของคาสิโน Le Royal Arc มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2013 สิทธิในการทำกำไรมาจากการส่งเสริมการขายของ ห้องเล่นเกมวีไอพี